• Home
 • Filozofia
 • Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Roman Murawski

Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2670-6
Publication year:
2011
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda z obwolutą

Roman Murawski

Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Kategoria produktu:

Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej to monografia będąca prezentacją i analizą koncepcji filozoficznych dotyczących matematyki i logiki formułowanych przez polskich logików, matematyków i filozofów w latach 1918-1939. Był to szczególny okres w historii nauki polskiej - to wtedy powstały i rozwijały się lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna i związana z nią warszawska szkoła logiczna oraz polska szkoła matematyczna. Główne pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi w książce, to pytanie o to, czy temu burzliwemu i intensywnemu rozwojowi logiki i matematyki towarzyszyła, i w jakim stopniu, refleksja filozoficzna oraz czy miała ona jakiś wpływ - i jeśli tak, to jaki - na kierunki prowadzonych badań i uzyskiwane wyniki. W książce rozważa się poglądy i koncepcje takich uczonych, jak: Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Hugo Steinhaus, Leon Chwistek, Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski, Zygmunt Zawirski, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Ajdukiewicz, Alfred Tarski, Andrzej Mostowski, Henryk Mehlberg, Jan Sleszyński, Stanisław Zaremba czy Witold Wilkosz. Mówi się też o ich poprzednikach: Janie Śniadeckim, Józefie Marii Hoene-Wrońskim, Samuelu Dicksteinie i Edwardzie Stammie. Monografia uzupełnia lukę w polskim piśmiennictwie historyczno-filozoficznym, stanowiąc uzupełnienie książki Jana Woleńskiego Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska.

Nagroda Główna w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012)

Nagroda Naukowa Miasta Poznania (2012)

Wstęp / 9

Rozdział 1. Poprzednicy / 13
1. Jan Śniadecki / 13
2. Józef Maria Hoene-Wroński / 17
3. Samuel Dickstein / 21
4. Edward Stamm / 26

Rozdział 2. Polska szkoła matematyczna / 33
1. Warszawska szkoła matematyczna: Sierpiński, Janiszewski, Mazurkiewicz / 33
2. Lwowska szkoła matematyczna: Steinhaus, Banach, Żyliński, Chwistek / 49

Rozdział 3. Lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna / 69
1. Jan Łukasiewicz / 69
2. Zygmunt Zawirski / 90
3. Stanisław Leśniewski / 98
4. Tadeusz Kotarbiński / 108
5. Kazimierz Ajdukiewicz / 120
6. Alfred Tarski / 134
7. Andrzej Mostowski / 155
8. Henryk Mehlberg / 176

Rozdział 4. Ośrodek krakowski / 183
1. Jan Sleszyński / 183
2. Stanisław Zaremba / 189
3. Witold Wilkosz / 196

Zakończenie / 201
Biogramy / 205
Bibliografia / 219
Summary. The philosophy of mathematics and logic in the 1920s and 1930s in Poland / 241
Zusammenfassung. Philosophie der mathematik und logik in Polen zwischen den beiden weltkriegen / 245
Indeks osobowy / 249

 • Marek Lechniak

  Książka prof. Murawskiego dotyczy okresu II RP, kiedy polska szkoła matematyczna i logiczna święciła największe triumfy. Autor koncentruje się na wydobyciu z rozległej literatury konstatacji wielkich logików i matematyków, które dotyczą filozofii czy metodologii tych dziedzin. Zadanie to niełatwe, gdyż takie uwagi zwykle wygłaszane są przy okazji polemik, sporów czy wykładów programowych, a więc nie zawsze odzwierciedlają adekwatnie poglądy matematyków czy logików, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem czy badaniem struktur formalnych.

  Fragment recenzji opublikowanej w miesięczniku "Forum akademickie” (7-8/2012)
 • MaF

  Profesor Roman Murawski zajmuje się logiką matematyczną, podstawami matematyki oraz filozofią matematyki i historią logiki. W swojej najnowszej książce przedstawia i analizuje koncepcje filozoficzne dotyczące matematyki i logiki formułowane w okresie międzywojennym przez polskich logików, matematyków i filozofów. (...) Lektura książki Romana Murawskiego, poza arcyciekawą sferą merytoryczną, daje przyjemność estetyczną; mówiąc słowami Tadeusza Kotarbińskiego: czytelnik nie ma tu żadnej trudności w zrozumieniu właściwej intencji myśli. Pracę cechuje precyzyjna i staranna polszczyzna. A liczne i ciekawe cytaty, świetnie skomponowane z resztą tekstu, przybliżają nie tylko poglądy uczonych na różne kwestie naukowe, ale także - ujmująco przejrzysty - sam sposób formułowania myśli.
Write review

Write your own review

Captcha
 • Roman Murawski

   profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się logiką matematyczną i podstawami matematyki oraz filozofią matematyki i historią logiki. Autor licznych publikacji wydanych w kraju i za granicą, m.in.: Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective (z W. Marciszewskim), Amsterdam-Atlanta 1995; Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Warszawa 1995, 2001, Poznań 2008; Recursive Functions and Metamathematics, Dordrecht-London 1999; Zählen. Grundlage der elementaren Arithmetik (z Th. Bedürftigiem), Hildesheim 2001; Współczesna filozofia matematyki, Warszawa 2002; Philosophie der Mathematik (z Th. Bedürftigiem), Berlin 2010; Essays in the Philosophy and History of Logic and Mathematics, Amsterdam-New York 2010. 

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum