• Home
  • Historia sztuki
  • Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu

Elżbieta Basiul, Piotr Birecki, Juliusz Raczkowski (red.)

Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-831-2205-0
Publication year:
2008
Pages number:
407
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Elżbieta Basiul, Piotr Birecki, Juliusz Raczkowski (red.)

Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu

Kategoria produktu:

Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem i - co istotne -nad tym, co było w nim dobre i ważne. Podwójny Jubileusz Profesora Józefa Poklewskiego uzmysłowił mi przede wszystkim, jak znaczący jest Jego doro­bek i dokonania na różnych polach zawodowych, ale - w równym stopniu - w kategoriach społecznych, także rodzinnych. Uświadomił mi on również, jak długo trwa nasza znajomość i jak zmieniała się w czasie. Choć daleka jest od poufałości, sądzę, że bez obawy mogę stwierdzić, że szacunek i sympatia są obopólne.

Tabula Gratulatoria /7
Piotr Klugowski, Szanowny Jubilacie, Drogi Józefie! /9
Elżbieta Basiul, Szanowny Panie Profesorze! /10
Elżbieta Pilecka, Wielce Szanowny Jubilacie! /11
Zygmunt Kruszelnicki, Ad multos annos! /12
Józef Flik, Szanowny Jubilacie, Drogi Józefie! /15
Katarzyna Kluczwajd, Garść wspomnień /17
Fotografie /19
Bibliografia prac prof. Józefa Poklewskiego /29

Juliusz A. Chrościcki - O paryskich wystawach dyplomatycznych i francuskich źródłach archiwalnych (XVI-XVII w.) / 37
Bożena Grzegorczyk - Panorama - sztuka iluzji i medium XIX wieku / 51
Bogna Jakubowska - Ex umbra ad lucern proveheret". Treści i idee oliwskiego ołtarza Trójcy Świętej /61
Ruta Janoniene - O przekształceniach wnętrza wileńskiego kościoła bernardyńskiego w XVIII wieku słów kilka /97
Kevin E. Kandt - Aeternum „Sub Sole Nihil". The Influence of Graphic Prints and „Emblematu" on the Sepulchral Monuments by Andreas Schliiter in Poland /117
Małgorzata Kierkus-Prus - Re-prezentacja wytworów sztuk wizualnych w opisie historii sztuki. Model werbalnej rekonstrukcji dzieła artystycznego a struktura wizualna w dyskursie nauki o sztuce /145
Liliana Krantz-Domasłowska - Przestrzeń liturgiczna czternastowiecznego kościoła Franciszkanów w Toruniu /153
Lechosław Lameński - Jadwiga i Jagiełło, zapomniany pomnik Tomasza Oskara Sosnowskiego w Wilnie /169
Andrzej Majdowski - Założenia do systematyki współczesnej architektury sakralnej w Polsce /181
Bogusław Mansfeld - Obrazki łagierne Włodzimierza Kowańki /195
Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna A. Cybulska - Warsztat malarski drewnianych - lakierowanych tarcz zegarów szwarcwaldzkich na podstawie wybranych zabytków w zbiorach muzeów polskich /211
Janusz Pałubicki - Hans Vredeman de Vries w Gdańsku w latach 1591-1596 /231
Elżbieta Pilecka - Gotycki krucyfiks z ołtarza Świętego Krzyża w kościele św. Janów w Toruniu /257
Jakub Pokora - Na tropach błazna Klausa w Rzeczypospolitej XVII w. Lublin, pałac Lubienieckich /271
Juliusz Raczkowski - Stan badań nad średniowiecznymi rzeźbiarskimi Kolegiami Apostolskimi w Prusach /277
Tomasz F. de Rosset - Marketing poprzez sztukę - „paryska" kolekcja krakowskiej princessy /293
Alicja Saar-Kozłowska - Anna Wazówna - „Królowa Botaniki Polskiej". Mądra królewna w historii staropolskiej medycyny /303
Barbara Tuchołka-Włodarska - Dawny relikwiarz monstrancja z kościoła św. Brygidy Gdańsku /321
Halina Turska - Ostatnia Wieczerza - przekaz treści liturgicznych i dogmatycznych przez różne wersje ikonograficzne w gotyckiej sztuce powszechnej i polskiej /331
Jacek Tylicki - Addenda do twórczości i biografii Bartłomieja Strobla /345
Małgorzata Wawrzak - „Przez oczy do duszy". Kościół pw. św. Ignacego Loyoli w Młyńcu. Stacja misyjna kolegium jezuickiego w Toruniu /353
Michał Woźniak - Prusy Królewskie a Norymberga. Garść uwag o powiązaniach ldziedzinie złotnictwa i o transferze rozwiązań w zakresie typu j
i formy luksusowych srebrnych przedmiotów /375 
Jan Wrabec - Ambicje, materiał i konstrukcja. Dialog pomiędzy zleceniodawcą, Architektem i wykonawcą w czasach baroku /395 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum