Monika Kwiecińska-Zdrenka

Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości?

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1771-3
Publication year:
2004
Pages number:
252
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,30 zł

miękka ze skrzydełkami

Monika Kwiecińska-Zdrenka

Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości?

Kategoria produktu:

Zaradność, która jako cecha i jako kategoria analityczna robiła w latach dziewięćdziesiątych karierę, znajdowała swe przeciwieństwo w bezradności, którą przypisywano polskiej wsi. Czy polska wieś rzeczywiście jest bezradna wobec zmian, wobec własnej przyszłości? Czy bezradna jest młodzież wiejska? Pytanie społecznie ważne (bo pozwalające na weryfikację hipotez mówiących o dziedziczeniu elementów przeszłości), lecz nierozstrzygalne na poziomie przekonań czy powierzchownych obserwacji. Cóż bowiem znaczy bezradność? Intuicyjnie wiadomo. Po to, by orzekać w kategoriach naukowych potrzebne jest bardziej czułe instrumentarium, sięgające źródeł bezradności, tkwiących głęboko w systemie społecznym, w kulturze i w ludzkiej psychice.

Fenomen bezradności w ujęciu socjologii i psychologii (Bezradność a zachowania społeczne człowieka * Bezradność jako reakcja na zmianę społeczną * Bezradność jako przeciwieństwo podmiotowości społecznej * Bezradność w klasycznym ujęciu psychologii poznawczej * Bierność a bezradność * Aktywność a bezradność * Modele analityczne bezradności); W poszukiwaniu źródeł bezradności (Systemowe źródła bezradności * Polska specyfika systemowa * Kulturowe źródła bezradności * Źródła bezradności w jednostkowym rozwoju); Wieś i zmiana społeczna w Polsce (Osobliwości zmiany społecznej w Polsce * Rola wsi w procesie przekształceń systemowych * Fenomen młodzieży wiejskiej i wiejskiej socjalizacji); Zaplecze warsztatowe badań własnych (Tradycja toruńskich badań longitudinalnych * Empiryczne źródła pracy - badanie toruńskich piętnastolatków "bis" i kontynuacje * Metoda i techniki własnej cząstki badań * Charakterystyka zebranego materiału empirycznego * Metody i techniki analizy danych); Sytuacja i plany życiowe piętnastolatków. W poszukiwaniu specyfiki wiejskiej (Społeczne charakterystyki badanych piętnastolatków * Aspiracje edukacyjne i statusowe młodzieży - różnice środowiskowe i między typami szkół * Wybór stylów i kierunków działania); Bezradność młodzieży wiejskiej - struktura i dynamika zjawiska (Strategie życiowe piętnastolatków * Bezradność wiejska - bezradność miejska: różne odcienie zjawiska * Zmiany celów i strategii życiowych młodzieży po trzech latach. Dynamika pokolenia * Bezradność toruńskiej młodzieży. Dynamika zjawiska * Bezradność młodzieży wiejskiej - elementy ciągłości i zmiany * Społeczne i polityczne następstwa wiejskiej bezradności); Podsumowanie; Aneks: Test projekcyjny w badaniu "Aspiracje i postawy życiowe młodzieży", Toruń 1998; Literatura; Helpless or active? Portrait of rural youth. Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum