• Home
  • Filozofia
  • Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka

Aleksandra Derra

Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2651-5
Publication year:
2011
Pages number:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Aleksandra Derra

Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka

Kategoria produktu:

Książka jest zbiorem studiów wybranych problemów z zakresu filozofii języka, ale też odnosi się do zagadnień z filozofii umysłu i ogólnie pojmowanej humanistyki. Przyjęta przez Autorkę perspektywa naturalistyczna jako podstawa filozoficzna i metodologiczna analizy podjętych problemów badawczych czyni tę publikację głosem w żywo toczonej dyskusji o możliwościach naturalizowania różnych obszarów współczesnej filozofii.

Prof. Zbysław Muszyński


Autorka umieszcza swoje rozważania w dwóch paradygmatach. Pierwszy wiąże się z naturalizmem, nakazując uzgadnianie filozoficznej refleksji z wynikami badań naukowych. Podkreśla przy tym, że naturalizm nie musi oznaczać ani fizykalizmu ani redukcjonizmu. [...] Drugi wywodzi się z późnej filozofii Wittgensteina i nakazuje koncentrację na jednostkowym znaczeniu uwikłanym w praktykę. Autorce bliskie są oba podejścia, lecz zdaje sobie sprawę z trudności ich pogodzenia. Na książkę Aleksandry Derra można spojrzeć właśnie jako na taką próbę.

Prof. Robert Piłat

Podziękowania /9
Informacje wydawnicze /11
Wprowadzenie
W stronę post-Wittgensteinowskiej metodologii /15
Esej pierwszy
Historia i źrodła filozofii języka /31
Esej drugi
Kategoria użycia w Wittgensteinowskiej teorii znaczenia /73
Esej trzeci
Semantyczny deflacjonizm Paula Horwicha, czyli jak wykorzystać kategorię użycia współcześnie /155
Esej czwarty
Problematyczne właściwości teorii języka Noama Chomsky'ego /213
Esej piąty
Ruth G. Millikan teoria języka jako obiektu biologicznego /239
Esej szosty
Czy bez zasady życzliwości można porozumiewać się w języku? /267
Esej siódmy
Język ucieleśniony - jak kategoria ucieleśnienia przekształca problemy filozofii języka? /287
Bibliografia /309
Indeks nazwisk /323
Indeks rzeczowy /327

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum