SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Sztuka współczesna

Mieczysław Wiśniewski. Twórczość z lat 1954-2010. Obrazy, kolaże, asamblaże, układy sferyczne

autorzy: zbiorowa praca
Rok wydania:2010 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:264 ISBN:978-83-231-2597-6
OPIS

Przywołanie geometrii w moim malarstwie, jako formy kreowania ładu, oraz zastosowanie jej w procesie konstruowania obrazów nie pojawiło się nagle. Było wynikiem stopniowego kształtowania świadomości twórczej opartej na eksperymentach i poszukiwaniach, a tym samym na doświadczeniach, zmierzających ku nowej idei. Konsekwentne dążenie do upraszczania form uwidoczniło się już wkrótce po studiach w skłonności do malowania płaszczyznowego. Formy przedmiotów jawiły się tu jako kształty zbliżone do form zgeometryzowanych. Stąd był już tylko jeden krok do myślenia kategoriami nowej sztuki, realizującej się w kanonie abstrakcji geometrycznej. Pierwsze obrazy tego typu pojawiły się w moich działaniach artystycznych z lat pięćdziesiątych. Cykle pt. „Kompozycje" oparte były na podziałach geometrycznych wynikających z przecięć linii poziomów i pionów, oscylowały ku abstrakcji strukturalnej. Duży nacisk kładłem wtedy na konstrukcję samego obrazu i jego architektonikę, zmierzającą do osiągnięcia wrażenia materialnego ładu. Z biegiem czasu te formy, o różnym charakterze łączonych na płótnie struktur, kształtowały się coraz wyraziściej, a przez studia nad przestrzenią nabierały charakteru reliefowego, wywołując tym samym dodatkowe napięcia. W latach siedemdziesiątych ten problem jeszcze silniej ujawnia się w „Kompozycjach kosmicznych" wykonanych na ogólnopolski konkurs „Kopernik-Kosmos", nawiązujących do przestrzeni wszechświata i praw nim rządzących. Wreszcie elementy geometryczne stały się bardziej rozbudowane, ale zarazem sterylnie oszczędne, jak w cyklach „Układy", które z kolei przekształciły się w „Układy sferyczne", gdzie geometria i światło mają podstawowe znaczenie. Moją działalność artystyczną mogę określić jako kształtowanie pewnego systemu, który powstał w kolejnych, różnorodnych działaniach twórczych, wiążących się jednak w konsekwentny układ całościowy. Stopniowo krystalizował się on w cyklach „Układów sferycznych". Kreowanie form plastycznych wywodzących się ze sfery geometrii i „konstruktywistycznego sposobu myślenia" prowadziło też do dalszych dociekań, konkretyzujących się w coraz to nowych rozwiązaniach techniczno-artystycznych (np. materiałowo-kolorystycznych, fakturalnych czy też w zakresie konstrukcji przestrzennych). Zastosowanie praw geometrii dotyczy nie tylko „Układów sferycznych", ale również innych koncepcji, wychodzących poza sferę samej geometrii.
Przestrzeń w moich „Układach sferycznych" kreowana jest światłem i uwarunkowana poruszaniem się odbiorcy w czasie oglądania ekspozycji. Taki „studyjny", z punktu widzenia autora, charakter nastawiony jest na widza wdrożonego do percepcji dokonującej się w ruchu. Wyobraźnia plastyczna - tak twórcy, jak i odbiorcy - ukierunkowana jest tu na porządek geometryczny. Prowadzi do powstawania różnych układów figur i brył zgeometryzowanych, wytwarzając wizję świata kinetycznych struktur przestrzennych. Powstaje w ten sposób iluzja żywej, samoprzekształcającej się przestrzeni.

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Sztuka

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja trzecia

42,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Sztuka

Wybrane zagadnienia z konserwacji sztuki współczesnej

132,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

The Living Heritage of Copernicus

104,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

(Nie)chciana tożsamość. Tom 2

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Katarzyna Lewandowska, Ewa Sobczyk
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Rysować/10. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

69,00 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe

Małgorzata Geron, Justyna Olszewska-Świetlik, Nikodem Pręgowski
104,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Interdyscyplinarność. Tom 6

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Środowisko. Tom 5

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Rysunek. Tom 4

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów sztuki polskiej poza Polską w XX i XXI wieku. Tom II

Jan Wiktor Sienkiewicz
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Język procesu we współczesnej grafice polskiej

Sebastian Dudzik
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu

Filip Pręgowski
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Hierofanie. Wyrazić sacrum...

