Jan Perszon (red.)

Biblia w teologii fundamentalnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2476-4
Publication year:
2010
Pages number:
186
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Jan Perszon (red.)

Biblia w teologii fundamentalnej

Kategoria produktu:

Pismo Święte jest nie tylko źródłem teologii, ale także jej najwyższą normą. Wiek XX zaznaczył się bezprecedensowym rozwojem nauk biblijnych. Szczególnie wiele odkryć wniosła zastosowana w egzegezie i analizie morfologii tekstów metoda historycznokrytyczna. Rozwój badań historycznokrytycznych prowadził do coraz bardziej drobiazgowego wyróżniania warstw tradycji, mówił coraz więcej o kontekście kulturowym wydarzeń biblijnych, pozwalał dokładniej prześledzić rozłożony w czasie proces redakcji poszczególnych passusów i jednostek literackich i - w niektórych przypadkach - ustalić autorstwo konkretnych perykop. Jednocześnie jednak doprowadził do wrażenia, że Chrystus, w którego wierzy Kościół, i „historyczny Jezus", o którym piszą Ewangelie, mają ze sobą niewiele wspólnego. Taka sytuacja - jak stwierdza Benedykt XVI (w przedmowie do książki Jezus z Nazaretu) - jest niezwykle groźna dla wiary Kościoła. Niepewny bowiem staje się sam jej centralny „punkt odniesienia", czyli Jezus Chrystus, a wewnętrzna, osobowa więź z Nim „trafia w próżnię". W odpowiedzi na nadmiernie „rozdrobniony", a przez to niepewny i mgławicowy obraz Jezusa, jaki tworzy metoda historycznokrytyczna, Ojciec Święty nie tylko uwydatnia ograniczenia tego podejścia do Pisma Świętego, ale proponuje przyjęcie metody „egzegezy kanonicznej".

Wykaz skrótów / 7
Wprowadzenie / 9
KS. ŁUKASZ KAMYKOWSKI - Miejsce Pisma Świętego w poznaniu Objawienia. Zarys problematyki teologicznofundamentalnej / 17
O. WIESŁAW DAWIDOWSKI OSA - Biblia przez ojców odczytywana. Mały przyczynek do teorii egzegezy kanonicznej / 25
O. BOGUSŁAW KOCHANIEWICZ OP - Biblia w średniowiecznym kaznodziejstwie. Perspektywa teologicznofundamentalna / 39
KS. SŁAWOMIR ZIELIŃSKI - Biblia w ujęciu apologetów francuskich XIX i XX wieku / 55
KS. MAREK SKIERKOWSKI - Biblijne poznanie Jezusa Chrystusa dzisiaj. Kwestie metodologiczne / 87
KS. MARIAN RUSECKI - Biblia jako tradent i aktualizator Objawienia. Aspekt metodologiczny / 113
KS. KRZYSZTOF KAUCHA - Biblia w ujęciu zachodniej teologii fundamentalnej /135
KS. HENRYK WITCZYK - Natchnienie i prawda Pisma Świętego - nowe perspektywy /161
The Bible in Fundamental Theology. Summary / 181

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum