• Home
  • Socjologia
  • Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji

Arkadiusz Karwacki

Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2584-6
Publication year:
2010
Pages number:
346
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

miękka

Arkadiusz Karwacki

Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji

Kategoria produktu:

Książka traktuje o współczesnych koncepcjach polityki społecznej wpisanych w idee „aktywnej polityki społecznej" (APS). Kluczowe dla APS idee spójności wraz z ich różnymi interpretacjami zostały wykorzystane do zarysowania konceptu spójnej polityki aktywizacji jako celów, środków weryfikacji tego procesu we współczesnej polityce społecznej. Problemy z osiąganiem spójności w polityce społecznej zobrazowano w ramach przeprowadzonego badania strategii społecznych.

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Socjologia w służbie polityki społecznej i polityka społeczna uzależniona od socjologii / 17

Rozdział 2. Polityka aktywizacji – idee przewodnie i problemy / 51
2.1. Polityka aktywizacji –pytania, których nie można zbywać / 54
2.2. Workfare czy APS? Polityka aktywizacji czy aktywna polityka społeczna? / 58
2.3. Idee przewodnie polityki aktywizacji – welfare state w transformacji oraz new mode of governance/ 71
2.4. Polityka aktywizacji –problemy i wizje zunifikowanej polityki UE / 92
2.5. Polityka aktywizacji w Polsce / 99
2.6. krytyka polityki aktywizacji / 107
2.7. Co z tego wynika? – istota i potencjał polityki aktywizacji / 122

Rozdział 3. Spójność w polityce społecznej – od polityki spójności ku spójnej polityce aktywizacji / 127
3.1. Polityka aktywizacji a „postawa poszukiwacza” i potrzeba spójności / 129
3.2. Spójność jako kluczowe pojęcie w europejskiej polityce społecznej / 136
3.3. Koncepcje spójności i „spójna polityka społeczna” / 149
3.3.1.Spójność poznawcza – 149
3.3.2.Spójność strukturalna / 156
3.3.3. Spójność społeczna / 160
3.3.4. Spójność społeczno /ekonomiczna / 164
3.4. „Spójna polityka społeczna” – cele i środki służące do jej realizacji / 171
3.5 Weryfikacje polityki aktywizacji a „spójna polityka” – podsumowanie / 175

Rozdział 4. Strategie – analiza treści dokumentów i jej reguły / 179
4.1. Czego socjologowie mogą szukać w dokumentach generowanych przez polityków społecznych? / 181
4.2. Analiza treści dokumentów –istota postępowania badawczego / 186
4.3. Strategie w polityce społecznej jako obiekt badań / 194
4.4. Założenia analizy treści wybranych strategii / 196

Rozdział 5. Strategie w biznesie – strategie w polityce społecznej / 203
5.1. Strategie w biznesie –podstawowe ujęcia definicyjne / 210
5.1.1. Strategie – makro i mikrowdrożenia / 210
5.1.2. Definicje, czyli co z nich wynika dla polityki społecznej? / 211
5.2 Procesualny charakter strategii jako wyzwanie dla polityki społecznej / 216
5.3 Rzecz o systemowym wdrażaniu strategii / 224
5.4 Czy ze strategii ktoś nas rozlicza? Kontrola i zagrożenia / 228
5.4.1.Wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów z wdrożeniem / 229
5.4.2. Co może nam przeszkadzać we wdrażaniu strategii / 231
5.5. Podstawowe kryteria oceny strategii społecznej / 233

Rozdział 6. Strategie wojewódzkie, powiatowe i gminne – podstawy spójnej polityki aktywizacji w Polsce? / 237
6.1 Analiza strategii wojewódzkich, powiatowych i gminnych / 240
6.2. Wnioski z analizowanych dokumentów – strategie jako spójna podstawa polityki aktywizacji w Polsce? / 292

Zamiast zakończenia. Spójna polityka aktywizacji w Polsce. / 307
Literatura / 319
Aneks / 343

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum