Andrzej Słowikowski, Marian Grabowski (red.)

Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2344-6
Publication year:
2009
Pages number:
199
Nr wydania:
pierwsze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

Andrzej Słowikowski, Marian Grabowski (red.)

Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne

Kategoria produktu:

Jak wiadomo, teksty biblijne czyta się wielorako. Jednym z uprawnionych, aczkolwiek niewykorzystanych sposobów ich lektury jest odczytanie w klu­czu antropologicznym. Wtedy całe partie Biblii można traktować jako wynik rzeczywistej refleksji nad człowiekiem, jego naturą, kondycją, losem, którą przeprowadzili archaiczni myśliciele i wyrazili przemyślnym, symbolicznym językiem. W perspektywie takiego interpretacyjnego założenia Pismo Święte staje się tyle wyjątkowym, ile niedocenionym źródłem wiedzy o człowieku. Nigdzie indziej nie zgromadzono tak konsekwentnie i w takiej liczbie opi­sów ludzkich losów uwzględniających żywe i bogate doświadczenie religijne. Uznając swoistość tego doświadczenia, zyskuje się ogrom materiału do badań w ramach filozoficznej antropologii. Metodami tej dyscypliny, za pomocą jej systemu pojęciowego można czytać i interpretować mit adamiczny, historię patriarchów, sędziów. Można medytować nad losami bohaterów biblijnych: królów, proroków, uczniów Jezusa w planie antropologicznym, a wynik tej refleksji wyrazić za pomocą siatki pojęciowej filozofii człowieka.

Wstęp
Mirosław Mróz - Kuszenie pierwszego człowieka. Kilka uwag na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o stanie pierwotnej niewinności /19
Ireneusz Ziemiński - Wolność Adama, czyli o stawaniu się człowiekiem /47
Marian Grabowski - Opis stanu niewinności u S. Kierkegaarda w świetle antropologii adekwatnej /71
Andrzej Słowikowski - O domniemanej niewinności człowieka na podstawie Pojęcia lęku Sorena Kierkegaarda /87
Rafał Misiak - Helleńsko-hebrajskie początki konceptualizacji problematyki grzechu pierworodnego według Paula Ricoeura /143
Aneta Gawkowska - O tych, które pragną Wszystkiego. Teologia ciała, nowy feminizm, nowy humanizm? /167
Jarosław Kupczak OP - Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II /181
Summary /193

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum