SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Prawo i administracja

Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Twórcy Katedry Kryminalistyki,

autorzy: Violetta Kwiatkowska-Darul, Andrzej Marek, Andrzej Bulsiewicz redaktorzy: Andrzej Bulsiewicz
Rok wydania:2004 Nr wydania:1 Liczba stron:618 ISBN:83-231-1695-4
OPIS

Spis treści
Tabula gratulatoria; De Iubilato; Publikacje Profesora Mariusza Kulickiego; Kryminalistyka i nauki pokrewne: Andrzej Bulsiewicz: Ekspertyza wariograficzna w świetle przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania karnego; Józef Wójcikiewicz: Badanie poligraficzne (wariograficzne) pracownika i funkcjonariusza; Violetta Kwiatkowska-Darul: "Pierwsza pomoc" czy "ostatnia deska ratunku" czyli sens i bezsens badań wariograficznych; Piotr Chrzczonowicz,. Marian Filar: Dokument w obrocie prawnym i jego fałszerstwo - niektóre aspekty karnoprawne, kryminologiczne i kryminalistyczne; Andrzej Szwarc: Kilka uwag o podpisie elektronicznym; Antoni Feluś: O tzw. nienaukowości ekspertyzy pisma ręcznego; Tadeusz Widła: Grafologia - wczoraj, dziś, jutro; Anna Koziczak: Przydatność kopii kalkowej podpisu do identyfikacji wykonawcy; Przemysław Palka: Problematyka funkcjonowania pojęcia broni palnej w prawie karnym; Andrzej Filewicz, Paweł Rybicki, Jarosław Rosiak: Siedem "złotych pytań" z perspektywy laboratoryjnej - na przykładzie krymmalistycznych badań broni palnej; Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski: Przepadek broni palnej i amunicji na gruncie kodyfikacji karnych z 1997 r.; Krzysztof Gorazdowski: Prawo do posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych a praktyka organów ścigania; Tomasz Oczkowski: Kwalifikowana postać przestępstwa rozboju w polskim prawie karnym - wybrane problemy; Jerzy Kasprzak: Wybrane problemy prawno-kryminalistyczne użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci pocisków niepenetracyjnych (w świetle wydarzeń z dnia 24 czerwca 1999 r. w Warszawie); Leszek Stępka, Dariusz Stucki: Stopping-power a amunicja antyrykoszetowa; Mirosław Owoc: Konieczność wzmożenia ochrony biegłego w kodeksie postępowania karnego (wersja k.p.k. 1997 po noweli ze stycznia 2003); Tadeusz Tomaszewski: Kompetencje firm prywatnych do wydawania opinii w postępowaniu karnym i cywilnym; Ewa Gruza: O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych; Mirosław Jan Lisiecki: Wykorzystanie osób posiadających wiadomości i umiejętności specjalistyczne do pomocy w prowadzeniu czynności procesowo-kryminalistycznych; Piotr Girdwoyń: Biegły w niemieckim postępowaniu karnym - wybrane zagadnienia; Tadeusz Jasudowicz: Kryminalistyczne aspekty prawa do żyda w świetle orzecznictwa strasburskiego; Bronisław Młodziejowski: Przykłady wykorzystania metod antropologicznych do współczesnych identyfikacji zwłok; Wiesław Mossakowski: Tatuaże o motywach satanistycznych; Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Kazimiera Juszka: O przydatności fotografii skalowej w praktyce kryminalistycznej; Włodzimierz Kędzierski: Uwag kilka o pojęciu mikrośladów; Małgorzata Andrzejkowicz: Problematyka wpływu podłoża na ichnogram; Marek Betlejewski: Badania mechanoskopijne - nowe obszary zainteresowań; Szymon Matuszewski: Entomoskopia; Grażyna Kędzierska: Opis zgodności lub odmienności badanych materiałów; Jan Musil: Die Reform des Strafverfahrens und ihre Reflexion in der tschechischen Kriminalistik; Romuald Kmiecik: Dowód rzeczowy w procesie karnym (z perspektywy prawnoporównawczej i kryminalistycznej); Jan Białocerkiewicz: Pozyskiwanie i przetwarzanie danych cudzoziemców z uwzględnieniem identyfikacji daktyloskopijnej; Maria Jeż-Ludwichowska: Dopuszczalność stosowania podstępu w związku z przesłuchaniem oskarżonego (podejrzanego) w polskim procesie karnym; Adam Taracha: Czynności operacyjno-rozpoznawcze i karnoprocesowe - podobieństwa i różnice; Dariusz Kala: Procesowo-kryminalistyczna problematyka oględzin osoby; Dorota Karczmarska: Z problematyki eksperymentu procesowego w postępowaniu karnym; Stanisłąw Pikulski, Marcin Adamczyk: Aspekty wykrywcze świadka koronnego; Violetta Konarska-Wrzosek: Racjonalność i sprawiedliwość karania w świetle unormowań kodeksu karnego z 1997 r.; Wiesław Pływaczewski: Terror kryminalny - nowe zjawisko w obszarze badań kryminologicznych; Janusz Bojarski: Przepisy prawa karnego jako narzędzie zwalczania finansowania terroryzmu; Bartosz Rakoczy: Problematyka przestępstwa kłusownictwa w polskim prawie łowieckim; Olga Krajniak: Organizowanie przestępstwa gospodarczego a organizowanie działalności gospodarczej (podobieństwa i różnice): Mirosława Pelowska: Warunki sprzyjające popełnianiu przestępstw związanych z udzielaniem zamówień publicznych - wybrane aspekty; Krystyna Bronowska, Karol Sławik: Badania wiktymizacji studentów i ich środowisk; Z historii prawa sądowego i kryminalistyki: Marzena Anna Wasilewska: Z historii walki z przestępczością - wybrane zagadnienia; Andrzej Gaca: Środki dowodowe w duńskim prawie procesowym okresu średniowiecza; Zbigniew Naworski: Woźny sądowy i jego rola jako biegłego w postępowaniu sądowym przed organami szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości w dawnej Polsce; Krystyna Kamińska: Opinie biegłych lekarzy w kodeksach postępowania karnego z drugiej połowy XIX w.: rosyjskim, austriackim i niemieckim; Danuta Janicka: Kara śmierci w dawnym Toruniu (XVI-XVIII w.); Bolesław Sprengel: Taktyki i technika kryminalistyczna na łamach czasopisma "Na posterunku"; Varia: Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska: Przyczynek do wkładu palestry w powstanie i rozwój toruńskiego prawniczego środowiska naukowego; Bogumił Brzeziński: Prawo podatkowe pomiędzy Scyllą kazuistyki a Charybdą ogólności przepisów; Jan Galster: Antynomie konstytucyjne; Krzysztof Dybowski: Trybunał Konstytucyjny jako fragment autopojetycznego hipercyklu; Tomasz Brzezicki, Tomasz Jędrzejowski, Piotr Rączka: Zasady postępowania dowodowego według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego; Ewa Bagińska: Odpowiedzialność państwa federalnego i stanów USA za szkodę wyrządzoną niesłusznym skazaniem lub aresztowaniem; Henryk Nowicki: Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej; Informacja o Autorach

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Johann H. Abicht
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Elementy prawa naturalnego i politycznego

Thomas Hobbes
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Region jako współdopowiedzialność

0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

Jacek Wantoch-Rekowski
0,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki społeczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

Członkostwo w samorządach zawodowych

39,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Prosta spółka akcyjna

Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Mariusz T. Kłoda
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Constitutional conditions for the functioning of local self-government in Poland

Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Maciej Serowaniec, Jacek Wantoch-Rekowski
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Outline of polish criminal law

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Agata Ziółkowska
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Problems of contemporary maritime codes. A comparative study of recent codifications of maritime law

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Justyna Nawrot, Patryk Ciok
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Status doktorantów w ustawie 2.0

Wojciech Kiełbasiński, Marcin Dorochowicz
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Prywatyzacja małżeństwa. Wybrane stanowiska libertariańskie

Łukasz Mirocha
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Dziedziczenie. Perspektywa aksjologiczna

Paweł Rafałowicz
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

Bożena Gronowska, Piotr Sadowski
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Indywidualne prawo pracy

Jan Piątkowski, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Jagoda Jaskulska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach medycznych

Kinga Bączyk-Rozwadowska, Bartłomiej Chludziński
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Public finance and taxation in the Constitution of the Republic of Poland

Martyna Wilmanowicz-Słupczewska, Jacek Wantoch-Rekowski, Maciej Serowaniec, Wojciech Morawski
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

O przestępstwach, karach i prewencji kryminalnej. Studia z najnowszej historii polskiego prawa karnego i nauki prawa

Danuta Janicka
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Freedom of Speech, Conscience and Religion

Maciej Serowaniec, Marcin Dorochowicz, Hubert Żurkiewicz
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Legislative and executive powers in Poland

Zbigniew Witkowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Maciej Serowaniec
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy

Jagoda Jaskulska
39,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Łukasz Maszewski
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Obywatele w służbie Temidy. Perspektywa prawno-socjologiczna

Stanisław Burdziej, Bartosz Pilitowski, Maciej Serowaniec
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Cywilnoprawne aspekty prawa farmaceutycznego

Damian Kaczan
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Postępowanie egzekucyjne w administracji – teraźniejszość i perspektywy

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych

Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Treatment of Prisoners – International and Polish Perspective

Bożena Gronowska, Piotr Sadowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Mała wspólnota mieszkaniowa

Aleksandra Sikorska-Lewandowska
36,00 zł
Książka
Prawo i administracja

The Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law

Marcin Kałduński
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Zasada proporcjonalności jako podstawa oceny legalności ograniczeń swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Justyna Maliszewska-Nienartowicz
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807–1830)

Zbigniew Filipiak
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Constitutions of Modern States

Maciej Serowaniec, Marcin Dorochowicz, Jakub Zemła
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Wspólny Europejski System Azylowy – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju

Piotr Sadowski
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Przemówienia 2018

Danuta Hübner
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym

Agnieszka Olesińska
od 36,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego

Agata Ziółkowska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Testament w prawie polskim – wybrane problemy

Ewa Kabza, Katarzyna Krupa-Lipińska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Tomasz Brzezicki, Jacek Wantoch-Rekowski
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Karolina Rokicka-Murszewska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

Marcin Kałduński
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Przemówienia 2017

Danuta Hübner
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną. Pojęcie konstytucji w doktrynach Hansa Kelsena i Johna Rawlsa

Wojciech Włoch
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku

Anna Moszyńska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Instytucja plea bargainingu – w amerykańskim postępowaniu karnym – między ekonomią a sprawiedliwością

Tymoteusz Marzec
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia

Agnieszka Szpak
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Michał Szewczyk, Maciej Serowaniec
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy

Marta Baranowska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej

Maciej Siwicki
od 4,92 zł
czasopismo
Nauki społeczne

Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. 28/2018

Andrzej Nienartowicz
od 40,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Konstytucje państw współczesnych. Studium prawno-historyczne

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Jiří Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Zaawansowane techniki przesłuchań: sprawdzone strategie dla organów ścigania, wojska i personelu bezpieczeństwa

John R. Schafer, Joe Navarro
36,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Polska myśl prawnokarna. Autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej

Danuta Janicka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego

Tymoteusz Zych
od 40,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawo - rodzina - praca

Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Judiciary and Society Between Privacy and Publicity. 8th Conference on Legal History in The Baltic Sea Area, 3rd-6th September 2015, Toruń

Danuta Janicka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego

Joanna Rezmer
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej

Arkadiusz Lach
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie - wzajemne relacje

Agnieszka Szpak
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej

Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi
od 42,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Security in V4 constitutions and political practices

Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, tom 2

Agata Pyrzyńska, Michał Kropkowski, Jakub Rzeszowski
od 24,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Kelsenowski model kontroli konstytucjonalności prawa a integracja europejska. Studium wpływu

Aleksandra Kustra-Rogatka
od 76,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

Patryk Kowalczyk, Beata Aniela Maciejewska
od 32,00 zł
Książka Wersja elektroniczna
Prawo i administracja

Aktualne problemy prawa handlowego

Zdzisław Gordon, Daniel Setcki
od 4,92
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Arkadiusz Lach
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Współczesne problemy prawne budżetu państwowego

Andrzej Borodo
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Tomasz Kucharski
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Věra Jirásková
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
68,00 zł
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna

Anita Gałęska-Śliwka
34,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Agnieszka Bień-Kacała
od 64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Studia Iuridica Toruniensia, t. 11/2012. Publikacja dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin i pięćdziesięciolecia pracy naukowej

Ewa Bagińska
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Genocide in the Jurisprudence of the ad hoc International Criminal Tribunals

Agnieszka Szpak
74,00 zł
Książka Oprawa twarda
Prawo i administracja

Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej. Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 roku

Justyna Maliszewska-Nienartowicz
68,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Ewa Gajda
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Studia Iuridica Toruniensia, t. 9/2011

Ewa Bagińska
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

W cieniu Klio i Temidy. Studia z historii prawa

Stanisław Salmonowicz
32,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) "de lege lata i de lege ferenda"

Jerzy P. Naworski
od 88,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności

Dawid Bunikowski
od 64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej

Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
89,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Wymuszone zaginięcia. Wybrane zagadnienia

Agnieszka Szpak
od 23,10 zł
Książka
Prawo i administracja

Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989)

Danuta Janicka
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw, t. 1

Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
34,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Maritime law in the second half of the 20th century. Selected articles

Jan Łopuski
od 49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch

Zbigniew Witkowski
59,00 zł 41,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia

Andrzej Adamski, Janusz Bojarski, Piotr Chrzczonowicz, Marian Filar, Piotr Girdwoyń
69,00 zł 48,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Wspólnotowe a powszechne prawo traktatów - wzajemne relacje a jedność czy odrębność unormowań i systemów

Jarosław Sozański
55,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?). Granice ingerencji w sferę praw jednostki. Materiały z konferencji naukowej, To

Krzysztof Skowroński, Piotr Chrzczonowicz
23,00 zł 16,10 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.