• Home
  • Sztuka współczesna
  • Mieczysław Wiśniewski. Twórczość z lat 1954-2010. Obrazy, kolaże, asamblaże, układy sferyczne

zbiorowa praca

Mieczysław Wiśniewski. Twórczość z lat 1954-2010. Obrazy, kolaże, asamblaże, układy sferyczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2597-6
Publication year:
2010
Pages number:
264
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

126,00 zł

miękka

zbiorowa praca

Mieczysław Wiśniewski. Twórczość z lat 1954-2010. Obrazy, kolaże, asamblaże, układy sferyczne

Kategoria produktu:

Przywołanie geometrii w moim malarstwie, jako formy kreowania ładu, oraz zastosowanie jej w procesie konstruowania obrazów nie pojawiło się nagle. Było wynikiem stopniowego kształtowania świadomości twórczej opartej na eksperymentach i poszukiwaniach, a tym samym na doświadczeniach, zmierzających ku nowej idei. Konsekwentne dążenie do upraszczania form uwidoczniło się już wkrótce po studiach w skłonności do malowania płaszczyznowego. Formy przedmiotów jawiły się tu jako kształty zbliżone do form zgeometryzowanych. Stąd był już tylko jeden krok do myślenia kategoriami nowej sztuki, realizującej się w kanonie abstrakcji geometrycznej. Pierwsze obrazy tego typu pojawiły się w moich działaniach artystycznych z lat pięćdziesiątych. Cykle pt. „Kompozycje" oparte były na podziałach geometrycznych wynikających z przecięć linii poziomów i pionów, oscylowały ku abstrakcji strukturalnej. Duży nacisk kładłem wtedy na konstrukcję samego obrazu i jego architektonikę, zmierzającą do osiągnięcia wrażenia materialnego ładu. Z biegiem czasu te formy, o różnym charakterze łączonych na płótnie struktur, kształtowały się coraz wyraziściej, a przez studia nad przestrzenią nabierały charakteru reliefowego, wywołując tym samym dodatkowe napięcia. W latach siedemdziesiątych ten problem jeszcze silniej ujawnia się w „Kompozycjach kosmicznych" wykonanych na ogólnopolski konkurs „Kopernik-Kosmos", nawiązujących do przestrzeni wszechświata i praw nim rządzących. Wreszcie elementy geometryczne stały się bardziej rozbudowane, ale zarazem sterylnie oszczędne, jak w cyklach „Układy", które z kolei przekształciły się w „Układy sferyczne", gdzie geometria i światło mają podstawowe znaczenie. Moją działalność artystyczną mogę określić jako kształtowanie pewnego systemu, który powstał w kolejnych, różnorodnych działaniach twórczych, wiążących się jednak w konsekwentny układ całościowy. Stopniowo krystalizował się on w cyklach „Układów sferycznych". Kreowanie form plastycznych wywodzących się ze sfery geometrii i „konstruktywistycznego sposobu myślenia" prowadziło też do dalszych dociekań, konkretyzujących się w coraz to nowych rozwiązaniach techniczno-artystycznych (np. materiałowo-kolorystycznych, fakturalnych czy też w zakresie konstrukcji przestrzennych). Zastosowanie praw geometrii dotyczy nie tylko „Układów sferycznych", ale również innych koncepcji, wychodzących poza sferę samej geometrii.
Przestrzeń w moich „Układach sferycznych" kreowana jest światłem i uwarunkowana poruszaniem się odbiorcy w czasie oglądania ekspozycji. Taki „studyjny", z punktu widzenia autora, charakter nastawiony jest na widza wdrożonego do percepcji dokonującej się w ruchu. Wyobraźnia plastyczna - tak twórcy, jak i odbiorcy - ukierunkowana jest tu na porządek geometryczny. Prowadzi do powstawania różnych układów figur i brył zgeometryzowanych, wytwarzając wizję świata kinetycznych struktur przestrzennych. Powstaje w ten sposób iluzja żywej, samoprzekształcającej się przestrzeni.

M. Wiśniewski, „Szeroko pojmowana geometria..." [wypowiedź autorska] /7
K. Pituła, Mieczysław Wiśniewski /8
KOLAŻE , ASAMBLAŻE / COLLAGES , ASSEMBLAGES
T. Książek, Struktury abstrakcyjne Mieczysława Wiśniewskiego /37
KOSMOS / THE UNIVERSE
UKŁADY / SYSTEMS
Z. Jurkiewicz, Układy sferyczne - nowe spojrzenie na sztukę geometrii i światła /75
UKŁADY SFERYCZNE / SPHERICAL SYSTEMS
G. Sztabiński, Wobec centrum - w poszukiwaniu znaczenia kompozycji w obrazach Mieczysława Wiśniewskiego /97
H. Brzoza, Myślenie z wnętrza „Czarnego kwadratu" /117
B. Kowalska, „Światło i geometria są głównymi elementami..." /177
B. Kowalska, Szkic o twórczości Mieczysława Wiśniewskiego /179
B. Kowalska, „W historii malarstwa polskiego ostatnich sześćdziesięciu lat twórczość Mieczysława Wiśniewskiego zajmuje osobną i wyjątkową pozycję..." /183
KOMPOZYCJE MX / MX COMPOSITIONS
L. Hanak, Obrazy Mieczysława Wiśniewskiego na tle monochromów abstrakcyjnych XX wieku /195
KALENDARIUM /203
WYSTAWY INDYWIDUALNE / SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS /213
WAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE / SELECTED GROUP EXHIBITIONS /215
PRACE W KOLEKCJACH I ZBIORACH MUZEALNYCH / WORKS IN MUSEUM COLLECTIONS /221

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum