Marcin Jaranowski, Ryszard Wiśniewski (red.)

Koncepcje i problemy filozofii zła

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
Publication year:
2009
Pages number:
271
Nr wydania:
pierwsze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-2630-0
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-2439-9

39,00 zł

Marcin Jaranowski, Ryszard Wiśniewski (red.)

Koncepcje i problemy filozofii zła

Kategoria produktu:

Doświadczenie zła jest powszechne, zaś refleksja na jego temat nie musi być tylko abstrakcyjną nadbudową, która oddziela się od życia szkłem rozumu. Namysł nad problemem zła może uczestniczyć w tej nieustannej rywalizacji niemalże „czynnie", mając wpływ na nasz sposób odczuwana i oceny konsekwencji niedoskonałości otaczającego nas świata. Szczególna w swym charakterze refleksja filozoficzna, refleksja która nie ustaje w poszukiwaniu sensu i nie stroni od fundamentalnych pytań, przekłada doświadczenie zła na wielość istotnych zagadnień, od pytania o znaczenie zła fizycznego aż po wnioski dotyczące natury samego dobra. Niniejsza książka zawiera dziesięć artykułów, które rozpatrują problem zła z perspektywy koncepcji reprezentujących różne tradycje filozoficzne, a także przez pryzmat kilku szczegółowych zagadnień zbudowanych wokół konkretnych pojęć (takich jak dialog, nuda, głupota, samotność i inne). Mamy nadzieję, że ten efekt pracy wielu osób, wzbogaci naszą wiedzę na temat człowieka, jako istoty borykającej się z tym, co dla niej niepożądane.

Marcin Jaranowski, Ryszard Wiśniewski, Przedmowa: kilka słów o powierzchowności zła / 7

Adam Grzeliński, Kategoria zła w empiryzmie Davida Hume’a / 13

Tomasz Kupś, „Zło radykalne” z perspektywy filozofii religii Immanuela Kanta / 35

Magdalena Bizior-Dombrowska, Nuda jako źródło zła w ujęciu Sřrena Kierkegaarda / 51

Krzysztof Stachewicz, Zło w filozofii dialogu: Buber – Levinas – Tischner / 71

Iwona Stachowska, Związki ciała ze złem w kontekście Sartrowskich analiz cielesności / 97

Ewa Podrez, Zło a kompromis. Dylematy natury moralnej / 119

Piotr Domeracki, Zła samotność. W kręgu malistycznych koncepcji samotności / 139

Marcin T. Zdrenka, Powinowactwo zła i głupoty. Kierunki poszukiwań / 165

Marcin Jaranowski, Zgorszenia, rozczarowania… / 195

Ryszard Wiśniewski, Problem samobójstwa moralnego / 231

Conceptions and Problems of the Philosophy of Evil (Summary) / 263

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum