SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Archeologia
Rok wydania:2015 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:336 ISBN:978-83-231-3318-6
OPIS

Niniejsza publikacja stanowi pierwszy z planowanych dziewięciu tomów obejmujących materiały z okresów przedrzymskiego i rzymskiego, odkryte w trakcie ratowniczych badań poprzedzających budowę autostrady A - 1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzonych przez Zespół do Badań Autostrady A - 1, powołany przy Instytucie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opracowanie to jest pierwszym z trzech tomów poświęconych reliktom przestrzeni osadniczej kultur oksywskiej i wielbarskiej oraz z czasów bezpośrednio poprzedzających moment ukształtowania się pierwszej z wymienionych kultur, które odkryto na stanowiskach 11, 12 i 13 w Szynychu, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Tom pierwszy i drugi obejmują prezentację materiału w postaci katalogów: pierwszy ze stanowiska 12, drugi ze stanowisk 11 i 13, a tom trzeci zawiera amalizę wspomnianych materiałów wraz z aneksami obejmującymi specjalistyczne opracowania wybranych źródeł. Każdy z woluminów składa się z dwóch części: drukowanej i w postaci zapisu na płycie CD. W tomach 1 i 2, pierwsza z wymienionych części obejmuje katalog obeiktów nieruchomych i krótką charakterystykę wydobytych materiałów wraz z tablicami zawierającymi rysunki obiektów nieruchomych i ruchomych. W drugiej części znajdują się: planigrafie i fotografie obiektów nieruchomych oraz wykresy. W niniejszej pracy nie zamieszczono charakterystyki materiałów masowych ze względu na ograniczenia objętości publikacji.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.