• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej

Wojciech Kosiedowski (red.)

Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2341-5
Publication year:
2009
Pages number:
480
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

61,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski (red.)

Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej

Kategoria produktu:

Wstęp (Wojciech Kosiedowski)

Część I. Wprowadzenie do teorii i praktyki współpracy transgranicznej
WOJCIECH KOSIEDOWSKI, BARBARA SŁOWIŃSKA: Podstawowe zagadnienia współpracy transgranicznej w warunkach integracji Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską
WOJCIECH KOSIEDOWSKI: Makro- i mezoekonomiczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
BARBARA SŁOWIŃSKA: Euroregiony pogranicza polsko-rosyjsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego i ich rola we współpracy transgranicznej
ARANKA IGNASIAK-SZULC: Ustrój terytorialno-administracyjny i jego znaczenie w rozwoju współpracy transgranicznej (na przykładzie wybranych państw północno-wschodniego pogranicza Unii Europejskiej)

Część II. Rozwój i konkurencyjność regionów Polski Wschodniej
KAROLINA SADOWSKA: Analiza i pomiar rozwoju regionalnego Polski Wschodniej za pomocą, metod taksonomicznych
WOJCIECH KOSIEDOWSKI: Rozwój i konkurencyjność podregionów Polski Wschodniej na tle kraju
MARIA KOLA: Udział Polski Wschodniej w programach współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Część III. Współpraca transgraniczna w świetle poglądów autorów białoruskich, litewskich i rosyjskich
VALERIY S. BONDARENKO (Homel, Białoruś): Współpraca transgraniczna na Białorusi: czynniki, problemy, perspektywy
ELENA V. VANKEVICH (Witebsk, Białoruś): Współpraca transgraniczna Białorusi z państwami Unii Europejskiej i jej rola w rozwoju gospodarczym
ALGIRDAS STANAITIS (Wilno, Litwa): Euroregiony i ich rola we współpracy międzynarodowej (na przykładzie Litwy)
VLADIMIR M. KUZMIN (Kaliningrad, Rosja): Stowarzyszenia transgraniczne północno-zachodniej Rosji i Unii Europejskiej w kontekście integracji europejskiej
ANGELINA GUDKOVA, ANASTAZJA GUROVA, SERGEY SHUVALOV (Moskwa, Rosja): Potencjał gospodarczy i naukowo-techniczny Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w kontekście międzynarodowej współpracy krajów regionu bałtyckiego
JULIA FIODOROVA (Moskwa, Rosja): Instytucjonalne formy rozwoju współpracy międzynarodowej krajów regionu bałtyckiego (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego)

Część IV. Raport z badań ankietowych: współpraca transgraniczna we wschodniej Polsce oraz w wybranych regionach Białorusi, Litwy i Łotwy
1. Metodyka i zakres badań (Wojciech Kosiedowski)
2. Wyniki badań w regionach polskich (Wojciech Kosiedowski, Krzysztof Krukowski, Barbara Słowińska)
2.1. Współpraca transgraniczna w opinii mieszkańców pogranicza
2.1.1. Województwo podlaskie
2.1.2. Województwo warmińsko-mazurskie
2.1.3. Województwo lubuskie
2.2. Współpraca transgraniczna w opinii samorządów terytorialnych
2.2.1. Województwo podkarpackie
2.2.2. Województwo podlaskie
2.2.3. Województwo warmińsko-mazurskie
3. Wyniki badań w regionach litewskich (Wojciech Kosiedowski, Saulius Stanaitis)
3.1. Współpraca transgraniczna w opinii mieszkańców regionów pogranicza z Rosją (Obwód Kaliningradzki), Polską., Łotwą~ i Białorusią
3.2. Współpraca transgraniczna w opinii przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji rządowej
4.Wyniki badan w regionach łotewskich (Wojciech Kosiedowski, Olga Lavrinenko)
4.1. Współpraca transgraniczna w opinii mieszkańców Łatgalii i regionu ryskiego
4.2. Współpraca transgraniczna w opinii przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji rządowej
5. Wyniki badań w regionach białoruskich (Wojciech Kosiedowski, Elena V. Vankevich
5.1. Współpraca transgraniczna w opinii mieszkańców obwodu witebskiego
5.2. Współpraca transgraniczna w opinii przedstawicieli władz obwodowych i organizacji otoczenia biznesu obwodów: brzeskiego, grodzieńskiego i witebskiego
5.3. Wnioski
Spis tabel części IV
Spis rysunków i wykresów części IV

Posłowie (Wojciech Kosiedowski)
Informacje o autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum