• Home
  • Historia najnowsza
  • Aleksandrów Kujawski (1918-1921), cz. I: Warunki życia jeńców i internowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej

Emilian Wiszka (red.)

Aleksandrów Kujawski (1918-1921), cz. I: Warunki życia jeńców i internowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2212-8
Publication year:
2008
Pages number:
192
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Obozy jeńców i internowanych na ziemiach polskich 1914-1924
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Emilian Wiszka (red.)

Aleksandrów Kujawski (1918-1921), cz. I: Warunki życia jeńców i internowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej

Niniejszy tom stanowi kontynuację serii poświęconej obozom jeńców i interno­wanych istniejącym na ziemiach polskich w latach 1914—1924. Zawiera on opra­cowania przygotowane na sesję naukową zorganizowaną w 2003 roku w Alek­sandrowie Kujawskim przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu. Dotyczą one obozu jeńców i internowanych - szczególnie żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej - oraz Ukraińskiego Cmentarza Wojsko­wego i ukraińskiej emigracji politycznej w Aleksandrowie Kujawskim w latach 1918-1939. Zbiór otwiera szkic do dziejów miasta. Ma on dać czytelnikowi ogólną orientację na temat usytuowania oraz cech fizycznogeograficznych naj­bliższej okolicy Aleksandrowa Kujawskiego, a ponadto wprowadzić w historię tej części Kujaw. Niektóre fragmenty tego opisu już dotykaj ą tematyki obozowej i poobozowej - będącej przedmiotem rozważań historyków z Polski i Ukrainy. Także niektóre wątki poszczególnych tekstów zazębiają się, ale redaktor tomu nie dążył do ich unifikacji pod tym względem. Jest to bowiem zbiór artykułów, a niejednolite opracowanie, pisane przez zespół autorów.
Teksty są uszeregowane chronologicznie. W części początkowej historycy podejmują problemy natury bardziej ogólnej, z okresu przed wyjściem wielkiej grupy naddnieprzańskich Ukraińców na emigrację - sytuacji geopolitycznej Ukraińców w latach 1919-1920, przyczyn ich niepowodzeń w walce o niepodle­głość i ostatniej realnej próby odwrócenia tej sytuacji, czyli sojuszu Piłsudski--Petlura i wojny polsko-ukraińsko-bolszewickiej 1920 roku. Partię tę kończy przegląd sytuacji militarnej w rejonie Kujaw latem 1920 roku. Artykuły poświę­cone problematyce „obozowej" ukazują historię obozów w Aleksandrowie, po­byt w nich internowanych żołnierzy Armii URL, skład ich wyższego dowódz­twa różne formy działalności, wreszcie udział w tzw. Pochodzie Listopadowym 1921 roku. Tom zamykają opracowania, które przybliżają losy ukraińskiej emi­gracji politycznej przebywającej w latach 1921—1939 w Aleksandrowie i okoli­cach; swoistym podsumowaniem jest historia odbudowy Ukraińskiego Cmenta­rza Wojskowego - w okresie międzywojennym zwanego przez petlurowców Kozacką Mogiłą, a obecnie określanego przez mieszkańców miasta jako Kurhan.

Wstęp /7
Józef Dębiński - Szkic do dziejów Aleksandrowa Kujawskiego /9
Michał Klimecki - Trudny sojusz. Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich (1918-1920) /29
Waldemar Rezmer — Sytuacja militarna w rejonie Kujaw latem 1920 roku /43
Zbigniew Karpus - Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim 1918-1921 /51
Ігор Срібняк - Культурно-освітня робота в таборі інтернованих військ УНР Александрів_Куявський у 1920-1921 рр /65
Emilian Wiszka - Ukraińska prasa obozowa wydawana w Aleksandrowie Kujawskim (1920-1921) /77
Zofia Waszkiewicz - Życie religijne w Obozie Internowanych nr 6 w Aleksandrowie Kujawskim w 1921 roku /91
Aleksander Kolańczuk — Generałowie 4 i 6 Dywizji Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej /99
Maciej Krotofil - Udział żołnierzy 4 i 6 Dywizji Armii URL w Pochodzie Listopadowym w 1921 roku /119
Emilian Wiszka - Ukraińska emigracja polityczna w Aleksandrowie Kujawskim 1921-1939 /127
Wiktor Babicz - Panichida na Kozackiej Mogile w czerwcu 1939 roku (wspomnienia uczestnika) ./ 139
Andrzej Cieśla - Odbudowa Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego Aleksandrowie Kujawskim 1991-1993 /145
Załączniki /149
Ilustracje /163
Spis załączników /179
Spis ilustracji /180
Wykaz skrótów /182
Indeks osobowy /184
Indeks nazw geograficznych /189

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum