Marcin T. Zdrenka

Problem uniwersalizacji etosu mieszczańskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1554-0
Publication year:
2003
Pages number:
340
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Marcin T. Zdrenka

Problem uniwersalizacji etosu mieszczańskiego

Kategoria produktu:

Niniejsza książka nosi niejasny w pierwszym oglądzie tytuł Problem uniwersalizacji etosu mieszczańskiego. Dlaczego "etos", a nie swojsko brzmiąca "etyka"? Dlaczego właśnie "mieszczański", a nie inny, choćby "rycerski", "polski", "współczesny"? Czym ma być ta "uniwersalizacja"? Dlaczego zaraz ma być "problematyczna"? Krótko: o co w tym wszystkim chodzi? Zacznijmy od początku...

Wprowadzenie

I. POSZUKIWANIA KLASYCZNEGO MODELU MORALNOŚCI MIESZCZAŃSKIEJ - MARIA OSSOWSKA
ROZDZIAŁ 1. ETYKA A NAUKA O MORALNOŚCI:
Wstępnedystynkcje pojęciowe * Poszukiwanie znaczenia pojęcia "moralny" *Kłopoty z etymologią * Geneza i typologie nauk o moralności * Trzyetyki Arystotelesa * Socjologia, czyli pomysł na "etografię" *Metaetyka albo etyka krytyczna * Maria Ossowska: źródła i inspiracje *Tradycja badań nad moralnością * Nauka o moralności. Struktura wedługMarii Ossowskiej
ROZDZIAŁ 2. CO TO JEST "MORALNOŚĆ MIESZCZAŃSKA"?:Przeciw moralności ujmowanej in abstracto * Poszukiwanie fenomenu"mieszczańskości"
ROZDZIAŁ 3. REKONSTRUKCJA ETOSU MIESZCZAŃSKIEGO ZAMARIĄ OSSOWSKĄ: Benjamin Franklin - bourgeois klasyczny * Daniel Defoei robinsonada * Wzór kupca * Robinson: kupiec doskonały * Kupiec agentleman * Resentyment. Mieszczanin od strony psychologicznej * MaxWeber o "duchu kapitalizmu"
II. DIAGNOZA WSPÓŁCZESNEJ KULTURY MORALNEJ - ALASDAIR MACINTYRE
ROZDZIAŁ 4. ALASDAIR MACINTYRE: ŹRÓDŁA I INSPIRACJE: Wątek biograficzny * Powinowactwo intelektualne
ROZDZIAŁ5. PRÓBA REKONSTRUKCJI "NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ HISTORII ETYKI": Przedpowrotem do przeszłości: diagnoza współczesności * Niepokojąca sugestia* Istota współczesnych sporów moralnych * Przystanek końcowywspółczesności: emotywizm * Powrót do przeszłości czyli poszukiwanieźródeł katastrofy * Rozpad tradycyjnego schematu moralnego *Oświeceniowe projekty uzasadnienia moralności powszechnej * FryderykNietzsche demaskuje Oświecenie * Ciąg dalszy historii: "Whose Justice?Which Rationality? * Co to jest tradycja? * Rekonstrukcja trzechWielkich Tradycji * Jaka metodologia? "Three rival versions of morałenquiry" * Trzy paradygmaty * Podsumowanie teorii MacIntyre'a 211
III. OD OSSOWSKIEJ DO MACINTYRE'A. OD MACINTYRE'A DO OSSOWSKIEJ - PRÓBY SYNTEZY
ROZDZIAŁ6. CZY MIESZCZAŃSKA MORALNOŚĆ SIĘ UPOWSZECHNIA?: Od Ossowskiej doMaclntyre'a czy od Maclntyre'a do Ossowskiej? * Ekspansja cnótmieszczańskich? Uniwersalizacja explicite * "Mieszczański" nie znaczy"uniwersalny" * Złożona ?współczesność * Spartanie i Sybaryci *"Uniwersalny" nie znaczy "mieszczański" * W głąb etosu. Uniwersalizacjaimplicite * Zarys hipotezy: "mieszczanin jest emotywistą" * Etyka cnót* Problem rozumu instrumentalnego * Racjonalność uniwersalna *Podsumowanie: emotywista zamiast mieszczanina?
PODSUMOWANIE: Projekt "etograficzny". Od Ossowskiej do Maclntyre'a * W głąb etosu. Od Maclntyre'a do Ossowskiej
BIBLIOGRAFIA:Uwagi wstępne * Literatura podstawowa * Maria Ossowska * AlasdairMacintyre * Pozostałe konteksty * Literatura uzupełniająca * Inne media* Nośniki elektroniczne * Adresy internetowe * Produkcje filmowe
SUMMARY. THE ISSUE OF UNIVERSALIZATION OF THE MIDDLE-CLASS ETHOS

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum