• Home
  • Geografia
  • Gliny morenowe. Typy genetyczne i środowiska depozycji

Wojciech Wysota

Gliny morenowe. Typy genetyczne i środowiska depozycji

Wysyłamy w ciągu 5 dni
ISBN:
83-231-1740-3
Publication year:
2004
Pages number:
100
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

12,00 zł

Wojciech Wysota

Gliny morenowe. Typy genetyczne i środowiska depozycji

Kategoria produktu:

Osiemdziesiąta rocznica urodzin prof. zw. dr. hab. Władysława Niewiarowskiego; Wprowadzenie; Sekwencja glin morenowych zlodowacenia Wisły w Nieszawie, NE Kujawy (Wojciech Wysota, Paweł Molewski, Robert J. Sokołowski, Jacek Szmańda); Litostratygrafia i procesy depozycji osadów glacigenicznych zlodowacenia Wisły w kamieniołomie Wapienno koło Inowrocławia (Robert J. Sokołowski); Gliny morenowe zlodowacenia Wisły w Barcinie, NE Pojezierze Gnieźnieńskie (Rafał Rzadkowalski, Wojciech Wysota); Jednostki glin morenowych późnego plejstocenu w krawędzi doliny Drwęcy w Golubiu-Dobrzyniu (Wojciech Wysota); Gliny morenowe bazalne w rdzeniu drumlinu Świerczynki 2, NE Pojezierze Dobrzyńskie (Wojciech Wysota); Wstępna analiza gleboznawcza gliny morenowej występującej wewnątrz drumlinu w Świerczynkach, NE część Pojezierza Dobrzyńskiego (Michał Jankowski); Procesy depozycji osadów glacjofluwialnych i gliny morenowej bazalnej zlodowacenia Wisły w Kurzętniku (Wojciech Wysota); Geneza i środowiska depozycji gliny zlodowacenia Wisły w Mielnicy, Kujawy W (Paweł Molewski); Mechanika i kinematyka warstwy deformacyjnej pod lądolodem zlodowacenia Odry w strefie rowu Kleczewa (elewacja konińska, wschodnia Wielkopolska) (Wojciech Włodarski); Skład petrograficzny materiału szkieletowego glin lodowcowych rejonu Konina (Ryszard Zabielski, Dariusz Gałązka); Facje glin bazalnych dolnego ogniwa glacjalnego zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla (Wojciech Wysota); Informacja o autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum