SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów

Rok wydania:2005 Nr wydania:1 Liczba stron:265 ISBN:83-231-1838-8
OPIS

Spis treści
Wstęp; Kultura i podmiot w ruchu powtórzenia (Historia repetytywnej mimesis według Melberga * Powtórzenie w sztuce * Iterabilność - powtórzenie z innością * Stylizacja * Cytat * Parafraza * Parodia * Wizualne analogie a postmodernizm * Powtórzenie w etnografii * Artefakty i nowoczesność * Retrospektywność a psychoanaliza * Filozofia sztuki C. G. Junga - wprowadzenie * Salvador Dali i Anioł Pański Milleta * Trójca Rublowa i Matka Boska Ornatka - Wielka Panagia * Ku praobrazom * Powtórzenie w antropologii filozoficznej * Koncepcja Mircei Eliadego * Rok Polski Bogdana Chmielewskiego * Symbol jako "współokruch" * Ruchy podmiotowości); Teoretyczne podstawy badań własnych (Pojęcie "analogii" * Wprowadzenie * Analogie w edukacji * Nieklasyczne rozumienie analogii * Porównanie jako forma wyrażania związku analogii * Identyfikacja relacji porównywanych dzieł sztuki * Rozpoznawanie kodów sztuki * Kod synestezyjny * Kod abstrakcyjny * Kod symboliczny * Ku analogii wizualnej w sztuce * Relacje wskaźnikowe w semiotyce * Prawidłowość idealizacyjna * "Interpretant" - ku aktualizacji znaczenia * Teoretyczne podstawy analizy jakościowej * Modele relacji wskaźnikowych pomiędzy dziełami i ich analiza * Psychoanalityczny i antropologiczny wymiar procesów symbolizacji); Problemy i metoda badań (Wprowadzenie * Założenia badawcze * Cele badań * Problemy badawcze * Pytania badawcze * Hipotezy robocze * Metodologiczne podstawy badań własnych * Metoda badań * Plan badań * Osoby badane * Badania pilotażowe * Opis technik badawczych * Opis metody - eksperyment pedagogiczny * Scenariusze zajęć eksperymentalnych); Wyniki badań - ilościowe (Badanie: etap l i 2 * Badanie zgodności rozkładów badanych cech pomiędzy grupami: dzieci, licealistów i studentów w badaniu początkowym (etap l) * Wyniki testów TPZ i TES trzech grup: dzieci, licealistów i studentów (etap l) * Wyniki testów TPZ i TES w grupach studentów - różnica pomiędzy badaniem początkowym a badaniem końcowym (etap 2) * Badanie średniego poziomu zdolności mierzonych testami TPZ, TES i UJ oraz testy istotności współczynników korelacji (etap l, etap 2) * Badanie zgodności rozkładów badanych cech pomiędzy grupami studentów w badaniu początkowym i końcowym (etap 2) * Analiza wyników badań ilościowych * Badania przekrojowe * Badania eksperymentalne * Interpretacja wyników badań końcowych w grupie studentów * Wnioski dotyczące badań eksperymentalnych); Zakończenie; Zarys projektu wychowania estetycznego; Aneks (Eseje studentów * Wizualne analogie); Literatura; Visual analogies in education. At the basis of anthropological idea of students' training (Summary); Spis reprodukcji i prac osób badanych

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.