Beata Hołowiecka

Oddziaływanie społeczno gospodarcze miasta

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1729-2
Publication year:
2004
Pages number:
170
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

Beata Hołowiecka

Oddziaływanie społeczno gospodarcze miasta

Kategoria produktu:

Spis treści
Od Autorki; Wstęp (Cel i zakres pracy * Teoretyczno-metodologiczne problemy badań oddziaływania miast * Przegląd literatury * Metody badań i ocena materiałów źródłowych); Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Torunia (Położenie geograficzne, komunikacyjne i ekonomiczne Torunia * Miejsce Torunia w regionalnej sieci osadniczej i jego potencjał ludnościowy * Przeszłość miasta i jej wpływ na rozwój funkcjonalny); Migracje stałe jako wyznacznik oddziaływania miasta (Migracje stałe krajowe i zagraniczne * Migracje stałe o zasięgu regionalnym i lokalnym); Oddziaływanie miasta w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego (Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego i jego zasięg oddziaływania * Zasięg oddziaływania Torunia jako ośrodka szkolnictwa wyższego); Funkcje administracyjna i kulturalna i ich zasięg oddziaływania (Zasięg oddziaływania instytucji kulturalnych Torunia * Formalny obszar obsługi wynikający z pełnionych funkcji administracyjnych * Strefa wpływu kształtowana przez pozostałe funkcje wyższego rzędu); Rola turystyki w kształtowaniu obszaru oddziaływania miasta (Wielkość ruchu turystycznego * Segmentacja przestrzenna rynku turystycznego Torunia); Strefa wpływu Torunia wyznaczona na podstawie zasięgu codziennych dojazdów (Wielkość i zasięg dojazdów do pracy * Strefa codziennych dojazdów do szkół ponadpodstawowych * Usługi materialne Torunia i ich zasięg oddziaływania na podstawie ruchliwości przestrzennej ludności); Powiązania przestrzenne Torunia wynikające z działalności podmiotów gospodarczych (Przemiany struktury gospodarczej miasta * Przepływy towarowe i związki kooperacyjne podmiotów gospodarczych); Próba delimitacji stref wpływu Torunia. Uwagi końcowe; Literatura; Socio-Economic Influence of the Town. The Case of Toruń. Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum