• Home
  • Księga kamlarii miasta Torunia 1453-1495. Kämmereibuch der Stadt Thorn von 1453 bis 1495

Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński

Księga kamlarii miasta Torunia 1453-1495. Kämmereibuch der Stadt Thorn von 1453 bis 1495

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-1920-1
Publication year:
2007
Pages number:
438
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Źródła do dziejów średniowiecznego Torunia / Quellen zur Geschichte des mittelalterlichen Thorns
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński

Księga kamlarii miasta Torunia 1453-1495. Kämmereibuch der Stadt Thorn von 1453 bis 1495

W 1937 r. Leon Koczy wydał tzw. „Księgę Theudenkusa" - księgę rachunkowi} miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej, która zapoczątkować miała, zgod­nie z zamierzeniami tego wydawcy, cały cykl publikacji źródłowych dotyczących tego ważnego wydarzenia politycznego i militarnego. Realizacje opracowanego planu uniemożliwił jednak wybuch II wojny światowej.
Dopiero w 1964 r. Karola Ciesielska i Irena Janosz-Biskupowa, nawiązując w pewnym sensie do inicjatywy L. Koczego oraz reagując na wzrastające w tym okresie zainteresowanie historyków dziejami zmagań wojennych z lat 1454-1466, opublikowały kolejne źródło dotyczące tych wydarzeń, a mianowicie „Księgę długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej". Wydanie tej księgi - zgodnie z informacją podaną przez edytorki we Wstępie - było etapem plano­wanej publikacji całego materiału rachunkowego dotyczącego wojny trzynastolet­niej, a przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu. Nieste­ty, również te ambitne plany nie zostały zrealizowane do końca, a ostatnim samo­dzielnym wydawnictwem źródłowym ogłoszonym w tej serii była wydana przez Antoniego Czacharowskiego „Księga żołdu".
Publikowana tu księga kamlarii miasta Torunia zawierająca wpisy z lat 1453-1495 jest zarówno pewną kontynuacją idei podjętej przez L. Koczego, a konty­nuowanej przez wspomnianych historyków po wojnie, jak i zapoczątkowanej w 2002 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika serii „Źródła do dziejów średniowiecznego Torunia", w której ukazały się dotąd „Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435" i „Księgi małoletnich z lat 1376-1429".

Wstęp

Wstęp /VII
Wykaz skrótów /XVI
Spis zawartości /XVII
Księga kamlarii miasta Torunia /1
Indeks osobowy i geograficzny /357
Indeks rzeczowy /412

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum