Robert Degen (red.)

Historyk - archiwista - komputer. Historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej. Materiały z konferencji

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1749-7
Publication year:
2004
Pages number:
190
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Robert Degen (red.)

Historyk - archiwista - komputer. Historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej. Materiały z konferencji

Kategoria produktu:

Materiały prezentowane w tomie są pokłosiem konferencji "Historyk - Archiwista - Komputer", Spotkanie I: "Historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej", która odbyła się w dniach 10 - 11 kwietnia 2003 roku w Toruniu.

Robert Degen: Wstęp; Halina Robótka: System informacjiarchiwalnej czy system zarządzania informacją archiwalną w epoce nowychtechnologii; Anna Laszuk: Komputeryzacja archiwów - oczekiwania waspekcie informacji archiwalnej; Beata Wacławik: Użytkownicy SEZAM-u iich opinie o bazie danych; Aleksander Litewka: Rozwiązywanie w bazieSEZAM specyficznych problemów ewidencyjnych Archiwum Państwowego wKrakowie; Stanisław Błażejewski: Bazy danych archiwum bygdoskiego -nowe możliwości wyszukiwania informacji; Stanisław Flis: Bazy danycharchiwum gdańskiego - nowe możliwości wyszukiwania informacji;Krzysztof Kopiński: Bazy danych archiwum toruńskiego - nowe możliwościwyszukiwania informacji; Henryka Duczkowska-Moraczewska, BożenaKwiatkowska: Baza danych ABSOLWENT w Archiwum Uniwersytetu MikołajaKopernika; Andrzej Choniawko: Komputer jako narzędzie kwerendarchiwalnych w świetle doświadczeń Archiwum Państwowego w Poznaniu;Halina Dudała, Julia Dziwoki: Elektroniczny system zarządzania ArchiwumArchidiecezjalnego w Katowicach a możliwości wyszukiwania informacji ozasobie; Joanna Dziadkowiec: Nowe możliwości programu ARDOK; RobertDegen: Witryna internetowa archiwum - wizytówka czy element systemuinformacji archiwalnej; Wiesław Sieradzan: Portale historyczne wInternecie. Nowy kształt warsztatu naukowego historyka?; AgnieszkaWieczorek: Internt w pracy nauczyciela historii - scenariusz lekcji;Dyskusja [oprac. Marlena Jabłońska i Robert Degen]

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum