SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Historia sztuki

Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną świętą Katarzyną i świętą Barbarą z Bazyliki Katedralnej

autorzy: Elżbieta Basiul
Rok wydania:2007 Nr wydania:1 Liczba stron:230 ISBN:978-83-231-2118-3
OPIS

Ze wstępu

Przedmiotem książki jest warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku. Wnikliwej analizie poddano wszystkie obrazy tablicowe wchodzące w skład wymienionej nastawy ołtarzowej. Celem pracy natomiast jest precyzyjne określenie warsztatu malarskiego tego wzięła oraz szkoły malarskiej, do której zabytek należy. Wstępnie założono, że obrazy wykonał zespół artystów pod kierunkiem mistrza.

Dotychczasowe ustalenia proweniencji tryptyku opierały się na analizach formalno-stylistycznych dokonywanych przez historyków sztuki. W niniejszej pracy przeprowadzono wszechstronne badania chemiczno-fizyczne nastawy ołtarzowej z Włocławka, które pozwoliły określić jej technikę. Jednocześnie próbowano odnaleźć źródła tradycji warsztatowej tryptyku. W tym celu wykonano badania technologiczne kwater ołtarzowych z Szańca, od dawna wiązanych pod względem stylu z retabulum włocławskim.

Szczególną okazją dowykonania pewnego zakresu badań technologicznych była konserwacjatryptyku, przeprowadzona przez autorkę niniejszej pracy w latach1995-1997. Zachwyt nad materią malarską, stopniowo odsłanianą spodwarstw przemalowań i pociemniałego werniksu, skłonił autorkę dobardziej szczegółowych studiów nad techniką malarską tego zabytku.Wykorzystała w tym celu wówczas dostępne i sprawdzone metody badawcze,a wyniki badań opublikowała w "Biuletynie Informacyjnym KonserwatorówDzieł Sztuki". Pojawiły się jednak pytania i wątpliwości, na któremożna było uzyskać odpowiedź rozszerzając znacznie zakres badańfizyko-chemicznych.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.