Marcin Błażejowski

Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2320-0
Publication year:
2009
Pages number:
296
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,20 zł

miękka

Marcin Błażejowski

Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych

Kategoria produktu:

„Dotychczas modelowanie popytu w polskiej literaturze statystyczno-ekonometrycznej bazowało na danych przekrojowych i przekrojowo-czasowych [...]. Książka Marcina Blażejowskiego ma niewątpliwie nowatorski charakter na rynku polskim w zakresie ekonometrycznego modelowania popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych [...]. Wyniki prezentowane w recenzowanej pracy są przykładem rzetelnie przeprowadzonych badań, dociekliwości Autora, dbałości o wiarygodność i obiektywność rezultatów".

Fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Marka Walesiaka

Wstęp / 9

Rozdział 1.Teoretyczne aspekty analizy popytu konsumpcyjnego / 15
1.1.Rys historyczny modelowania popytu / 15
1.2.Podstawy teoretyczne analizy popytu / 21
1.2.1.Elementy teorii wyboru konsumenta / 21
1.2.2.Popyt oraz funkcje popytu / 24
1.3.Założenia ekonometrycznego modelowania popytu / 30
1.4.Funkcje popytu na podstawie szeregów obserwacji dziennych / 36

Rozdział 2.Ekonometryczne modele popytu konsumpcyjnego / 40
2.1.Charakterystyka szeregów obserwacji dziennych / 40
2.2.Analityczne funkcje popytu, ich charakterystyki oraz własności / 43
2.3.Definicje oraz metody wyznaczania elastyczności popytu /48
2.3.1.Elastyczność popytu w punkcie / 49
2.3.2.Różnicowa oraz łukowa elastyczność popytu / 52
2.3.3.Elastyczność popytu według koncepcji metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 55
2.3.4.Definicja oraz wyznaczanie cenowej elastyczności opakowaniowej / 58
2.4.Specyfikacja modelu popytu według koncepcji dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.1.Podstawowe informacje o metodologii dynamicznych modeli zgodnych / 61
2.4.2.Wybór postaci analitycznej dla potrzeb modelowania popytu na podstawie danych dziennych / 66

Rozdział 3.Modele „bąbli promocyjnych" / 73
3.1.Charakterystyka zjawiska „bąbla promocyjnego" / 73
3.2.Identyfikacja wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego" / 86
3.3.Modelowanie efektu „bąbla promocyjnego" / 89
3.3.1.Modele odpowiedzi rynku oraz funkcje odpowiedzi impulsowych / 89
3.3.2.Model funkcji transferowej / 93
3.4.Modele wielorównaniowe jako narzędzia opisu efektów promocyjnych / 98
3.4.1.Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelach VAR / 101
3.4.2.Modele strukturalne / 107

Rozdział 4. Funkcje popytu oraz funkcje sprzedaży na przykładzie proszków do prania / 115
4.1.Przygotowanie danych empirycznych / 115
4.2.Modele popytu dla wybranych marek proszków do prania / 117
4.2.1.Empiryczne modele popytu / 117
4.2.2.Wyznaczanie ocen elastyczności popytu w punkcie / 127
4.2.3.Elastyczności cenowe zgodnie z koncepcją metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych / 133
4.2.4.Podsumowanie wyników przykładu empirycznego modelowania popytu na podstawie danych dziennych dla rynku proszków do prania / 135
4.3.Wielorównaniowe modele rynku oraz funkcje sprzedaży na przykładzie rynku proszków do prania / 137
4.3.1.Przykłady identyfikacji wystąpienia efektu „bąbla promocyjnego" / 138
4.3.2.Ekonometryczny model mikrorynku według metodologii wektorowej autoregresji / 140
4.3.3.Ekonometryczny model mikrorynku o równaniach współzależnych na przykładzie proszków do prania / 151
4.4.Porównanie wyników analizy elastyczności cenowych popytu na podstawie modelowania jedno-i wielorównaniowego / 171
4.4.1.Porównanie ilości wyznaczonych ocen elastyczności cenowych /173
4.4.2.Porównanie znaków wyznaczonych ocen elastyczności cenowych / 175
4.4.3.Porównanie różnic w uzyskanych ocenach elastyczności cenowych / 176

Rozdział 5.Przykłady wykorzystania elastyczności cenowych oraz modeli „bąbli promocyjnych" dla rynku proszków do prania / 179
5.1.Funkcje odpowiedzi impulsowych wyprowadzone na podstawie modelu VAR(3) / 179
5.2.Analiza mnożnikowa oraz symulacje z ekonometrycznego modelu mikrorynku o równaniach współzależnych / 190
5.3.Budowa wariantowych prognoz sprzedaży na podstawie scenariuszy akcji promocyjnych na przykładzie rynku proszków do prania / 203
5.3.1.Scenariusze równoległych jednoczesnych promocji / 203
5.3.2.Scenariusze równoległych promocji pojawiających się w różnych okresach / 209

Zakończenie / 214
Dodatek A / 222
A.l. Oznaczenia zmiennych uwzględnionych w poszczególnych modelach / 222
A.2. Oszacowane modele popytu / 224
A.2.1. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w małych opakowaniach / 224
A.2.2. Modele popytu na analizowane proszki do prania sprzedawane w średnich opakowaniach / 226
A.3. Oszacowane równania modelu VAR(3) / 227
A.3.1. Blok równań dla logarytmów ilości sprzedanych małych i średnich opakowań analizowanych marek proszków do prania / 227 
A.3.2. Przebiegi funkcji odpowiedzi impulsowych dla impulsów z cen pozostałych siedmiu marek proszków do prania / 255
A.4. Pozostałe mnożniki dynamiczne dla impulsów pochodzących z cen czterech marek o największym udziale w rynku / 258
A.4.1. Scenariusz pierwszy: równoległe promocje dwóch marek proszków do prania / 258
A.4.2. Scenariusz drugi: równoległe promocje trzech marek proszków do prania / 261
A.4.3. Scenariusz trzeci: równoległe promocje czterech marek proszków do prania / 263
Dodatek B / 264
B.l. Wpływ agregacji szeregów czasowych na oceny elastyczności cenowych popytu / 264
B. 1.1. Porównanie ocen elastyczności cenowych popytu uzyskanych z modeli szacowanych na podstawie danych dziennych i tygodniowych / 266
B.2. Analiza porównawcza wielorównaniowych modeli mikrorynku produktów konsumpcyjnych dla danych tygodniowych i dziennych / 271 
B.2.1. Założenia scenariuszy do symulacji oraz uzyskane wyniki / 273
Literatura / 278
Spis tabel / 286
Spis rysunków / 289
Skorowidz / 293
(Summary) / 295

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum