• Home
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki

Włodzimierz Karaszewski (red.)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-184-0-
Publication year:
2005
Pages number:
488
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

69,00 zł

Włodzimierz Karaszewski (red.)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki

Przedmiotem prezentowanej pracy jest problematyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wpływu na konkurencyjność gospodarki. Przedstawiono w nim wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Realizując projekty badawcze w tym obszarze polskie uczelnie odpowiadają na potrzebę możliwie najpełniejszego rozpoznawania zmian skali i struktury tych inwestycji oraz ich wielorakich i wielokierunkowych oddziaływań na polską gospodarkę. Nie może tu zabraknąć oceny rosnącej roli, jaką odgrywają w gospodarce przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. [...]

W prezentowanej książce zasygnalizowano ważne, a jednocześnie nieopisane w literaturze przedmiotu zagadnienie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. Liczne przykłady światowe wskazują, iż coraz częściej potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw tworzą nie tylko zasoby o określonych cechach, ale także zdolność ich optymalnej alokacji na świecie. Potwierdzeniem tego jest niezwykle dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych, uznawany za jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk współczesnej gospodarki światowej.

Ze wstępu

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum