SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Historia sztuki

Ars Longa Vita Brevis tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki

autorzy: Józef Flik redaktorzy: Józef Flik
Rok wydania:2003 Nr wydania:1 Liczba stron:520 ISBN:83-231-1623-7
OPIS

Spis treści


Józef Flik: Wstęp;

Józef Flik: Znaczenie badań Profesora Zbigniewa Brochwicza dla rozwoju technologii i technik malarskich;

Maria Poksińska, Jan K. Rumiński: Chromatografia w konserwacji zabytków. Część III [l] badania białkowych spoiw malarskich metodą 2D-TLC z wielokrotnym rozwijaniem;

Justyna Olszewska-Świetlik, Ewa Pańczyk: Badania stężeń pierwiastków śladowych bieli ołowiowej metodą neutronowej analizy aktywacyjnej Tryptyku Jerozolimskiego z ok. 1500 roku;

Elżbieta Basiul: Gotycko-manierystyczny ołtarz z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie - historia, konserwacja i restytucja zabytku w świetle badań technologicznych;

Jarosław Rogóż, Adam Cupa, Maria Poksińska: Badania nieniszczące dzieł sztuki za pomocą systemu do reflektografii cyfrowej NIR 2000 i systemu do badań termowizyjnych Reytheon Controll IR 2000B;

Irmina Zadrożna, Iwona Głuch, Katarzyna Połeć-Pawlak, Maciej Jarosz: Identyfikacja związków pochodzenia naturalnego w dziełach sztuki;

Piotr Targowski, Bogumiła Rouba, Maciej Wojtkowski, Iwona Gorczyńska, Andrzej Kowalczyk: Zastosowanie optycznej tomografii do nieinwazyjnego badania obiektów zabytkowych;

Stanisław Stawicki: Malowidła ścienne z dawnej cerkwi oo. Bazylianów w Supraślu - problemy techniczne i technologiczne;

Piotr Mańkowski, Elżbieta Pilecka-Pietrusińska: Wykorzystanie badań ultradźwiękowych w konserwacji drewna zabytkowego;

Joanna Czernichowska: Technika i technologia XVII-wiecznych obrazów przypisywanych Tomaszowi Dolabelli Św. Stanisław prowadzący Piotrowina przed sąd królewski i Gniew Boży w kościele oo. Bernardynów w Warcie w świetle badań i materiałów źródłowych;

Aleksandra Kamińska, Katarzyna Ochocińska, Gerard Śliwiński: Widma fluorescencji wzbudzanej wiązką laserową (LIF) w diagnostyce oczyszczania zabytkowego papieru;

Joanna Szpor: Wiedza, koszt i wartość - z dylematów badań technologicznych;

Witold Nowik: Dwa etapy badań cyklu malowideł ściennych z prezbiterium katedry w Angers (Francja);

Dariusz Markowski: Ocena autentyczności dzieła na przykładzie wybranych obrazów polskiego malarstwa XIX i XX wieku;

Bogusław Więcek, Sławomir Zwolennik: Zastosowanie termografii w badaniach nieniszczących materiałów;

Tomasz Ważny: Dendrochronologia dzieł sztuki - możliwości i ograniczenia;

Maria Kęsy-Lewandowska: Konserwacja granitowych obiektów zabytkowych. Badania nad wzmacnianiem zwietrzałych granitów;

Wiesław Procyk: Badania nad możliwością wykorzystania systemów kapilarnych do strukturalnego nasycania marmurów królewskich;

Piotr Mańkowski, Elżbieta Pilecka-Pietrusińska, Edmund Gierlik, Mieczysław Matejak: Ocena stanu zachowania podobrazi drewnianych na podstawie nieniszczących pomiarów gęstości;

Bogumiła J. Rouba: Proces ochrony dóbr kultury. Pojęcia, terminologia;

Jerzy J. Kunicki-Goldfinger: Zabytkowe szkło: od badań do konserwacji;

Marek Malinowski, Regina Malinowski: Stosowanie odwracalnych rekonstrukcji malarskich na pełnej rzeźbie polichromowanej na przykładzie krucyfiksu drewnianego z XIV wieku w kościele św. Jakuba w Rotenburgu nad Fuldą (RFN);

Jacek Gryczewski: Światiotrwałość żywic poliuretanowych;

Joanna M. Arszyńska, Zuzanna Rozłucka, Jacek Stachera: Dekoracja ołtarza głównego w kościele parafialnym św. Jakuba w Toruniu jako przykład XVIII- i XIX-wiecznych technik pozłotniczych;

Mohsen M. Saleh, Maria Poksińska: Soil as a Source of Deterioration for the Archaeological Houses in Al-Foustat Site Old Cairo, Egypt;

Zygmunt Waźbiński: Florencki epizod w życiu Theodora Turquet de Mayerne'a;

Iwona Szmelter: O potrzebie nowych kierunków badawczych na polu sztuki nowoczesnej;

Paweł Szroeder, Franciszek Rozpłoch, Waldemar Marciniak, Józef Flik, Robert Rogal, Jarosław Rogóż: Elektronowy rezonans paramagnetyczny i spektroskopia ramanowska w datowaniu materiałów zabytkowych pochodzenia organicznego;

Joanna Zajączkowska-Kłoda, Piotr Kłoda: Program Zintegrowanej Konserwacji-Restauracji Polichromowanej Architektury Drewnianej - badania i praktyka

Inne z tej kategorii

Przydatne linki