Jerzy Dygdała

Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Część III: 1651-1793

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-876-3949-4
Publication year:
2002
Pages number:
248
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,40 zł

miękka

Jerzy Dygdała

Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Część III: 1651-1793

Kategoria produktu:

Ze Wstępu

Zasady opracowania spisu
Spisy urzędników miasta Torunia z lat 1651-1793 są kontynuacją prac Romana Czai i Krzysztofa Mikulskiego. Opracowano je według zasad stosowanych już wcześniej przez tych autorów, choć w związku z lepszym stanem zachowania bazy źródłowej dla tego okresu zakres podanych w tym tomie informacji jest szerszy. Przyjęty jako cezura rok 1651 jest datą umowną, choć nie ulega wątpliwości, że w pierwszej połowie XVII w. zaszły istotne zmiany w składzie elity mieszczaństwa toruńskiego. Wydarzenia z okresu wojny szwedzkiej 1655-1660, które przyniosły miastu znaczące straty materialne i demograficzne, pogłębiły zapoczątkowane już wcześniej przekształcenia społeczno-ekonomiczne. Datą końcową (1793 r.) jest II rozbiór Polski i włączenie Torunia w obręb państwa pruskiego, które w praktyce zlikwidowało dotychczasowy samorząd miejski, wprowadzając nową organizację władz miasta.

Spis treści
Inhaltsverzeichnis * Wstęp * Zasady opracowania spisu * Podstawa źródłowa * Einführung * Grundsätze der Erarbeitung des Verzeichnisses * Quellengrundlage * Podstawowe informacje o urzędach i ustroju Torunia oraz o składzie władz miejskich w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku * Zmiany w organizacji samorządu miejskiego w latach 1651-1793 * Rada miejska, jej skład i kompetencje * Drugi Ordynek - Ława * Ława Przedmiejska * Trzeci Ordynek * Konsilium Stu Mężów - Zgromadzenie Stu * Kancelaria miejska * Organy wykonawcze władz miejskich * Wykaz skrótów * Spisy * Roczne składy Rady miasta Torunia * Ławnicy staromiejscy * Ławnicy nowomiejscy * Ławnicy przedmiejscy * Członkowie Trzeciego Ordynku * Sekretarze i pisarze miasta Torunia * A. Sekretarze i syndycy Rady * B. Pisarze sądów miasta Torunia * C. Pisarze urzędu opiekuńczego * D. Pisarze kamlarii * E. Adiunkci pisarzy * Aneks * Starsi Ławy Starego Miasta Torunia * Starsi Ławy Nowego Miasta Torunia * Starsi Ławy Przedmiejskiej miasta Torunia * Przewodniczący (prezesi) Trzeciego Ordynku * Wicestarsi ław miasta Torunia i wiceprzewodniczący Trzeciego Ordynku * Polskie, niemieckie i łacińskie nazwy urzędów i zawodów występujące w Toruniu w latach 1651-1793 * Indeks osobowy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum