SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Prawo i administracja

Prosta spółka akcyjna

autorzy: Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Mariusz T. Kłoda redaktorzy: Mariusz T. Kłoda
Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:214 ISBN:978-83-231-5131-9 eISBN:978-83-231-5132-6 Format:148 x 210 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5132-6
OPIS

Monografia Prosta spółka akcyjna powstała jako pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pod nazwą „Prosta spółka akcyjna”, która odbyła się 22 kwietnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Składa się ona z dziewięciu rozdziałów, których autorami są prelegenci tej konferencji (doktoranci oraz studenci różnych uczelni). Każdy rozdział obejmuje szczegółowe omówienie zagadnień prawnych z zakresu tworzenia lub funkcjonowania nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej.

W monografii poruszone zostały oryginalne zagadnienia, istotne z punktu widzenia teoretycznego oraz praktycznego. Wiele z nich nie było wcześniej przedmiotem rozważań doktryny, co stanowi o wartości tego opracowania. Dostarczają one wiedzy na temat licznych aspektów tworzenia lub funkcjonowania prostej spółki akcyjnej, której popularność stopniowo rośnie.

Redaktorzy monografii są pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


The monograph titled Prosta Spółka Akcyjna was established as a result of the National Student-Doctoral Conference called "Prosta Spółka Akcyjna", which took place on April 22, 2022, at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. It consists of nine chapters, the authors of which are the speakers at this conference (doctoral students and students of various universities). Each chapter includes a detailed discussion of legal issues related to the creation or functioning of a new type of capital company – a simple joint-stock company.

The monograph discusses original issues that are important from theoretical and practical points of view. Many of them have not previously been the subject of considerations in the doctrine, which is the value of this study. They provide knowledge about numerous aspects of the creation or functioning of a simple joint-stock company, the popularity of which is gradually growing.

The editors of the monograph are employees of the Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki