• Home
  • Historia sztuki
  • Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu

Elżbieta Basiul, Piotr Birecki, Juliusz Raczkowski (red.)

Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-831-2205-0
Publication year:
2008
Pages number:
407
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Elżbieta Basiul, Piotr Birecki, Juliusz Raczkowski (red.)

Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu

Kategoria produktu:

Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem i - co istotne -nad tym, co było w nim dobre i ważne. Podwójny Jubileusz Profesora Józefa Poklewskiego uzmysłowił mi przede wszystkim, jak znaczący jest Jego doro­bek i dokonania na różnych polach zawodowych, ale - w równym stopniu - w kategoriach społecznych, także rodzinnych. Uświadomił mi on również, jak długo trwa nasza znajomość i jak zmieniała się w czasie. Choć daleka jest od poufałości, sądzę, że bez obawy mogę stwierdzić, że szacunek i sympatia są obopólne.

Tabula Gratulatoria /7
Piotr Klugowski, Szanowny Jubilacie, Drogi Józefie! /9
Elżbieta Basiul, Szanowny Panie Profesorze! /10
Elżbieta Pilecka, Wielce Szanowny Jubilacie! /11
Zygmunt Kruszelnicki, Ad multos annos! /12
Józef Flik, Szanowny Jubilacie, Drogi Józefie! /15
Katarzyna Kluczwajd, Garść wspomnień /17
Fotografie /19
Bibliografia prac prof. Józefa Poklewskiego /29

Juliusz A. Chrościcki - O paryskich wystawach dyplomatycznych i francuskich źródłach archiwalnych (XVI-XVII w.) / 37
Bożena Grzegorczyk - Panorama - sztuka iluzji i medium XIX wieku / 51
Bogna Jakubowska - Ex umbra ad lucern proveheret". Treści i idee oliwskiego ołtarza Trójcy Świętej /61
Ruta Janoniene - O przekształceniach wnętrza wileńskiego kościoła bernardyńskiego w XVIII wieku słów kilka /97
Kevin E. Kandt - Aeternum „Sub Sole Nihil". The Influence of Graphic Prints and „Emblematu" on the Sepulchral Monuments by Andreas Schliiter in Poland /117
Małgorzata Kierkus-Prus - Re-prezentacja wytworów sztuk wizualnych w opisie historii sztuki. Model werbalnej rekonstrukcji dzieła artystycznego a struktura wizualna w dyskursie nauki o sztuce /145
Liliana Krantz-Domasłowska - Przestrzeń liturgiczna czternastowiecznego kościoła Franciszkanów w Toruniu /153
Lechosław Lameński - Jadwiga i Jagiełło, zapomniany pomnik Tomasza Oskara Sosnowskiego w Wilnie /169
Andrzej Majdowski - Założenia do systematyki współczesnej architektury sakralnej w Polsce /181
Bogusław Mansfeld - Obrazki łagierne Włodzimierza Kowańki /195
Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna A. Cybulska - Warsztat malarski drewnianych - lakierowanych tarcz zegarów szwarcwaldzkich na podstawie wybranych zabytków w zbiorach muzeów polskich /211
Janusz Pałubicki - Hans Vredeman de Vries w Gdańsku w latach 1591-1596 /231
Elżbieta Pilecka - Gotycki krucyfiks z ołtarza Świętego Krzyża w kościele św. Janów w Toruniu /257
Jakub Pokora - Na tropach błazna Klausa w Rzeczypospolitej XVII w. Lublin, pałac Lubienieckich /271
Juliusz Raczkowski - Stan badań nad średniowiecznymi rzeźbiarskimi Kolegiami Apostolskimi w Prusach /277
Tomasz F. de Rosset - Marketing poprzez sztukę - „paryska" kolekcja krakowskiej princessy /293
Alicja Saar-Kozłowska - Anna Wazówna - „Królowa Botaniki Polskiej". Mądra królewna w historii staropolskiej medycyny /303
Barbara Tuchołka-Włodarska - Dawny relikwiarz monstrancja z kościoła św. Brygidy Gdańsku /321
Halina Turska - Ostatnia Wieczerza - przekaz treści liturgicznych i dogmatycznych przez różne wersje ikonograficzne w gotyckiej sztuce powszechnej i polskiej /331
Jacek Tylicki - Addenda do twórczości i biografii Bartłomieja Strobla /345
Małgorzata Wawrzak - „Przez oczy do duszy". Kościół pw. św. Ignacego Loyoli w Młyńcu. Stacja misyjna kolegium jezuickiego w Toruniu /353
Michał Woźniak - Prusy Królewskie a Norymberga. Garść uwag o powiązaniach ldziedzinie złotnictwa i o transferze rozwiązań w zakresie typu j
i formy luksusowych srebrnych przedmiotów /375 
Jan Wrabec - Ambicje, materiał i konstrukcja. Dialog pomiędzy zleceniodawcą, Architektem i wykonawcą w czasach baroku /395 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum