• Home
  • Filologia polska
  • Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie

Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-2035-8
Publication year:
2006
Pages number:
556
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

51,80 zł

Miękka

Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie

Kategoria produktu:

Spis treści

Jerzy Święch: Zamiast laudacji; Bibliografia publikacji Jerzego Speiny za lata 1958-2006 (oprac. Marcin Wołk). Opowieści i gry - o problemach interpretacji: Erazm Kuźma: Narracje interpretacyjne; Anna Martuszewska: Przewrotne gry autora z czytelnikiem; Aleksander Madyda: O interpretacji utworów autobiografistycznych; Krzysztof Obremski: Akcje subiektywnych napięć emocjonalnych w tragedii (Król Edyp - Antygona - Medea - Odprawa posłów greckich); Lidia Wiśniewska: Przestrzeń i paradygmaty. Od romantyków do Gombrowicza: Maria Kalinowska: Romantyczny wojaż ironiczny: gra identyfikacji i obcości; Ewa Owczarz: Groteska u Sztyrmera - Frenofagiusz i Frenolesty; Ewa Ihnatowicz: Szlachcic stolarzem. Funkcje i sensy motywu w Krewnych Józefa Korzeniowskiego i Pamiętniku Wacławy Elizy Orzeszkowej; Jerzy Konieczny: Adam Grzymała-Siedlecki - mistrz portretu literackiego (Wokół książki o Wyspiańskim na tle krytyki epoki Młodej Polski); Lidia Kuchtówna: O teatralnych szkicach Jerzego Żuławskiego (z tomu Miasta umarłe); Hanna Ratuszna: Realistyczne obrazy i modernistyczne impresje. Z problematyki nowel Ignacego Dąbrowskiego; Marek Kurkiewicz: Problematyka temporalna w krótkich formach prozatorskich Antoniego Langego; Wojciech Gutowski: Tematy żydowskie w Xiędzu Fauście Tadeusza Micińskiego (Próbne zapiski); Wojciech Tomasik: Deadline; Andrzej Moroz: Wtrącenia nawiasowe w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza; Piotr Bójko: Non serviam - opozycja mowy i milczenia w Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza. W stronę współczesności: Małgorzata Gębka-Wolak: O składni Murów Jerycha Tadeusza Brezy; Sławomir Buryła: Śmiech przewrotny - śmiech niechciany; Bolesław Hadaczek: Jak kreowano Małopolskę Wschodnią w literaturze po 1939 roku?; Radosław Sioma: Narracja w Czarnym potoku Leopolda Buczkowskiego. Wątpliwości i hipotezy; Marian Kisiel: Apologeta moderny. Rzecz o Ryszardzie Zenglu; Krzysztof Ćwikliński: Nasz człowiek w Gwatemali albo misja Andrzeja Bobkowskiego; Rafał Moczkodan: Krytyk "z głową ciężką od wspomnień" - szkic do portretu Juliusza Sakowskiego; Irena Burzacka: Kobiety ze "skazą" psychiczną w powieściach Zofii Romanowiczowej; Tadeusz Błażejewski: Formuła labiryntu; Anita Szymańska: Chwytanie równowagi - Manekin Jana Józefa Szczepańskiego; Andrzej Z. Makowiecki: Wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa na tle problematyki pastiszu; Seweryna Wysłouch: Wolna Trybuna Christiana Skrzyposzka - anachroniczny utwór dziewiątej dekady?; Mirosław Strzyżewski: Romantyczny apokryf. Legenda Antoniego Malczewskiego w powieści Jerzego Żurka Biała Góra; Daria Mazur: Tożsamość - empatia - pocieszenie. Refleksje nad wyobrażeniami miast w eseistyce Zbigniewa Herberta. Wokół poetów i poezji: Wacław Lewandowski: W sprawie genezy Świata. O kilku elementach autobiografii kreowanej Czesława Miłosza; Jarosław Ławski: Czesława Miłosza Argument za istnieniem Boga. Szkic; Michał Głowiński: Pająk Czesława Miłosza; Anna Kubale: Poezja zwrotów frazeologicznych, czyli o Gipsowej stopie Tadeusza Różewicza; Ilona Glatzel: Z notatek pacjenta szpitala dla umysłowo chorych, czyli Żywa śmierć Ewy Lipskiej; Danuta Künstler-Langner: Człowiek wobec sacrum w liryce Stanisława Kobielusa. Pogranicza języków, kultur, sztuk: Marian Szarmach: Filostratosa Żywot Polemona; Anna Kukułka-Wojtasik: Montaigne obywatel - uczucia narodowe i obywatelskie w Próbach. Przyczynek; Janusz Skuczyński: Ifigenia i "anty-Ifigenia" Goethego i Kleista; Wiesław Trzeciakowski: Pośmiertne życie Novalisa w twórczości Hermanna Hessego (na przykładzie powieści Gra szklanych paciorków); Horst Hartmann: Der historische Roman Lion Feuchtwangers; Karol Sauerland: Dziwne losy Tomasza Manna w Polsce; Leszek Żyliński: Okupacyjne opinie polskich intelektualistów o Niemcach (cztery przykłady); Bogna Paprocka-Podlasiak: Mit artysty w dramatach Jerzego Łukosza; Tadeusz Szczepański: Filmowa adaptacja Głodu Knuta Hamsuna; Piotr Skrzypczak: Znaków szczególnych żadnych? O aktorskiej konkretyzacji postaci literackiej w Popiele i diamencie Andrzeja Wajdy; Indeks osób

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum