• Home
  • Socjologia
  • Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie

Marian Kempny, Grażyna Woroniecka

Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2199-2
Publication year:
2008
Pages number:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Marian Kempny, Grażyna Woroniecka

Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie

Kategoria produktu:

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni)

Kilkadziesiąt ostatnich lat ukazuje nam niezwykłą dynamikę przemian systemów społeczno-kulturowych świata kręgu euroamerykańskiego (choć przecież pamiętać należy, iż różnorodne zmiany współczesnego świata wykraczają ową kulturowo-geograficzną przestrzeń). Rzecz jasna zmiany te dotyczą w pierwszym rzędzie w sposób najbardziej widoczny i najłatwiej obserwowalny różnorodnych przemian ładu polityczno-ekonomicznego. W wielu przypadkach mówić możemy o poszerzaniu się wolności obywatelskich, a ogólniej, wolności jednostkowych związanych z samostanowieniem. Sytuacja ta dotyczy również i grup społecznych. Jeszcze do niedawna w bliskim nam kręgu kulturowym zasadnicze zręby mechanizmów współdecydujących o naszych tożsamościach (jednostkowych, społecznych, jak i kulturowych) oraz współdefiniujących naszą przynależność zbiorową w sensie ogólniejszym opierały się na wielu istotnych rozstrzygnięciach związanych z religijnym wymiarem kultury. Religia funkcjonująca i jako swoistego rodzaju ideologia poznawcza w jej tradycyjnym, społecznym umocowaniu wyposażona była w moc silnego dookreślania tego, kim jesteśmy - dla siebie i dla innych (zarówno tych bliskich, jak i „innych" czy „obcych"). We współczesnym jednak świecie, na wielu jego obszarach, religia tracić zaczęła na znaczeniu w sposób, w jaki określały to tradycyjnie uprawiane nauki społeczne. Zmienia się w jakimś sensie jej miejsce w kulturze, a jej moc oddziaływania i opisywania świata słabnie w wyraźnych kontekstach zbiorowych, przenosząc się do kontekstów bardziej zindywidualizowanych, sprywatyzowanych.

Grażyna Woroniecka, Paweł Załęcki, Wprowadzenie

Część pierwsza
Emigracja, imigracja i tożsamość

Ewa Nowicka, Powrót do domu czy emigracja? Co się dzieje z tożsamością? /17
Tomasz Marciniak, Ormianie. „Polskiepokolenie 1,5" /41
Renata Włoch, „Laicite' nie podlega negocjacjom"? Republikański model integracji muzułmańskich imigrantów we Francji  /51

Część druga
Dylematy identyfikacji etnicznych i narodowych

Ewa Michna, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Ewolucja konstruktów tożsamościowych karpatorusińskich liderów etnicznych /69
Cezary Obracht-Prondzyński, „Nie ma Kaszub bez Polonii"? Dylematy tożsamościowe Kaszubów /81
Monika Mazurek, Tożsamość przestrzenna jako wyznacznik zakorzenienia wśród mieszkańców współczesnych Kaszub /97
Jerzy Kuniewski, Kobieta z Kaszub wobec akcesji Polski do Unii Europejskiej /109
Izabella Bukraba-Rylska, „Chłop potęgą jest... "i trendy, czyli o niejawnej tożsamości Polaków /123
Lucyna Stetkiewicz, Muzyka a tożsamość narodowa. Niewdzięczny przypadek Ryszarda Wagnera i jego tetralogii o Nibelungacb /137

Część trzecia
Jaźń, płeć, rynek i konwencja. Między odniesieniem normatywnym a porównawczym

Anna Horolets, Powaga i tożsamość /157
Bogna Dowgialło, Moda a tożsamość /173
Marcin Jewdokimow, Mieszkanie jako propozycja tożsamościowa (do kupienia). Nowe aspekty polskiej kultury mieszkaniowej /183
Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Problem tożsamości płci w świetle badań nad transseksualizmem /195

Bibliografia 205 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum