• Home
  • Nauki teologiczne
  • Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej

Jan Perszon

Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2444-3
Publication year:
2009
Pages number:
475
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Jan Perszon

Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej

Kategoria produktu:

Kościół katolicki, który jest najstarszą - bo liczącą dwa tyś. lat instytucją cywilizacji Zachodu, nie przestaje być „znakiem na upadek i powstanie wielu". Jego obecność jednych prowokuje i niepokoi, innych inspiruje i pociąga. Przemijają imperia, odchodzą w przeszłość prądy intelektualne, a on trwa, niosąc kolejnym generacjom i kulturom Chrystusa. Swą witalność i zdolność do odrodzenia po największych nawet kryzysach społeczność Kościoła zawdzięcza jednak nie sile instytucjonalnej czy oddanym jej misji ludziom. „To jest jego Kościół"-powiedział kiedyś, mając na myśli Chrystusa, kard. J. Ratzinger. Wolno więc żywić nadzieję, iż jest On ze swym Kościołem, zmagającym się z groźnymi wyzwaniami epoki, także dziś. Toczony po Vaticanum II w Ameryce spór o naturę i kształt Kościoła zaprasza do refleksji nad bosko-ludzką tajemnicą, którą jest Ecclesia.

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział l
Kościół katolicki w Ameryce. Kontekst historyczno-kulturowy
1. Oryginalność relacji religia-państwo w Konstytucji USA
2. Katolicka mniejszość w protestanckim społeczeństwie
3. Struktury Kościoła rzymskokatolickiego w USA a Stolica Apostolska
4. Biskupi amerykańscy w kontekście Vaticanum I
5. Amerykanizm - mit czy rzeczywistość?
6. Normalizacja eklezjalnego i społecznego statusu Kościoła w USA
7. Sobór Watykański II
8. Kościół w Ameryce po Vaticanum II

Rozdział II
Eklezjologia Vaticanum II w teologii amerykańskiej
1. Ocena eklezjologii przedsoborowej
2. Zmagania Vaticanum II o nową eklezjologię
3. Kościół jako misterium
4. Kościół - lud Boży pielgrzymujący
5. Kościół jako mysterium communionis

Rozdział III
Recepcja Soboru Watykańskiego U w USA
1. Sobór - ciągłość czy zmiana?
2. Nowość Vaticanum II
3. Aplikacja doktryny i „ducha" Soboru w USA
4. Duch czasu
5. Liturgia i życie religijne
6. Demokratyzacja w Kościele?
7. Dyskusja nad święceniami i posługami w Kościele
8. Ortodoksja i kontestacja teologów

Rozdział IV
Kolegium biskupie a posługa Piotrowa
1. Biskup Rzymu w strukturach Kościoła I milenium
2. Relacja Kościoła uniwersalnego do partykularnego
3. Realizacja prymatu Biskupa Rzymu w kolegium biskupów
3.1. Prymat w historii Kościoła
3.2. Eklezjologia „ograniczeń" władzy papieskiej
4. Ut unum sint a propozycje arcybiskupa Johna R. Quinna
4.1. Kuria rzymska i dążenie do jedności
4.2. Kolegialność władzy nauczania
4.3. Kolegialność i urząd uświęcania
4.4. Kolegialność a władza rządzenia
4.5. Kolegialność a zasada pomocniczości
5. Urząd biskupi według Vaticanum II
6. Wybór biskupów

Rozdział V
Kolegialne struktury Kościoła
1. Sobory powszechne
2. Kolegium kardynalskie
3. Synody jako organ kolegialny Kościoła 383
4. Konferencje biskupów
4.1. Dyskusja nad statusem teologicznym konferencji
4.2. Motu proprio Jana Pawła II
4.3. Zadania i uprawnienia konferencji biskupów

Zakończenie
Bibliografia
Ecclesia semper reformanda? (SUMMARY)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum