• Home
  • Historia
  • Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego w Prusach. Quellenneiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen

Zenon Hubert Nowak

Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego w Prusach. Quellenneiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2765-9
Publication year:
2011
Pages number:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Zenon Hubert Nowak

Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego w Prusach. Quellenneiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen

Kategoria produktu:

W prezentowanym tomie zamieszczono dokumenty i listy związane z historią zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach, których publikację Zenon Hubert Nowak przygotował w latach 1976-1999. Ingerencja Redakcji w pierwotny tekst ograniczyła się jedynie do przetłumaczenia „Wstępów" na język niemiecki.

Ze wstępu Romana Czai

Wstęp - Einleitung (Roman Czaja), s. 7

Nieznany dokument Władysława Jagiełły w sprawie zastawu Nowej Marchii w roku 1402 - Ein unbekanntes Dokument Władysław Jagiełłos zur Verpfändung der Neumark 1402, s. 15

Akt rozpoczynający „Wielką wojnę". List wypowiedni wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 6 sierpnia 1409 roku - Der Akt, der den „Grossen Krieg" begann. Der Absagebrief Ulrichs von Jungingen vom 6. August 1409, pierwodruk: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1976, nr 1(131), s. 23

Protokół z rokowań polsko-krzyżackich w Grabiu i na kępie wiślanej pod Raciążkiem w roku 1414 - Protokoll der Verhandlungen zwischen Polen und dem Deutschen Orden in Grabau und auf der Weichselkämpe bei Raciążek 1414, s. 39

Materiały źródłowe do sprawy wyroku wrocławskiego Zygmunta Luksemburskiego w procesie polsko-krzyżackim z 1420 r. - Quellen zur Frage des Breslauer Urteils Sigismunds von Luxemburg im Prozess zwischen Polen und dem Deutschen Orden 1420, s. 75

O sposobach werbowania intelektualistów do zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV wieku - Methoden der Intellektuellenwerbung für den Deutschen Orden in Preußen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, s. 103

Nieznane źródła do dziejów książek rękopiśmiennych w zakonie krzyżackim w Prusach z pierwszej połowy XV wieku - Unbekannte Quellen zur Geschichte der handschriftlichen Bücher im Deutschen Orden in Preussen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, s. 115

Sprawa zaopatrzenia „emerytalnego" w zakonie krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku - Die Frage der „Altersversorgung" im Deutschen Orden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, s. 133

Zezwolenia wielkich mistrzów na wywóz zboża z Prus w latach 1421-1422 - Die von den Hochmeistern des Deutschen Ordens in den Jahren 1421-1422 erteilten Genehmigungen für Getreideausfuhr aus Preussen, s. 165

Przyczynek do życia codziennego zakonie krzyżackim. Wykaz rachunków komturstwa dzierzgońskiego z 1429 roku - Ein Beitrag zur Erforschung des Alltagslebens im Deutschen Orden: das Rechnungsverzeichnis der Komturei Christburg von 1429, s. 181

Przyczynek do układu przestrzennego średniowiecznego Chełmna - Ein Beitrag zur Erforschung der Raumordnung des mittelalerlichen Kulm, s. 207

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum