SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologie obce / Filologia słowiańska

Język serbski, cz. 2: dla zaawansowanych

autorzy: Anna Korytowska, Duškov Olivera, Irena Sawicka
Rok wydania:2010 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:462 ISBN:978-83-231-2559-4
OPIS

Oto druga część podręcznika do nauki języka serbskiego. Zbudowana jest tak samo jak część pierwsza (Milan Duškov, Anna Korytowska, Irena Sawicka, Język serbski dla początkujących, część pierwsza, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005 i 2006). Podręcznik przeznaczony jest na poziom B1/B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Każda lekcja składa się z bardzo obszernego wyboru tekstów, krótkiego dialogu, części gramatycznej i ćwiczeń. Teksty i ćwiczenia powtarzają i uszczegółowiają zagadnienia gramatyczne wprowadzone już w części pierwszej oraz w poprzednich lekcjach i stopniowo przedstawiają nowe problemy gramatyczne i nową leksykę, z wyłączeniem słownictwa specjalistycznego. Prócz ćwiczeń gramatycznych wprowadzono również ćwiczenia ogólne rozwijające kompetencje językowe (pytania, tworzenie tekstów itp.). Tak jak w części pierwszej, bezpośrednia informacja gramatyczna jest ograniczona do minimum. Koncentruje się na zagadnieniach fleksyjnych i dodatkowo wprowadza kilka wybranych zagadnień składniowych i słowotwórczych. Leksyka oraz zestaw zagadnień gramatycznych z obu części są wystarczające do poprawnego posługiwania się językiem serbskim w życiu codziennym. Większość tekstów pochodzi z literatury pięknej i prasy serbskiej (głównie z Politiki), oraz z Internetu (głównie z Wikipedii). Większość wykorzystanych adresów internetowych już jest nieaktualna, ponieważ zmiany granic na Bałkanach były szybsze niż tempo opracowywania podręcznika. Teksty internetowe przeważnie poddane zostały pewnej obróbce (wymiana leksyki, poprawki składniowe itp.). Intencją autorów było, by teksty odnosiły się do najważniejszych serbskich realiów. W przeciwieństwie do części pierwszej, w której użyto wyłącznie cyrylicy, w tej części teksty podawane są zarówno w cyrylicy, jak i w alfabecie łacińskim, a także w obu wersjach - ekawskiej i jekawskiej. Podręcznik pomyślany jest jako zbiór materiałów pomocniczych dla lektora, a nie jako samouczek, dlatego też pominięto w zasadzie ćwiczenia polegające na tłumaczeniu, streszczaniu, analizowaniu tekstów, uważając je za rutynowe działania lektora. Jako ćwiczenia gramatyczne uzupełniające do tej części podręcznika zaleca się Ćwiczenia z gramatyki języka serbskiego Ireny Sawickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000 i 2003.

Powiązane

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Codices et Fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

150,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Chwile szczęścia

Niels Hav
22,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin

49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Stawka większa niż życie. Wokół fenomenu kulturowego

39,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego

44,00 zł
Książka
Filologie obce

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja druga

Barbara Bibik, Monika Krajewska
od 42,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Lech Zieliński, Sylwia Skuza
od 6,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich

Joanna Kulwicka-Kamińska, Andrzej Moroz
od 6,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Zarys fonetyki języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami) / Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями). Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej

Stefan Grzybowski, Adam Jaskólski
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów)

Anna Kościołek
od 4,92 zł
Książka
Filologie obce

A comparative study of word-formation in Balkan languages

Viara Maldjieva, Anna Cychnerska, Artur Karasiński, Tomasz Cychnerski
od 4,92 zł
Książka
Filologie obce

Recepcja twórczości Samuela Becketta w Polsce

Ewa Brzeska
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Język rosyjski dla Polaków. Część 2

Irena Matczyńska
50,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Rozliczenie z totalitaryzmem? Rosyjska krytyka literacka w okresie pieriestrojki (wybrane spory)

Łukasz Gemziak
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Język rosyjski dla Polaków. Część 1

Irena Matczyńska
50,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Bułgaria e małka i hubaba

Nikola Topuzov, Ianka Mihaylova
32,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Kultura – ideologia – metafora. Metaforyczne dychotomie związane z kategoriami SWOICH i OBCYCH w ideologicznym subdyskursie o kulturze w ZSRR w latach 1953–1957

Piotr Zemszał
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologie obce

Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski

Aneta Pawlak
48,00 zł
Książka Open access
Filologie obce

The Evolution of Language. Proceedings of the 12th International Conference on the Evolution of Language (Evolang12)

Christine Cuskley, Hannah Little, Andrea Ravignani, Molly Flaherty, Luke McCrohon, Tessa Verhoef
za darmo
Książka
Filologia słowiańska

Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci

Adam F. Kola
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach

Monika Krajewska
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna

Bożena Żejmo
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki

Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami

Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język - Dialekt - Piśmiennictwo

Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 2: Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia - Socjologia - Sztuka

Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 1: Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka

Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc
od 4,92 zł
Książka
Filologie obce

Jak odróżnić pochlebcę od przyjaciela

z Cheronei Plutarch
od 22,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego

Dorota Paśko-Koneczniak
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Ojciec, wódz, nauczyciel. Nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym

Piotr Zemszał
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Doświadczenie komunizmu - pamięć i język

Piotr Zemszał, Rigels Halili, Michał Głuszkowski
od 4,92 zł
Książka
Filologia słowiańska

Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów

Dorota Paśko-Koneczniak
od 4,92 zł
Książka
Filologie obce

Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością. Tom 2

Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski
od 4,92 zł
Książka
Filologie obce

Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych

Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka
od 4,92 zł
Książka
Filologie obce

Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze zachodu

Krzysztof Rzepkowski
od 41,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Rosja w dialogu kultur, tom 2

Bożena Żejmo
od 40,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Rosja w dialogu kultur, tom 1

Katarzyna Dembska, Michał Głuszkowski
od 40,00 zł
Książka
Filologie obce

Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Spotkania. Tom 1

Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski
od 36,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Sandhi w językach słowiańskich

Anna Cychnerska
32,00 zł
Książka
Filologie obce

Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości

Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego

Katarzyna Dembska
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim

Dorota Paśko-Koneczniak
40,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz
od 34,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Ćwiczenia z gramatyki języka chorwackiego. Vježbe iz gramatike hrvatskogo jezika

Irena Sawicka, Barbara Kryżan-Stanojević
22,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologie obce

Sandhi w standardzie języka macedońskiego

Anna Korytowska
54,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
od 34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Język serbski, cz. 1: dla początkujących

Milan Duskov, Anna Korytowska, Irena Sawicka
30,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie

Dorota Paśko-Koneczniak
od 48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne

Adam F. Kola
68,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Staroobrzędowcy za granicą

Stefan Grzybowski, Michał Głuszkowski
od 56,00 zł
Książka
Filologia słowiańska

Ponad stan. Motywy transgresyjne w twórczości Jordana Jowkowa

Bożena Żejmo
od 35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologie obce

Septem sidera. Poemat religijny Mikołajowi Kopernikowi przypisywany

Ireneusz Mikołajczyk, Mirosław Mróz
120,00 zł 84,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Język staro-cerkiewno-słowiański

Teresa Friedelówna, Czesław Łapicz
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Russkoje predikativnoje imja

Gennadij Moisejević Zeldović
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi. O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola

Anna Kościołek
23,00 zł 16,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologie obce

Polypersonalität des Verbums im eurasischen Raum. Ein typologisch-pragmatischer Querschnitt

Gerd Hansson, Witold Stefański
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filologia słowiańska

Język rosyjski dla studentów I roku (kurs wyrównawczy)

Stanisław Fiedorowicz
8,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.