Tomasz Kempa, Paweł Hanczewski, Bogusław Dybaś (red.)

Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku: państwo czy wspólnota? Zbiór studiów

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2145-9
Publication year:
2007
Pages number:
286
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Tomasz Kempa, Paweł Hanczewski, Bogusław Dybaś (red.)

Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku: państwo czy wspólnota? Zbiór studiów

Kategoria produktu:

Spis treści

Wstęp;
Ewa Bem-Wiśniewska
(Warszawa): Wizja Rzeczpospolitej w epoce staropolskiej. Od historii języka do historii kultury;
Hans-Jürgen Bómelburg
(Liineburg):Czy Rzeczpospolita była imperium? Imperial turnw historiografii,struktury państwowe w Europie Środkowowschodnieji "imperialna" warstwapojęciowa w XVI-XVII wieku;
Krzysztof Mikulski (Toruń): Regiony gospodarcze w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (szkic do problemu);
Jarosław Poraziński
(Toruń): "Rzeczpospolita porządna". Konfederacje generalne czasów Augusta II jako alternatywa anarchii wewnętrznej?;
Grzegorz Błaszczyk
(Poznań): Współczesne spojrzenie na stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1795;
Andrzej B. Zakrzewski
(Warszawa): Odrębności systemu parlamentarnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku;
Tomasz Kempa
(Toruń):Ziemie ruskie inkorporowane do Korony w 1569 roku -odrębnościprawnoustrojowe i postawy polityczne szlachty ukraińskiej(ruskiej) dopołowy XVII wieku;
Wiktor Brechunenko
(Kijów): Kozaczyzna i kształtowanie się nowej tożsamości ukraińskiej;
Stanisław Salmonowicz
(Toruń): Prusy Królewskie w strukturach Rzeczypospolitej (1569-1772);
Janusz Małłek
(Toruń): Prusy Książęce a Polska i Litwa w latach 1525-1701;
Bogusław Dybaś
(Toruń): Terytoria inflanckie w ramach Rzeczypospolitej (1561-1795);
Zbigniew Anusik
(Łódź): Unia polsko-szwedzka w końcu XVI wieku;
Cristian Antim Bobicescu
(Bukareszt-Toruń):Unia, inkorporacja czy lenno? Kilka uwago stosunkach Mołdawii zRzecząpospolitą podczas panowania Jeremiego Mohiły (1595-1606);
Jacek Staszewski
(Toruń): Unia polsko-saska;
Andrzej K. Link-Lenczowski
(Kraków): Unie angielsko-szkockie i związek Rzeczypospolitej z Saksonią. Wokół perspektyw i zagrożeń;
Michael G. Milller (Halle): Integracja i terytorializacja. Uwagi na temat kryteriów porównawczych Rzeczypospolitej i Rzeszy Niemieckiej;
Paweł Hanczewski
(Toruń): "Państwo złożone" a unia realna;
Wioletta Zielecka
(Toruń): Omówienie dyskusji podczas konferencji "Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku - państwo czy wspólnota?"

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum