• Home
  • Pedagogika
  • Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów

Małgorzata Muszyńska

Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1838-8
Publication year:
2005
Pages number:
265
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,50 zł

Miękka

Małgorzata Muszyńska

Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; Kultura i podmiot w ruchu powtórzenia (Historia repetytywnej mimesis według Melberga * Powtórzenie w sztuce * Iterabilność - powtórzenie z innością * Stylizacja * Cytat * Parafraza * Parodia * Wizualne analogie a postmodernizm * Powtórzenie w etnografii * Artefakty i nowoczesność * Retrospektywność a psychoanaliza * Filozofia sztuki C. G. Junga - wprowadzenie * Salvador Dali i Anioł Pański Milleta * Trójca Rublowa i Matka Boska Ornatka - Wielka Panagia * Ku praobrazom * Powtórzenie w antropologii filozoficznej * Koncepcja Mircei Eliadego * Rok Polski Bogdana Chmielewskiego * Symbol jako "współokruch" * Ruchy podmiotowości); Teoretyczne podstawy badań własnych (Pojęcie "analogii" * Wprowadzenie * Analogie w edukacji * Nieklasyczne rozumienie analogii * Porównanie jako forma wyrażania związku analogii * Identyfikacja relacji porównywanych dzieł sztuki * Rozpoznawanie kodów sztuki * Kod synestezyjny * Kod abstrakcyjny * Kod symboliczny * Ku analogii wizualnej w sztuce * Relacje wskaźnikowe w semiotyce * Prawidłowość idealizacyjna * "Interpretant" - ku aktualizacji znaczenia * Teoretyczne podstawy analizy jakościowej * Modele relacji wskaźnikowych pomiędzy dziełami i ich analiza * Psychoanalityczny i antropologiczny wymiar procesów symbolizacji); Problemy i metoda badań (Wprowadzenie * Założenia badawcze * Cele badań * Problemy badawcze * Pytania badawcze * Hipotezy robocze * Metodologiczne podstawy badań własnych * Metoda badań * Plan badań * Osoby badane * Badania pilotażowe * Opis technik badawczych * Opis metody - eksperyment pedagogiczny * Scenariusze zajęć eksperymentalnych); Wyniki badań - ilościowe (Badanie: etap l i 2 * Badanie zgodności rozkładów badanych cech pomiędzy grupami: dzieci, licealistów i studentów w badaniu początkowym (etap l) * Wyniki testów TPZ i TES trzech grup: dzieci, licealistów i studentów (etap l) * Wyniki testów TPZ i TES w grupach studentów - różnica pomiędzy badaniem początkowym a badaniem końcowym (etap 2) * Badanie średniego poziomu zdolności mierzonych testami TPZ, TES i UJ oraz testy istotności współczynników korelacji (etap l, etap 2) * Badanie zgodności rozkładów badanych cech pomiędzy grupami studentów w badaniu początkowym i końcowym (etap 2) * Analiza wyników badań ilościowych * Badania przekrojowe * Badania eksperymentalne * Interpretacja wyników badań końcowych w grupie studentów * Wnioski dotyczące badań eksperymentalnych); Zakończenie; Zarys projektu wychowania estetycznego; Aneks (Eseje studentów * Wizualne analogie); Literatura; Visual analogies in education. At the basis of anthropological idea of students' training (Summary); Spis reprodukcji i prac osób badanych

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum