• Home
  • Historia sztuki
  • Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie

Anna Nadolska-Styczyńska

Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2744-4
Publication year:
2011
Pages number:
564
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

74,00 zł

miękka

Anna Nadolska-Styczyńska

Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie

Kategoria produktu:

Ważną zasługą Pani Anny Nadolskiej-Styczyńskiej, [...] jest dowartościowanie pracy muzealnika. Pracy niedocenianej i nie do końca znanej [...]. Pokazanie, że choć nie tożsama z etnologią uniwersytecką, ma ona wszystkie walory pracy naukowej.

Z recenzji dr. hab. Wojciecha Olszewskiego

WSTĘP / 11

Rozdział I. Czym dysponujemy? Kolekcja pozaeuropejska w polskim muzeum etnograficznym /45
1. Muzeum etnograficzne. Konkret czy idea? /45
2. „Ale czy to są oryginały?" Pytanie o istotę etnograficznego zbioru pozaeuropejskiego /89
3. Cudze chwalicie...Kolekcje pozaeuropejskie w polskich muzeach państwowych i samorządowych /113

Rozdział II. Tak krawiec kraje... Kolekcje pozaeuropejskie a wybrane aspekty działalności muzeum /141
1. Muzeum Etnograficzne w Krakowie /141
2. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie /157
3. Muzeum Narodowe w Szczecinie /177
4. Muzeum Miejskie w Żorach /198
5. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie /213

Rozdział III. Najpierw trzeba poznać Muzealnik jako badacz ludów i kultur /233
1. Terenowe badania etnograficzne /241
1.1. Ekspedycje badawcze /242
1.2. Indywidualne wyjazdy badawcze /252
1.3. Praca w terenie/255
2. Badania gabinetowe /270
2.1. Naukowe opracowanie obiektów /270

Rozdział IV. Jak to zaprezentować? Muzealnik jako narrator opowieści o kulturach pozaeuropejskich /301
1. Opracowanie wystaw muzealnych /301
1.1. Ekspozycje stałe /312
1.2. Ekspozycje czasowe /320
2. Inne działania naukowo-oświatowe /342
3. Publikacje naukowe i popularnonaukowe /352
4. „Muzealny" sposób patrzenia na kulturę i przedmioty /365

Rozdział V. Dobre muzeum Ideał w zderzeniu z codziennością /383
1. „Nowe muzeum" /384
2. „Dobre muzeum" /391
2.1. Cele i zadania muzeum o profilu etnografii pozaeuropejskiej /392
Uczyć i wychowywać /392
Pokazać tradycję i współczesność /397
Promować wkład Polaków w poznanie kultur świata /400
2.2. Realizacja działań statutowych /401
Programy merytoryczne punktem wyjścia do podejmowanych działań /401
Zadania kolekcjonerskie i dokumentacyjne /402
Badania terenowe w obszarach pozaeuropejskich /403
Odbiorcy /404
Wystawiennictwo i edukacja /405
2.3. Polityka kadrowa /410
3. „Dobry muzealnik"/412
4. Problemy codzienności /425
4.1. Tymczasowość i drugoplanowość działań naukowo-badawczych /426
4.2. Organizacja instytucji /428
4.3. Problemy konserwatorskie i lokalowe /431
4.4. Warunki finansowe /432
4.5. Muzeum jako przedmiot dyskursu? /434
5. Idea dobrego muzeum /435

Zakończenie /439
Bibliografia /453
Wykaz skrótów /523
INDEKS GEOGRAFICZNO-ETNICZNY /525
INDEKS NAZWISK /535
INDEKS INSTYTUCJI /547
Summary /555

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum