• Home
  • Historia sztuki
  • Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną świętą Katarzyną i świętą Barbarą z Bazyliki Katedralnej

Elżbieta Basiul

Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną świętą Katarzyną i świętą Barbarą z Bazyliki Katedralnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2118-3
Publication year:
2007
Pages number:
230
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Elżbieta Basiul

Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną świętą Katarzyną i świętą Barbarą z Bazyliki Katedralnej

Kategoria produktu:

Ze wstępu

Przedmiotem książki jest warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku. Wnikliwej analizie poddano wszystkie obrazy tablicowe wchodzące w skład wymienionej nastawy ołtarzowej. Celem pracy natomiast jest precyzyjne określenie warsztatu malarskiego tego wzięła oraz szkoły malarskiej, do której zabytek należy. Wstępnie założono, że obrazy wykonał zespół artystów pod kierunkiem mistrza.

Dotychczasowe ustalenia proweniencji tryptyku opierały się na analizach formalno-stylistycznych dokonywanych przez historyków sztuki. W niniejszej pracy przeprowadzono wszechstronne badania chemiczno-fizyczne nastawy ołtarzowej z Włocławka, które pozwoliły określić jej technikę. Jednocześnie próbowano odnaleźć źródła tradycji warsztatowej tryptyku. W tym celu wykonano badania technologiczne kwater ołtarzowych z Szańca, od dawna wiązanych pod względem stylu z retabulum włocławskim.

Szczególną okazją dowykonania pewnego zakresu badań technologicznych była konserwacjatryptyku, przeprowadzona przez autorkę niniejszej pracy w latach1995-1997. Zachwyt nad materią malarską, stopniowo odsłanianą spodwarstw przemalowań i pociemniałego werniksu, skłonił autorkę dobardziej szczegółowych studiów nad techniką malarską tego zabytku.Wykorzystała w tym celu wówczas dostępne i sprawdzone metody badawcze,a wyniki badań opublikowała w "Biuletynie Informacyjnym KonserwatorówDzieł Sztuki". Pojawiły się jednak pytania i wątpliwości, na któremożna było uzyskać odpowiedź rozszerzając znacznie zakres badańfizyko-chemicznych.

Wstęp
Rozwój malarstwa gotyckiego w Polsce. Zagadnienie wpływów artystycznych. Problem szkoły kujawskiej;
Opis tryptyku Matki Boskiej Apokaliptycznej ze św Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku;
Tematyka obrazów tablicowych;
Stan badań;
Historia tryptyku z uwzględnieniem przeprowadzonych prac konserwatorskich;
Przedmiot i metody badań;
Technologia i technika tryptyku na podstawie kompleksowych badań (Drewniane podobrazie *Zaprawa * Rysunek *Srebrzenie * Warstwy malarskie * Podsumowanie);
Proweniencja warsztatowa tryptyku włocławskiego;
Wnioski końcowe;
Tablice;
Bibliografia;
Spis ilustracji;
The painting workshop of the gothic tryptych with Mother of God of the revelation, st. Catherine and st. Barbara from the cathedral in Włocławek. Abstract

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum