• Home
  • Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1349-1435. Schlossbuecher und Lastenverzeichnisse

Antoni Czacharowski, Janusz Tandecki, Krzysztof Mikulski (red.)

Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1349-1435. Schlossbuecher und Lastenverzeichnisse

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1406-4
Publication year:
2002
Pages number:
267
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Źródła do dziejów średniowiecznego Torunia / Quellen zur Geschichte des mittelalterlichen Thorns
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Antoni Czacharowski, Janusz Tandecki, Krzysztof Mikulski (red.)

Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1349-1435. Schlossbuecher und Lastenverzeichnisse

Ze Wstępu

Książka ta rozpoczyna, w zamyśle wydawców, cykl edycji źródłowych, na który złożą się 3-4 tomy prezentujące najważniejsze, niewydane dotąd drukiem materiały dotyczące historii średniowiecznego Torunia. Znajdą się wśród nich: tzw. ,,księgi małoletnich" (Libelli de bonis puerorum minoren norum), niepublikowane jeszcze wykazy czynszów Starego i Nowego Miasta z XIV-XV w. oraz księga rachunkowa Torunia z okresu wojny trzynastoletniej, zawierająca m.in. dwa spisy podatkowe mieszczan, z 1455 i 1462 r. Wydanie planowanego cyklu pozwoli na szerokie udostępnienie podstawowego zasobu archiwaliów, które mogą posłużyć do badań nad historią społeczną i gospodarczą Torunia w średniowieczu. Poza naukowymi, wydawnictwo to może też przynieść korzyści dydaktyczne. Zgromadzony w edycji źródłowej tak obfity materiał faktograficzny, dotyczący ponadto dziejów jednego z ważniejszych ośrodków miejskich państwa zakonnego, powinien wzbudzić zainteresowanie na zajęciach z historii średniowiecznej, historii społecznej, demografii historycznej czy nauk pomocniczych, a także posłużyć do przygotowania wielu prac dyplomowych.

Niniejszy tom obejmuje niepublikowane dotąd wykazy podatkowe z końca XIV i początku XV w. Stanowią one, obok wydanych już drukiem najstarszych ksiąg ławniczych, fragmentów postanowień rady, spisów czynszów, wykazów podatkowych i ksiąg rachunkowych, podstawowe źródło do poznania dziejów miasta w XIV-XV stuleciu.

Wstęp
Wykaz skrótów

l. Księga szosu Starego Miasta i przedmieść staromiejskich Torunia z 1394 roku
2. Zaległe wpłaty szosu w Starym Mieście Toruniu z lat 1396-1398
3. Wykaz właścicieli domów kupieckich w Starym Mieście Toruniu zobowiązanych do służby wojskowej z około 1401 roku
4. Wykazy członków cechów Starego Miasta Torunia zobowiązanych do świadczeń wojskowych z około 1401 roku
A.Kowale B. Kramarze C. Nożownicy D. Paśnicy E. Ślusarze F. StelmachowieG. Złotnicy H. [Cech nieznany] I. Piekarze J. Rzeźnicy K. Krawcy L.Kuśnierze Ł. Kaletnicy M. Rymarze N. Szewcy O. Piwowarzy
5. Wykaz właścicieli domów w Starym Mieście Toruniu zobowiązanych do szarwarków miejskich z 1428 roku
6. Wykaz mieszkańców Starego Miasta Torunia obciążonych szarwarkami miejskimi z 1435 roku
Indeks osobowy
Indeks nazw geograficznych i topograficznych

Inhaltverzeichnis
Einfuehrung
Abkuerzungsverzeichnis

1. Schossbuch der Altstadt und altstadtischen Vorstadte Thorns von 1394
2. Ausstehende Schosszahlungen in der Altstadt Thorn aus den Jahren 1396-1398
3.Verzeichnis der Besitzer von Kaufmannshausern in der Altstadt Thorn,die zu Militarleistungen verpflichtet waren, um das Jahr 1401
4.Verzeichnisse von Zunftmitgliedern der Altstadt Thorn, die zuMilitarleistungen verpflichtet waren, um das Jahr 1401 A. Schmiede B.Kramer C. Messerschmiede D. Guertler E. Schlosser F. Stellmacher G.Goldschmiede H. [Unbekannte Zunft] I. Backer J. Fleischer K. SchneiderL. Kuerschner Ł. Taschner M. Riemer N. Schuster O. Bierbrauer
5. Verzeichnis von Hausinhabern in der Altstadt Thorn, die zu stadtischen Scharwerken verpflichtet waren, von 1428
6. Verzeichnis der Einwohner der Altstadt Thorn, die zu stadtischen Scharwerken verpflichtet waren, von 1435
Personenverzeichnis
Ortsverzeichnis

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum