SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Biologia

Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analizy roślinności

Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:103 ISBN:978-83-231-2279-1
OPIS

W badaniach nad występowaniem gatunków roślin i zwierząt, właściwościami abiotycznymi środowiska, stopniem jego zanieczyszczenia czy też nad cecha­mi populacji bytujących w różnych warunkach środowiskowych, spotykamy się z problemem dużej ilości danych lub, mówiąc inaczej, dużej liczby zmiennych wzajemnie ze sobą powiązanych. W sytuacji, gdy zamierzamy kilkanaście, kil­kadziesiąt czy kilkaset zmiennych analizować jednocześnie w celu generalizacji zgromadzonych informacji, klasyczne metody statystyczne zazwyczaj nie wystar­czają. Efektywnym narzędziem badawczym stają się wtedy metody numeryczne.
W środowisku ekologów termin 'metody numeryczne' oznacza specyficzną grupę procedur matematycznych, bazujących w większości na rachunku macie­rzowym. Nazwa ta swój źródłosłów wywodzi z angielskiego terminu numerical methods (metody numeryczne) albo multivariate methods (metody wielocechowe). Innym terminem stosowanym dla określenia dziedziny, która wykorzystuje w badaniach tę grupę metod, jest 'taksonomia numeryczna'. Kojarzy się on jed­nak często z klasyczną dziedziną biologii - taksonomia roślin czy też taksonomia zwierząt, z którymi ma niewiele wspólnego. Niemal cała literatura fachowa anali­zy wielocechowej opiera się na podręcznikach anglojęzycznych. Pakiety progra­mów komputerowych zawierające poszczególne procedury obliczeniowe również wydawane są niemal wyłącznie w języku angielskim. Stwarza to często problemy ze stosowaniem precyzyjnej terminologii w języku polskim.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.