Marek Drewiński

Podstawy inwestowania na giełdach towarowych

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2052-0
Publication year:
2007
Pages number:
230
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

31,00 zł

Miękka

Marek Drewiński

Podstawy inwestowania na giełdach towarowych

Kategoria produktu:

SPIS TREŚCI: Wstęp; Powstanie i rozwój giełd towarowych (Giełdy współczesne - powstanie i ewolucja * Funkcje giełd towarowych we współczesnej gospodarce * Giełdy towarowe w Polsce w okresie rozbiorów i do II wojny światowej); Wprowadzenie do handlu giełdowego (Struktura organizacyjna giełd * Procedura zawierania transakcji giełdowych * Charakterystyka transakcji giełdowych * Giełdy i produkty giełdowe * Warunki kontraktów i rodzaje zleceń); Prawne i finansowe uwarunkowania transakcji giełdowych (Regulacje prawne obrotu towarowego * Nadzór państwowy nad giełdami * Regulacje finansowe); Instrumenty pochodne (Kontrakty futures * Opcje * Swapy i warranty); Strategie opcyjne (Kupno opcji * Sprzedaż opcji * Kombinacje * Spread * Syntetyczne kontrakty na opcje); Zarządzanie ryzykiem operacji giełdowych (Istota i rodzaje ryzyka * Fundusze wzajemne jako forma zarządzania ryzykiem * Hedging); Proces podejmowania decyzji inwestycyjnyc
h (Uwarunkowania zachowań inwestorów * Analiza fundamentalna i techniczna * Indeksy giełdowe rynków towarowych * Notowania kontraktów terminowych i opcyjnych na giełdach towarowych); Giełdy towarowe w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju (Giełdy towarowe i rynki hurtowe po II wojnie światowej * Charakterystyka wybranych giełd towarowych * Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynków towarowych w Polsce); Załączniki; Literatura; Spis tabel; Spis rysunków

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum