Emilian Wiszka

Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych (1919-1921)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2488-7
Publication year:
2010
Pages number:
182
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Emilian Wiszka

Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych (1919-1921)

1. Wstęp / 7

2. Dzieje Twierdzy Brzeskiej 1833-1922 / 11
2.1. Dzieje Brześcia do 1836 roku. „Od kamienia do kamienia" / 11
2.2. Twierdza Brześć (do 1921 roku) / 14
2. 3. Twierdza Brześć Litewski i jej funkcje (1919-1920) / 17
2. 4. Obozowe obiekty Twierdzy Brześć Litewski / 18

3. Obóz jeńców i internowanych w Brześciu Litewskim 1919-1920 / 21
3.1. Punkt Etapowy w Brześciu Litewskim (luty-kwiecień 1919) / 21
3.2. Stacja Główna Zbiorcza w Brześciu Litewskim (kwiecień-czerwiec 1919) / 22
3.3. Obóz Jeńców nr 5 w Brześciu Litewskim (czerwiec-listopad 1919) / 23
3.4. Stacja Rozdzielcza w Brześciu Litewskim (listopad 1919-luty 1920) / 33
3.5. Obóz w Białej Podlaskiej / 34

4. Jeńcy Ukraińskiej Halickiej Armii w Brześciu Litewskim1919-1920 / 35
4.1. Porażka Ukraińskiej Halickiej Armii oraz aresztowania osób cywilnych (lato 1919) / 35
4.2. Umowa w sprawie traktowania jeńców i internowanych / 36
4.3. Droga żołnierzy UHA oraz osób cywilnych do obozu w Brześciu Litewskim / 37
4.4. Warunki lokalowe w obozie Bugszopy / 39
4.5. Sytuacja aprowizacyjna w Bugszopach / 41
4.6. Sytuacja sanitarna w obozie / 43
4.7. Chorzy w Bugszopach / 45
4.8. Inspekcje służbowe w obozie. Wizytacje czynników społecznych / 46
4.9. Pochodzenie społeczne oficerów i szeregowych UHA / 49
4.10. „Niechaj giną kanalie" / 50
4.11. Sytuacja jesienią 1919 roku / 51
4.12. Ostatnie miesiące jeńców ukraińskich w Brześciu / 54

5. Formowanie wojsk sojuszniczych w Brześciu Litewskim w 1920 roku / 58
5.1. Formowanie Siczowej Dywizji Strzeleckiej (marzec-kwiecień 1920) / 59
5.2. Reorganizacja oddziałów S. Bułak-Bałachowicza (1920) / 70
5.3. „Sawinkowcy" i Kozacy W. Jakowlewa w Brześciu Litewskim(czerwiec-lipiec 1920) / 74

6. Jeńcy bolszewiccy w Brześciu Litewskim 1920-1921 / 75
6.1. Obóz jeńców nr 8 w Brześciu Litewskim (kwiecień-lipiec 1920) / 75
6.2. Punkt Wysyłkowy Jeńców w Brześciu Litewskim (sierpień 1920-luty 1921) / 78
6.3. Kompania Robotnica Jeńców nr 412 / 84
6.4. Punkt Koncentracyjny Jeńców w Brześciu Litewskim (luty-październik 1921) / 90

7. Zakończenie / 98

8. Załączniki / 101

9. Ilustracje / 155

10. Wykaz źródeł i opracowań / 165

11. Wykaz skrótów / 169

12. Берестя Литовське. Табори полонених та інтернованих 1919-1921 (резюме) / 171

13. Brest Litovsk. POW and internee camps 1919-1921 (summary) / 174

14. Indeks osobowy / 177

15. Indeks nazw geograficznych / 181

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum