SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Prawo i administracja

Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Twórcy Katedry Kryminalistyki,

autorzy: Violetta Kwiatkowska-Darul, Andrzej Marek, Andrzej Bulsiewicz redaktorzy: Andrzej Bulsiewicz
Rok wydania:2004 Nr wydania:1 Liczba stron:618 ISBN:83-231-1695-4
OPIS

Spis treści
Tabula gratulatoria; De Iubilato; Publikacje Profesora Mariusza Kulickiego; Kryminalistyka i nauki pokrewne: Andrzej Bulsiewicz: Ekspertyza wariograficzna w świetle przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania karnego; Józef Wójcikiewicz: Badanie poligraficzne (wariograficzne) pracownika i funkcjonariusza; Violetta Kwiatkowska-Darul: "Pierwsza pomoc" czy "ostatnia deska ratunku" czyli sens i bezsens badań wariograficznych; Piotr Chrzczonowicz,. Marian Filar: Dokument w obrocie prawnym i jego fałszerstwo - niektóre aspekty karnoprawne, kryminologiczne i kryminalistyczne; Andrzej Szwarc: Kilka uwag o podpisie elektronicznym; Antoni Feluś: O tzw. nienaukowości ekspertyzy pisma ręcznego; Tadeusz Widła: Grafologia - wczoraj, dziś, jutro; Anna Koziczak: Przydatność kopii kalkowej podpisu do identyfikacji wykonawcy; Przemysław Palka: Problematyka funkcjonowania pojęcia broni palnej w prawie karnym; Andrzej Filewicz, Paweł Rybicki, Jarosław Rosiak: Siedem "złotych pytań" z perspektywy laboratoryjnej - na przykładzie krymmalistycznych badań broni palnej; Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski: Przepadek broni palnej i amunicji na gruncie kodyfikacji karnych z 1997 r.; Krzysztof Gorazdowski: Prawo do posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych a praktyka organów ścigania; Tomasz Oczkowski: Kwalifikowana postać przestępstwa rozboju w polskim prawie karnym - wybrane problemy; Jerzy Kasprzak: Wybrane problemy prawno-kryminalistyczne użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci pocisków niepenetracyjnych (w świetle wydarzeń z dnia 24 czerwca 1999 r. w Warszawie); Leszek Stępka, Dariusz Stucki: Stopping-power a amunicja antyrykoszetowa; Mirosław Owoc: Konieczność wzmożenia ochrony biegłego w kodeksie postępowania karnego (wersja k.p.k. 1997 po noweli ze stycznia 2003); Tadeusz Tomaszewski: Kompetencje firm prywatnych do wydawania opinii w postępowaniu karnym i cywilnym; Ewa Gruza: O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych; Mirosław Jan Lisiecki: Wykorzystanie osób posiadających wiadomości i umiejętności specjalistyczne do pomocy w prowadzeniu czynności procesowo-kryminalistycznych; Piotr Girdwoyń: Biegły w niemieckim postępowaniu karnym - wybrane zagadnienia; Tadeusz Jasudowicz: Kryminalistyczne aspekty prawa do żyda w świetle orzecznictwa strasburskiego; Bronisław Młodziejowski: Przykłady wykorzystania metod antropologicznych do współczesnych identyfikacji zwłok; Wiesław Mossakowski: Tatuaże o motywach satanistycznych; Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Kazimiera Juszka: O przydatności fotografii skalowej w praktyce kryminalistycznej; Włodzimierz Kędzierski: Uwag kilka o pojęciu mikrośladów; Małgorzata Andrzejkowicz: Problematyka wpływu podłoża na ichnogram; Marek Betlejewski: Badania mechanoskopijne - nowe obszary zainteresowań; Szymon Matuszewski: Entomoskopia; Grażyna Kędzierska: Opis zgodności lub odmienności badanych materiałów; Jan Musil: Die Reform des Strafverfahrens und ihre Reflexion in der tschechischen Kriminalistik; Romuald Kmiecik: Dowód rzeczowy w procesie karnym (z perspektywy prawnoporównawczej i kryminalistycznej); Jan Białocerkiewicz: Pozyskiwanie i przetwarzanie danych cudzoziemców z uwzględnieniem identyfikacji daktyloskopijnej; Maria Jeż-Ludwichowska: Dopuszczalność stosowania podstępu w związku z przesłuchaniem oskarżonego (podejrzanego) w polskim procesie karnym; Adam Taracha: Czynności operacyjno-rozpoznawcze i karnoprocesowe - podobieństwa i różnice; Dariusz Kala: Procesowo-kryminalistyczna problematyka oględzin osoby; Dorota Karczmarska: Z problematyki eksperymentu procesowego w postępowaniu karnym; Stanisłąw Pikulski, Marcin Adamczyk: Aspekty wykrywcze świadka koronnego; Violetta Konarska-Wrzosek: Racjonalność i sprawiedliwość karania w świetle unormowań kodeksu karnego z 1997 r.; Wiesław Pływaczewski: Terror kryminalny - nowe zjawisko w obszarze badań kryminologicznych; Janusz Bojarski: Przepisy prawa karnego jako narzędzie zwalczania finansowania terroryzmu; Bartosz Rakoczy: Problematyka przestępstwa kłusownictwa w polskim prawie łowieckim; Olga Krajniak: Organizowanie przestępstwa gospodarczego a organizowanie działalności gospodarczej (podobieństwa i różnice): Mirosława Pelowska: Warunki sprzyjające popełnianiu przestępstw związanych z udzielaniem zamówień publicznych - wybrane aspekty; Krystyna Bronowska, Karol Sławik: Badania wiktymizacji studentów i ich środowisk; Z historii prawa sądowego i kryminalistyki: Marzena Anna Wasilewska: Z historii walki z przestępczością - wybrane zagadnienia; Andrzej Gaca: Środki dowodowe w duńskim prawie procesowym okresu średniowiecza; Zbigniew Naworski: Woźny sądowy i jego rola jako biegłego w postępowaniu sądowym przed organami szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości w dawnej Polsce; Krystyna Kamińska: Opinie biegłych lekarzy w kodeksach postępowania karnego z drugiej połowy XIX w.: rosyjskim, austriackim i niemieckim; Danuta Janicka: Kara śmierci w dawnym Toruniu (XVI-XVIII w.); Bolesław Sprengel: Taktyki i technika kryminalistyczna na łamach czasopisma "Na posterunku"; Varia: Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska: Przyczynek do wkładu palestry w powstanie i rozwój toruńskiego prawniczego środowiska naukowego; Bogumił Brzeziński: Prawo podatkowe pomiędzy Scyllą kazuistyki a Charybdą ogólności przepisów; Jan Galster: Antynomie konstytucyjne; Krzysztof Dybowski: Trybunał Konstytucyjny jako fragment autopojetycznego hipercyklu; Tomasz Brzezicki, Tomasz Jędrzejowski, Piotr Rączka: Zasady postępowania dowodowego według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego; Ewa Bagińska: Odpowiedzialność państwa federalnego i stanów USA za szkodę wyrządzoną niesłusznym skazaniem lub aresztowaniem; Henryk Nowicki: Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej; Informacja o Autorach

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.