Mirosława Rochecka
220,00 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Wobec rysunku: pracownicy Katedry Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katarzyna Łyszkowska
66,00 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

INNER-OUT. Transgresje, inspiracje, interpretacje. Katarzyna Łyszkowska 2005–2021

Katarzyna Łyszkowska
182,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować/09. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu

Sebastian Dudzik, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
39,00 zł
Książka
Sztuka

Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ryszard Mączyński, Ewa Doleżyńska-Sewerniak
od 4,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900–1945. Wybór tekstów

Józef Poklewski
od 4,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 2

Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska
od 4,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 1

Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen. Ein Beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten

Ulrich Schaaf
290,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować/08. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego. (Nad)rysować

Katarzyna Łyszkowska
60,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Jedna o wielu twarzach. Natalia Lach-Lachowicz – strategie i formy obecności

Małgorzata Jankowska
od 4,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Spór o piękno muzyki

Alicja Jarzębska
od 4,92 zł
Książka
Sztuka

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Ryszard Mączyński
od 4,92 zł
Książka Tom 1 i 2
Sztuka współczesna

Aleksander Werner (1920–2011). Tom 1 i 2. Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Sławomir Majoch
154,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Marek Żuławski (1908–1985). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Sławomir Majoch
134,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Zdzisław Ruszkowski (1907–1991). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Katarzyna Cybulska-Jędraszek
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Marian Kratochwil (1906–1997). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Katarzyna Lewandowska
58,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Marian Kościałkowski (1914–1977). Tom 1 i 2. Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Marta Banaszak, Mirosław Adam Supruniuk
190,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Stanisław Frenkiel (1918–2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Jan Wiktor Sienkiewicz
120,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Janusz Eichler (1923–2002). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Katarzyna Lewandowska
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Halina Korn-Żuławska (1902–1978). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Joanna Krasnodębska
140,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Artur Majka. Malarstwo z motywem myśli

Cezary Dobies
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować/07. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego. Naturalnie

Bogdan Chmielewski, Kamil Hoffman, Liliana Piskorska
68,00 zł
Książka
Sztuka

Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce

Małgorzata Wawrzak
od 48,00 zł
Książka
Sztuka

Cech mosiężników warszawskich w czasach Oświecenia

Ryszard Mączyński
od 38,00 zł
Książka
Sztuka

Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów

Bernadeta Didkowska
od 48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Zabawa, święto, profanacja: potencjał kulturotwórczy zabawy w kulturze współczesnej. Studium socjokulturowe zabawy komiksem

Marcin Jaworski
82,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym

Filip Pręgowski
od 56,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relations

Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz
od 66,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Obiekty rzeźbiarskie

Katarzyna Adaszewska
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna. Pracownia technik i technologii opraw ASP w Warszawie. Pracownia introligatorstwa artystycznego UMK w Toruniu

24,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Gabriela Świtek
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Interdisciplinary Research on the Works of Art

Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek
80,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku

Marta Smolińska
60,00 zł
Książka
Sztuka

Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku

Paweł Gancarczyk
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Dyrygent w studio czyli mikrofon zamiast publiczności - w siedmiu pytaniach i odpowiedziach. Specyfika pracy dyrygenta podczas nagrań studyjnych muzyki filmowej i teatralnej

Piotr Salaber
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować. Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego 2010

54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rzeźba. Wystawa pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Alicja Majewska
39,00 zł 27,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować. Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego 2009

16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Kolekcja nastrojów (katalog wystawy malarstwa)

Ireneusz Kopacz
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

De Trynitate (katalog)

Piotr Zaporowicz
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

W rytmie... (katalog malarstwa)

Grzebieniowska Justyna
31,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Michał Pszczółkowski
od 33,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować. Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego 2008

10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Znaki Rzeczywistości, Malarstwo. The signs of reality. Painting

Kazimierz Rochecki
37,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.