• Home
  • Filozofia
  • Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury

Krzysztof Abriszewski

Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2565-5
Publication year:
2010
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Krzysztof Abriszewski

Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury

Kategoria produktu:

Wstęp / 5

CZĘŚĆ PIERWSZA. SOCJOLOGIA WIEDZY
1. „Budowanie sieci" zamiast „wiedzy". Krótkie wprowadzenie do ANT-ologii / 17
1.1. ANT / 18
1.2. Ontologie, metafory i natura wiedzy / 19
1.3. ANT i poznawanie / 23
1.4. ANT i poznanie - przykład / 28
1.5. Model krążenia krwi / 30
2. Czy dialog realizmu z konstruktywizmem może być konkluzywny? Analiza dyskusji wokół książki Propaganda scjentystyczna / 34
2.1. Modalizowanie wyjściowej tezy / 37
2.2. Mobilizowanie zasobów / 42
2.3. Opowiadane historie / 46
2.4. Światy przedstawione / 47
2.5. Wnioski / 48
3. Trzy fale odczytań. Ludwik Fleck i antropologia laboratorium / 51
3.1. Pierwsza fala - dominacja Kuhna i gorzkie sukcesy socjologii wiedzy /  53
3.2. Druga fala - antropologia laboratorium, od wiedzy do poznawania oraz wiązania czynne i bierne /  56
3.3. Trzecia fala? - ku przyszłości, Fleck wobec kognitywistyki i studiów nad nauką /  63
4. Pogranicze, wykluczanie, krzyżowanie i emigrowanie /  65
4.1. Widok z pogranicza /  66
4.2. Wykluczanie /  69
4.3. Skrzyżujmy szpady, pióra i neurony /  74
4.4. Emigrować dyscyplinarnie /  76
5. Wypić ocean, czy przezeń płynąć? Filozofia informacją styranizowana /  82
5.1. Model praktyki filozoficznej /  83
5.2. Efekt balonu /  87
5.3. Gmach wiedzy? /  89
5.4. Działalność filozoficzna jako struktura przetwarzająca informacje / 90
5.5. Przeciążenie informacją /  94
5.6. Ratunek nie dość dobry? /  97
5.7. Skutki raczej niechciane / 100

CZĘŚĆ DRUGA. KULTUROWE FUNKCJE FILOZOFII
6. Kulturowe funkcje filozofii / 107
6.1. Filozofia jako uspójniacz / 109
6.2. Filozofia uspójnia LUDZKIE UNIWERSUM SYMBOLICZNE / 110
6.3. Uspójnianie i pękanie / 115
6.4. Filozofia USPÓJNIA ludzkie uniwersum symboliczne / 119
6.5. Uspójnianie skumulowane - indywidualizacja / 122
6.6. FILOZOFIA uspójnia ludzkie uniwersum symboliczne / 123
6.7. Metafuterał / 124
7. Myślenie osamotnione. Współczesna indywidualizacja i kulturowe funkcje filozofii / 126
7.1. Indywidualizacja, podejście pierwsze: dyscypliny / 127
7.2. Indywidualizacja, podejście drugie: ponowoczesny zbieracz wrażeń / 130
7.3. Indywidualizacja, podejście trzecie: zbyt dużo informacji / 131
7.4. Indywidualizacja, podejście czwarte: słabe wiązania / 132
7.5. Indywidualizacja, podejście piąte: portfele życia towarzyskiego / 133
7.6. Indywidualizacja, podejście szóste: rozpędzona modernizacja / 134
7.7. Kulturowe funkcje filozofii w kontekście indywidualizacji / 136

CZĘŚĆ TRZECIA. ETYKA DALEKIEGO ZASIĘGU
8. Fundamentalizm humanistyczny / 143
8.1. Struktura humanistycznego fundamentalizmu / 145
8.2. Alternatywa / 149
9. Interpretacja i etyka dalekiego zasięgu / 158
10. Sytuacje graniczne jako sytuacje logicznie pierwotne w kontekście etyki dalekiego zasięgu / 168
10.1. Baza / 169
10.2. Dwa przykłady - epidemia i choroba / 169
10.3. Sytuacje graniczne jako sytuacje logicznie pierwotne / 171
10.4. Etyka dalekiego zasięgu / 174
10.5. Etyczna interwencja, czyli cóż po intelektualistach / 175
10.6. Etyka dalekiego zasięgu i sytuacje graniczne / 177
11. Etyka, polityka i rzeczy / 179
11.1. Moralność w rzeczach / 180
11.2. Społeczeństwo w rzeczach / 184
11.3. Polityka i hybrydy / 186

CZĘŚĆ CZWARTA. NIEDUALIZUJĄCY SPOSÓB MÓWIENIA
12. Czytajmy Berkeleya, a nie Kartezjusza / 193
12.1. Neutralne komentarze rozsiane po filozoficznym dyskursie / 193
12.2. Czytanie życzliwe / 201
12.3. Kogo czytamy? / 207
13. Sceptycyzm jako pozytywne stanowisko epistemologiczne / 210
13.1. Wstęp - problem ze sceptycyzmem? Tylko jaki problem? / 210
13.2. Sformułować sceptycyzm / 212
13.3. Który sceptycyzm zaprowadzi do epistemologii? Który zaś okaże się przydatny? / 215
13.4. Pozytywne rozwinięcie sceptycyzmu - alternatywa wobec relacji epistemologicznej / 218
13.5. Pozytywny sceptycyzm / 223
14. W stronę powiązania Teorii Aktora-Sieci i niedualizującego sposobu mówienia Josefa Mitterera / 224
14.1. Niedualizujący sposób mówienia (NSM) / 225
14.2. Filozoficzne zaplecze NSM / 228
14.3. Zbieżności pomiędzy NSM i ANT / 231
14.4. Fuzja / 241
14.5. Wcale nie wrogie, ale przejęcie / 242
Literatura / 245
Wykaz pierwodruków / 259
Indeks nazwisk / 261

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Krzysztof Abriszewski

    Filozof i socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w którym pełni także funkcję zastępcy dyrektora. Opublikował książki Poznanie, zbiorowość, polityka. Teoria aktora-sieci Bruno Latoura (Kraków, TAiWPN Universitas, 2008) oraz Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury (Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010), jest współautorem przekładów książek Bruno Latoura Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci (Kraków, TAiWPN Universitas, 2010) i Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką (której jest również redaktorem naukowym; Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013). Autor licznych tekstów z zakresu studiów nad nauką i techniką, socjologii wiedzy, studiów kulturowych oraz teorii i filozofii kultury.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum