SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Klasyfikacja zasobów glebowych świata / World reference base for soil resources

Rok wydania:2003 Liczba stron:108 ISBN:83-231-1589-3
OPIS

Spis treści
1. GENEZA I ZAŁOŻENIA METODYCZNE
Historia
Cele
Zasady
Składniki Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata
Dyskusja

2. KLUCZ DO GŁÓWNYCH GRUP GLEB
Klucz do głównych grup gleb Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata

3. POZIOMY DIAGNOSTYCZNE, WŁAŚCIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE
Poziomy diagnostyczne
Poziom albie
Poziom andic
Poziom anthraquic
Poziomy anthropedogenic
Poziom argic
Poziom calcic
Poziom cambic
Poziom chemie
Poziom cryic
Poziom duric
Poziom ferralic
Poziom ferric
Poziom folie
Poziom fragic
Poziom fulvic
Poziom gypsic
Poziom histic
Poziom hortic
Poziom hydragric
Poziom irragric
Poziom melanic
Poziom mollic
Poziom natric
Poziom nitic
Poziom ochric
Poziom petrocalcic
Poziom petroduric
Poziom petrogypsic
Poziom petroplinthic
Poziom plaggic
Poziom plinthic
Poziom salic
Poziom spodic
Poziom sulfuric
Poziom takyric
Poziom terric
Poziom umbric
Poziom vertic
Poziom vitric
Poziom yermic

Właściwości diagnostyczne
Nagła zmiana uziarnienia
Językowatość albeluvic
Właściwości alic
Właściwości aridic
Ciągła lita skała
Właściwości ferralic
Właściwości geric
Właściwości glejowe
Wieloletnia zmarzlina
Wtórne węglany
Właściwości stagnoglejowe
Właściwości silnie próchniczne

Materiały diagnostyczne
Antropogeomorficzny materiał glebowy
Materiał glebowy calcaric
Materiał glebowy fluvic
Materiał glebowy gypsiric
Organiczny materiał glebowy
Materiał glebowy sulfidic
Materiał glebowy tephric

4. PODZIAŁ GŁÓWNYCH GRUP GLEB NA JEDNOSTKI NIŻSZEGO RZĘDU
Główne zasady wyróżniania jednostek niższego rzędu
Definicje elementów słowotwórczych dla jednostek niższego rzędu

BIBLIOGRAFIA

Załącznik l: Symbolika poziomów glebowych
Załącznik 2: Oznaczenia kodowe głównych grup gleb i podjednostek glebowych
Załącznik 3: Podział materiału glebowego na frakcje i grupy granulometryczne (Guidelines for Soil Profile Description, FAO, 1990)

Wstęp
Po czterech latach intensywnej pracy, która rozpoczęła się po zakończeniu XV Światowego Kongresu Gleboznawczego (1994, Acapulco, Meksyk), Grupa Robocza Bazy Referencyjnej Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego przygotowała trzy publikacje przedstawiające obecny stan opracowania Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata (Worid Reference Base for Soil Resources - WRB). Są to: 1. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata: Wprowadzenie.
2. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata: Atlas.
3. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata.

Pierwsza publikacja ma przybliżyć wiedzę o różnorodności gleb i ich geograficznym rozmieszczeniu, ma być przystępna dla naukowców nie zajmujących się "gleboznawstwem sensu stricto" i dla ogółu społeczeństwa. Drugą publikacją jest atlas przedstawiający rozmieszczenie w skali świata gleb należących do poszczególnych głównych grup. Trzecią publikację, którą mają Państwo przed sobą, można uważać za podręcznik przeznaczony dla gleboznawców. Zawiera ona definicje i kryteria wyróżniania poziomów diagnostycznych, właściwości diagnostycznych i diagnostycznych materiałów glebowych oraz klucz klasyfikacyjny głównych grup gleb i ich kwalifikatory.

Powstanie przedstawionych publikacji było możliwe dzięki długotrwałej pracy dużego zespołu ekspertów oraz dzięki współpracy i organizacyjnemu wsparciu ze strony ISSS, ISRIC i FAO.

Mamy nadzieję, że publikacje te przyczynią się do poszerzenia wiedzy gleboznawczej w społeczeństwie i w kręgach naukowych.

Inne z tej kategorii

Książka
Geografia

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 5: Zagraniczne piśmiennictwo kartograficzne 1968–2018

Zenon Kozieł
od 78,00 zł
Książka Oprawa miękka
Geografia

Leksykon polityki rowerowej

Michał Kwiatkowski, Łukasz Karbowiński
52,00 zł
Książka
Geografia

Letnia stratyfikacja termiczna wody w jeziorach na Niżu Polskim

Rajmund Skowron
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Geografia

Soil Sequences Atlas V

Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński
180,00 zł
Książka
Geografia

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Tom 4: Polskie piśmiennictwo kartograficzne 1968–2020

Zenon Kozieł
od 72,00 zł
Książka
Geografia

Atlas of changes in the glaciers of Kaffioyra (Svalbard, the Arctic)

Ireneusz Sobota
od 110,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Glacial Megaflood Landforms and Sediments in North-Eastern Poland

Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska, Wojciech Wysota
30,00 zł
Książka
Geografia

Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce

Stefania Środa-Murawska
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Cyfryzacja w miastach – idea, koncepcje i wdrożenia

Daniela Szymańska, Aleksandra Lewandowska, Michał Korolko
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce

Jadwiga Biegańska
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966–2010

Joanna Uscka-Kowalkowska
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym

Krzysztof Rogatka
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia

Justyna Chodkowska-Miszczuk
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Tomasz Jaworski
od 4,92 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 40/2018

Mirek Dymitrow, Keith Halfacree
od 30,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39/2018

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Home away from home. The Nicolaus University Polar Station on Svalbard – history, research, people, nature and life

Ireneusz Sobota
136,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 14/2018

Rajmund Przybylak
od 30,00 zł
Książka
Geografia

Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich

Aleksandra Jezierska-Thöle
od 4,92 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 13/2017

Rajmund Przybylak
od 30,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 12/2017

Rajmund Przybylak
od 30,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 11/2016

Rajmund Przybylak
od 38,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 38/2017

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 30,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 37/2017

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 36/2017

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35/2017

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 34/2016

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 33/2016

Stefania Środa-Murawska, Mirek Dymitrow
od 24,00 zł
Książka
Geografia

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Włodzimierz Marszelewski
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960–2014

Bogusław Pawłowski
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu

Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Ekoinnowacje w miastach

Daniela Szymańska, Michał Korolko, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Aleksandra Lewandowska
26,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 10/2016

Rajmund Przybylak
od 38,00 zł
Książka
Geografia

Spatial structure of Polish agriculture conditioned by Common Agriculture Policy instruments

Roman Rudnicki
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce

Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne, lata 2002-2010

Roman Rudnicki
od 4,92 zł
Książka
Geografia

Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki

Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska
od 4,92 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 32/2016

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 31/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 9/2015

Rajmund Przybylak
od 20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Dom daleko od domu. Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie

Ireneusz Sobota
180,00 zł 126,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 30/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 8/2015

Paweł Molewski, Piotr Weckwerth
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 29/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 28/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 7/2014

Rajmund Przybylak
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 27/2015

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Soil Sequences Atlas

Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński
180,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 26/2014

Daniela Szymańska, Christian M. Rogerson
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 25/2014

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Modele matematyczne w hydrogeologii

Arkadiusz Krawiec, Izabela Jamorska
36,00 zł
Książka
Geografia

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Marcin Świtoniak, Michał Jankowski, Renata Bednarek
od 80,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 23/2014

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 24/2014

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka
Geografia

Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

Renata Jaroszewska-Brudnicka, Dariusz Sokołowski
od 40,00 zł
Książka
Geografia

Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka
od 40,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 6/2013

Rajmund Przybylak
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 6/2006

Daniela Szymańska, Beata Hołowiecka
od 23,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 8/2007

Daniela Szymańska, Beata Hołowiecka
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 7/2007

Daniela Szymańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska
od 15,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 22/2013

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 4/2011

Mirosław Karasiewicz, Hanna Winter
od 12,00 zł
czasopismo Open access
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 2/2009

Marek Kejna, Rajmund Przybylak
za darmo
czasopismo Open access
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 3/2010

Andrzej Araźny, Rajmund Przybylak
za darmo
czasopismo Open access
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 1/2009

Marek Kejna, Rajmund Przybylak
za darmo
czasopismo Open access
Geografia

Bulletin of Geography. Physical Geography Series 5/2012

Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny
za darmo
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic series, 11/2009

Elżbieta Grzelak-Kostulska, Daniela Szymańska
od 25,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 10/2008

Daniela Szymańska, Beata Hołowiecka
od 15,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 12/2009

Daniela Szymańska, Dominik Jan Domin
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 13/2010

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 15/2011

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 14/2010

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 21/2013

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Ewolucja fluwialnych systemów dyspozycyjnych i jej uwarunkowania paleośrodowiskowe w Kotlinie Toruńskiej podczas zlodowacenia Wisły

Piotr Weckwerth
100,00 zł
Książka
Geografia

Gleby ochrowe. Pozycja w krajobrazie, właściwości, geneza i miejsce w systematyce

Michał Jankowski
od 68,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 17/2012

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 20/2013

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 26,00 zł
Książka
Geografia

Współczesne zmiany kriosfery północno-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie regionu Kaffioyry

Ireneusz Sobota
od 78,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16/2011

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 20,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 18/2012

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
czasopismo
Geografia

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19/2013

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Geochemia krajobrazu

Urszula Pokojska, Renata Bednarek
40,00 zł
Książka Oprawa miękka
Geografia

Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego wody w jeziorach na niżu polskim

Rajmund Skowron
72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Podręczny słownik gleboznawczy: angielsko-polski i polsko-angielski. Handy dictionary of soil science: english-polish and polish-english

Przemysław Charzyński, Marcin Świtoniak
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalnoprzestrzennych

Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007

Przemysław Charzyński, Cezary Kabała
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze na przykładzie Puław i Papowa Toruńskiego

Joanna Uscka-Kowalkowska
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Bioklimat Arktyki Norweskiej i jego zmienność w okresie 1971-2000

Andrzej Araźny
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Rozkład przestrzenny i zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej połowie XX wieku

Marek Kejna
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

Paweł Molewski
27,00 zł 18,90 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia

Robert Brudnicki
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Gliny morenowe. Typy genetyczne i środowiska depozycji

Wojciech Wysota
12,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia

Renata Jaroszewska-Brudnicka
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Oddziaływanie społeczno gospodarcze miasta

Beata Hołowiecka
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy t. I

Leszek Kozłowski, Włodzimierz Marszelewski
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Toruń i jego okolice

Leon Andrzejewski, Piotr Weckwerth, Szczepan Burak
66,00 zł 46,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007

Kejna Marek, Marciniak Kazimierz
23,00 zł 16,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Ziemia lubawska: przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka

Jan Falkowski
172,00 zł 120,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Geografia

Air Temperature in the Admiralty Bay Region

Marek Kejna
3,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.