SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Klasyfikacja zasobów glebowych świata / World reference base for soil resources

Rok wydania:2003 Liczba stron:108 ISBN:83-231-1589-3
OPIS

Spis treści
1. GENEZA I ZAŁOŻENIA METODYCZNE
Historia
Cele
Zasady
Składniki Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata
Dyskusja

2. KLUCZ DO GŁÓWNYCH GRUP GLEB
Klucz do głównych grup gleb Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata

3. POZIOMY DIAGNOSTYCZNE, WŁAŚCIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE
Poziomy diagnostyczne
Poziom albie
Poziom andic
Poziom anthraquic
Poziomy anthropedogenic
Poziom argic
Poziom calcic
Poziom cambic
Poziom chemie
Poziom cryic
Poziom duric
Poziom ferralic
Poziom ferric
Poziom folie
Poziom fragic
Poziom fulvic
Poziom gypsic
Poziom histic
Poziom hortic
Poziom hydragric
Poziom irragric
Poziom melanic
Poziom mollic
Poziom natric
Poziom nitic
Poziom ochric
Poziom petrocalcic
Poziom petroduric
Poziom petrogypsic
Poziom petroplinthic
Poziom plaggic
Poziom plinthic
Poziom salic
Poziom spodic
Poziom sulfuric
Poziom takyric
Poziom terric
Poziom umbric
Poziom vertic
Poziom vitric
Poziom yermic

Właściwości diagnostyczne
Nagła zmiana uziarnienia
Językowatość albeluvic
Właściwości alic
Właściwości aridic
Ciągła lita skała
Właściwości ferralic
Właściwości geric
Właściwości glejowe
Wieloletnia zmarzlina
Wtórne węglany
Właściwości stagnoglejowe
Właściwości silnie próchniczne

Materiały diagnostyczne
Antropogeomorficzny materiał glebowy
Materiał glebowy calcaric
Materiał glebowy fluvic
Materiał glebowy gypsiric
Organiczny materiał glebowy
Materiał glebowy sulfidic
Materiał glebowy tephric

4. PODZIAŁ GŁÓWNYCH GRUP GLEB NA JEDNOSTKI NIŻSZEGO RZĘDU
Główne zasady wyróżniania jednostek niższego rzędu
Definicje elementów słowotwórczych dla jednostek niższego rzędu

BIBLIOGRAFIA

Załącznik l: Symbolika poziomów glebowych
Załącznik 2: Oznaczenia kodowe głównych grup gleb i podjednostek glebowych
Załącznik 3: Podział materiału glebowego na frakcje i grupy granulometryczne (Guidelines for Soil Profile Description, FAO, 1990)

Wstęp
Po czterech latach intensywnej pracy, która rozpoczęła się po zakończeniu XV Światowego Kongresu Gleboznawczego (1994, Acapulco, Meksyk), Grupa Robocza Bazy Referencyjnej Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego przygotowała trzy publikacje przedstawiające obecny stan opracowania Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata (Worid Reference Base for Soil Resources - WRB). Są to: 1. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata: Wprowadzenie.
2. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata: Atlas.
3. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata.

Pierwsza publikacja ma przybliżyć wiedzę o różnorodności gleb i ich geograficznym rozmieszczeniu, ma być przystępna dla naukowców nie zajmujących się "gleboznawstwem sensu stricto" i dla ogółu społeczeństwa. Drugą publikacją jest atlas przedstawiający rozmieszczenie w skali świata gleb należących do poszczególnych głównych grup. Trzecią publikację, którą mają Państwo przed sobą, można uważać za podręcznik przeznaczony dla gleboznawców. Zawiera ona definicje i kryteria wyróżniania poziomów diagnostycznych, właściwości diagnostycznych i diagnostycznych materiałów glebowych oraz klucz klasyfikacyjny głównych grup gleb i ich kwalifikatory.

Powstanie przedstawionych publikacji było możliwe dzięki długotrwałej pracy dużego zespołu ekspertów oraz dzięki współpracy i organizacyjnemu wsparciu ze strony ISSS, ISRIC i FAO.

Mamy nadzieję, że publikacje te przyczynią się do poszerzenia wiedzy gleboznawczej w społeczeństwie i w kręgach naukowych.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.