SKIP_TO

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 7/2012

autorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska, Maciej Pławski redaktorzy: Maciej Pławski
Rok wydania:2013 Liczba stron:196 Format:158 x 228 mm
OPIS

Po raz kolejny składamy na Państwa ręce tom „Rocznika Przekładoznawczego”. W zamieszczonych w nim artykułach położono nacisk na praktyczne realizacje rożnego typu tłumaczeń. Przekładoznawstwo jako dziedzina wiedzy nabiera niewątpliwie szczególnego znaczenia w dobie zglobalizowanej gospodarki, kultury i mediów. Rozwój kompetencji tłumacza tekstów zarówno stricte językowych, jak i interkulturowych wydaje się integralną częścią tego procesu i naturalnym wyzwaniem dla mistrzów i adeptów sztuki przekładu. Możemy zatem mówić o przekładzie jako o sferze, w której dąży się do uzyskania symbiozy akademickiej teorii z doświadczeniem praktycznym, trwałych pojęć filologicznych z funkcjonalnością Sieci 2.0 czy wreszcie mechanizmów rynkowych z komunikacją między jednostkami i całymi kulturami. 

W tomie zamieszczono 16 artykułów, których autorzy skupiają się na takich kwestiach jak rodzaj i znaczenie czynników kognitywnych w przekładzie tekstów, problemy związane z tłumaczeniem nazw własnych i tytułów, przekład audiowizualny i automatyczny, dydaktyzacja przekładu czy też wyzwania towarzyszące tłumaczom tekstów literackich. Tradycyjnie już na naszych łamach wypowiadają się nie tylko teoretycy przekładu, ale również osoby praktycznie zajmujące się tłumaczeniem na niwie zawodowej. Tym samym możemy przekonać się o znaczeniu poruszanych kwestii i potencjale, który na dalszym etapie przyczynia się nie tylko do wzrostu znaczenia jakości przekładu, ale także istotnego miejsca i roli tłumacza w globalnej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że zamieszczone w „Roczniku” artykuły przyczynią się do dalszego pogłębienia zainteresowania tematyką szeroko pojętego przekładoznawstwa i tym mocniej zaznaczą bliskość relacji teoria–praktyka.

Przydatne linki