Ryszard Michalski

Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1339-4
Publication year:
2001
Pages number:
110
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

9,00 zł

Miękka

Ryszard Michalski

Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia

Kategoria produktu:

Historia ludności polskiej zamieszkującej ziemie pod panowaniem pruskim to nie tylko zbiór patriotycznych czynów i osiągnięć na polu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. To także dzieje uporczywej walki tej ludności o zachowanie wartości uniwersalnych. W drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w. ukształtowała się w tym regionie wspólnota ludzka mająca poczucie odrębności w stosunku do innych narodów oraz pragnienie posiadania własnego państwa. Twórcy polskiej myśli społecznej i politycznej upowszechniali wśród niej potrzebę poszukiwania prawdy, sprawiedliwości, ładu społecznego i wiary. Przestrzegali swoich ziomków mieszkających na Pomorzu, iż instrumentalne traktowanie tych wartości, lub ich odrzucenie, spowoduje wejście w świat kłamstwa, a więc utratę narodowej tożsamości i zatopienie się w morzu nieprzyjaciół opowiadających się po stronie antywartości. Kto
bowiem odwraca się od wartości uniwersalnych, odwraca się od prawdy i w konsekwencji od człowieka. Wierzyli także, iż życie z optymistyczną i moralną misją jest wartościowe. Dlatego podjęli trud upowszechniania tu wartości uniwersalnych, jakimi były wiara katolicka i Kościół, który ukształtował ich strukturę myślenia, umiłowanie wolności i patriotyzm, potrzeba poświęcenia się dla Ojczyzny, zdobywanie wiedzy oraz kult pracy prowadzącej do bogacenia się narodu. To wartości, które postanowili przechowywać, kultywować i propagować.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum