• Home
  • Pedagogika
  • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny

Józef Binnebesel

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1252-5
Publication year:
2000
Pages number:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

miękka

Józef Binnebesel

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny

Kategoria produktu:

Praca składa się z dwóch części i obejmuje siedem rozdziałów, przy czym w części pierwszej opracowano teoretyczne podstawy badań empirycznych. Przedstawiono podstawowe pojęcia opieki związane z pozamedyczną opieką nad dzieckiem hospitalizowanym z powodu choroby nowotworowej. Sprecyzowano więc pojęcie opieki medycznej, lekarskiej, pielęgniarskiej, paliatywnej, jak i psychologicznej. Na podstawie tych rozważań przyjęto, iż opieka pozamedyczna nazywana będzie: działaniem podjętym przez cały personel oddziałów, nakierowanym na dziecko i jego rodzinę, w celu zaspokojenia potrzeb ograniczonych procesem chorobowym. Analiza literatury wykazała, iż współcześni badacze tego problemu, oprócz kwestii psychologiczno-opiekuńczych, wiele uwagi poświęcają etycznym aspektom opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową oraz roli i zadaniom pedagoga pracującego na dziecięcych oddziałach onkologicznych.
W części drugiej, empirycznej, przedstawiono wyniki własnych badań weryfikujące następującą hipotezę roboczą: przypuszczać można, że personel i osoby współpracujące z oddziałem pediatryczno-onkologicznym dostrzegają potrzebę sprawowania opieki pozamedycznej nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej.

PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ NAD PROBLEMAMI DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 
1. Wyjaśnienia terminologiczne; opieka - teoria opieki 
2. Stan badań nad problemami pozamedycznymi dzieci hospitalizowanych z powodu chorób nowotworowych 
2.1. Moralne aspekty działań opiekuńczo-leczniczych 
2.2. Stan badań nad psychoopiekuńczą działalnością podejmowaną wobec dzieci z chorobą nowotworową 
3. Pedagog w obliczu dziecka z chorobą nowotworową 
3.1. Psychospołeczne aspekty choroby nowotworowej 
3.2. Wychowawczo-lecznicze problemy dzieci z chorobami nowotworowymi

EMPIRYCZNE PODSTAWY I WYNIKI 
1. Założenia metodologiczne przyjęte w badaniach 
2. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej realizowana przez personel medyczny 
2.1. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu lekarzy 
2.2. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu pielęgniarek 
3. Opieka pozamedyczna nad dzieckiem hospitalizowanym z powodu choroby nowotworowej realizowana przez personel wspierający leczenie 
3.1. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu psychologów 
3.2. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu nauczycieli (pedagogów) 
4. Opieka pozamedyczna nad dzieckiem hospitalizowanym z powodu choroby nowotworowej realizowana przez inne osoby będące w związkach relacyjnych 
4.1. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu kapelanów 
4.2. Opieka pozamedyczna w relacji rodzice-dzieci z chorobą nowotworową

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum