SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Oddziaływanie społeczno gospodarcze miasta

Rok wydania:2004 Liczba stron:170 ISBN:83-231-1729-2
OPIS

Spis treści
Od Autorki; Wstęp (Cel i zakres pracy * Teoretyczno-metodologiczne problemy badań oddziaływania miast * Przegląd literatury * Metody badań i ocena materiałów źródłowych); Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Torunia (Położenie geograficzne, komunikacyjne i ekonomiczne Torunia * Miejsce Torunia w regionalnej sieci osadniczej i jego potencjał ludnościowy * Przeszłość miasta i jej wpływ na rozwój funkcjonalny); Migracje stałe jako wyznacznik oddziaływania miasta (Migracje stałe krajowe i zagraniczne * Migracje stałe o zasięgu regionalnym i lokalnym); Oddziaływanie miasta w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego (Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego i jego zasięg oddziaływania * Zasięg oddziaływania Torunia jako ośrodka szkolnictwa wyższego); Funkcje administracyjna i kulturalna i ich zasięg oddziaływania (Zasięg oddziaływania instytucji kulturalnych Torunia * Formalny obszar obsługi wynikający z pełnionych funkcji administracyjnych * Strefa wpływu kształtowana przez pozostałe funkcje wyższego rzędu); Rola turystyki w kształtowaniu obszaru oddziaływania miasta (Wielkość ruchu turystycznego * Segmentacja przestrzenna rynku turystycznego Torunia); Strefa wpływu Torunia wyznaczona na podstawie zasięgu codziennych dojazdów (Wielkość i zasięg dojazdów do pracy * Strefa codziennych dojazdów do szkół ponadpodstawowych * Usługi materialne Torunia i ich zasięg oddziaływania na podstawie ruchliwości przestrzennej ludności); Powiązania przestrzenne Torunia wynikające z działalności podmiotów gospodarczych (Przemiany struktury gospodarczej miasta * Przepływy towarowe i związki kooperacyjne podmiotów gospodarczych); Próba delimitacji stref wpływu Torunia. Uwagi końcowe; Literatura; Socio-Economic Influence of the Town. The Case of Toruń. Summary

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.