• Home
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

Włodzimierz Karaszewski (red.)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2114-5
Publication year:
2007
Pages number:
524
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

72,50 zł

Twarda

Włodzimierz Karaszewski (red.)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce międzynarodowych przepływów kapitału z udziałem Polski w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dotyczy więc z jednej strony lokat kapitału zagranicznego w Polsce, z drugiej natomiast aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą.
Dotychczasowy wysiłek badawczy polskich ośrodków naukowych zajmujących się bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi koncentrował się prawie wyłącznie na zagadnieniach napływu kapitału do Polski. Ta ważna tematyka jest stale aktualna. Rozwój gospodarek we współczesnym świecie związany jest, w stopniu znacznie silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej, z wymogami, jakie niesie globalizująca się gospodarka światowa. Dla krajów rozwijających się, takich jak Polska, oznacza to niezbędność daleko idących dostosowań. Ich proces musi uwzględniać podnoszenie poziomu innowacyjności, rozszerzanie stosowania nowoczesnych technologii, metod i technik zarządzania, osiąganie coraz większej zdolności zapewnienia wysokiej jakości towarów i usług itd. Stopień nasilenia tego procesu determinuje wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, czyli zwiększenia zdolności uzyskiwania coraz wyższych dochodów w skali gospodarki światowej.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum