Anna Korytowska

Sandhi w standardzie języka macedońskiego

Wysyłamy w ciągu 7 dni
ISBN:
978-83-231-2750-5
Publication year:
2012
Pages number:
348
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Anna Korytowska

Sandhi w standardzie języka macedońskiego

Kategoria produktu:

Jestem pod wrażeniem przemyślanej we wszystkich szczegółach organizacji tekstu i jasnego wykładu autorki. [...] Sprawą o zasadniczym znaczeniu, decydującą o wartości rozprawy, jest fakt, że dr Korytowska widzi sandhi jako segment całościowej, wielopoziomowej struktury języka. W centrum jej uwagi znajdują się skomplikowane stosunki fonologicznej siatki funkcjonalnej nałożonej na substancję foniczną z jednej strony i formy uzależnienia realizacji tych stosunków od charakteru granic morfosyntaktycznych. [...] Wyniki pracy dr Korytowskiej nie tylko pogłębiają naszą wiedzę o językowej słowiańszczyźnie i językowym Bałkanie, ale także wytyczają kierunki dalszych badań nie tylko opisywanych przez nią żywych procesów fonetycznych, ale i starych podziałów i kierunków migracji naszych indoeuropejskich przodków. [...] W części bałkanistycznej podsumowania przyciąga uwagę paralela macedońsko-gegijska, a także ewentualna paralela grecka [...].

Recenzja Prof. Zuzanny Topolińskiej

Monografia dr Anny Korytowskiej dotyczy jednego z najciekawszych i dotychczas porządnie niezbadanych zjawisk w języku macedońskim, mianowicie sposobu zachowania się spółgłosek na różnych granicach morfologicznych ze względu na relację dźwięczność vs bezdźwięczność. [...] Niezwykle cenna jest [...] „Weryfikacja istotności zmian dotyczących sandhi w języku macedońskim przy zastosowaniu wybranych narzędzi statystyki matematycznej", która w sposób precyzyjny i jednoznaczny umożliwia kwalifikację dokonanych [...] ustaleń jako istotnych lub nieistotnych, przypadkowych. W ten sposób można było większość odnotowanych sposobów realizacji wygłosowych obstruentów w języku macedońskim zakwalifikować jako istotne.

Z recenzji Prof. Stefana Grzybowskiego

Część I
Zagadnienia ogólne/ 9

Część II
Sandhi w języku macedońskim a norma literacka. Cel i metodologia pracy/ 31

Część III
Sandhi we współczesnym języku macedońskim w świetle badań fonetycznych/ 44
1. Wyniki analiz nagrań radiowych i ankiet uzupełniających/ 44
1.1. Realizacja obstruentów różnych od в/ 45
1.1.1. Sandhi wewnętrzne/ 45
1.1.1.1. Styk obstruentalny wewnątrzmorfemowy lub na granicy morfemów - szew tematu z sufiksem lub końcówką fleksyjną/ 45
1.1.1.2. Styk obstruentalny na granicy proklitycznej - przyimek/przedrostek z wygłosowym obstruentem + nagłosowy obstruent tematu/ 46
1.1.1.3. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant' na granicy proklitycznej - przyimek/przedrostek zakończony dźwięcznym obstruentem/ 59
1.1.1.4. Styk obstruentalny na granicy enklitycznej - granica z rodzajnikiem postpozytywnym -та/ 76
1.1.1.5. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant' na granicy enklitycznej - z rodzajnikiem postpozytywnym -om, -ов, -он, z cząstką pytajną ли oraz z krótką formą zaimka nosobowego/ 77
1.1.2. Sandhi w wyrazach złożonych/ 100
1.1.2.1. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant' na granicy w złożeniach/ 104
1.1.2.2. Styk obstruentalny między członami wyrazów złożonych/ 140
1.1.3. Sandhi zewnętrzne/ 153
1.1.3.1. Styk obstruentalny na granicy międzywyrazowej. Grupy ‘obstruent bezdźwięczny + obstruent dźwięczny'/ 153
1.1.3.2. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant' na granicy międzywyrazowej/ 175
1.1.4. Obstruenty różne od в w absolutnym wygłosie wyrazu/197
1.2. Realizacje połączeń z в/ 201
1.2.1. Sandhi wewnętrzne/ 201
1.2.1.1. Grupy Tв, вT wewnątrz morfemu oraz na granicy tematu z sufiksem lub końcówką fleksyjną/ 201
1.2.1.2. Grupy вR na granicy tematu i końcówki fleksyjnej/ 209
1.2.1.3. Grupy в#T, T#в na granicy proklitycznej po przyimku lub przedrostku/ 210
1.2.1.4. Grupy в#R na granicy proklitycznej po przyimku lub przedrostku/ 212
1.2.1.5. Grupy в#T na granicy enklitycznej - granica z rodzajnikiem postpozytywnym -та/ 217
1.2.1.6. Grupy в#R na granicy enklitycznej - granica z rodzajnikiem postpozytywnym -om, -ов, -он oraz z cząstką pytajną ли/ 218
1.2.2. Sandhi w wyrazach złożonych/ 218
1.2.3. Sandhi zewnętrzne/ 219
1.2.3.1. Grupy ‘obstruent bezdźwięczny + в'/ 219
1.2.3.2. Grupy ‘obstruent dźwięczny (różny od в) + в'/ 222
1.2.3.3. Grupy ‘в + obstruent bezdźwięczny'/ 223
1.2.3.4. Grupy ‘в + obstruent dźwięczny'/ 227
1.2.3.5. Grupy ‘в + rezonant'/ 231
1.2.4. Obstruent в w absolutnym wygłosie wyrazu/ 237
1.3. Wyniki analiz z uwzględnieniem kontekstów z в - sandhi zewnętrzne/ 238
1.3.1. Styk ‘obstruent bezdźwięczny + obstruent dźwięczny'/ 238
1.3.2. Styk ‘obstruent dźwięczny + obstruent bezdźwięczny'/ 240
1.3.3. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant'/ 240
2. Weryfikacja istotności zmian dotyczących sandhi w języku macedońskim przy zastosowaniu wybranych narzędzi statystyki matematycznej/ 246

Część IV
Podsumowania/ 287
1. Sandhi w języku macedońskim na tle pozostałych języków słowiańskich/ 287
2. Sandhi w języku macedońskim na tle bałkańskim/ 295

Bibliografia/ 307
Objaśnienia wybranych terminów/ 313
Wykaz skrótów i symboli/ 314
Spis tabel/ 315
Spis Ilustracji/ 328
Резиме/ 334
Summary/ 342

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Anna Korytowska

    absolwentka filologii rosyjskiej, albańskiej i chorwackiej. Od 2002 r. adiunkt w Zakładzie Języków Słowiańskich i Bałkanistyki UMK w Toruniu. Tematem jej rozprawy doktorskiej były „Grupy samogłoskowe w językach słowiańskich". Autorka licznych artykułów z zakresu fonetyki i typologii języków słowiańskich i bałkańskich oraz współautorka dwóch podręczników do nauki języka serbskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się typologia i fonetyka języków Półwyspu Bałkańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej współczesnej macedońszczyzny.  

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum