• Home
  • Filologia polska
  • Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40. i 50. XX wieku

Marcin Łukasz Lutomierski

Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40. i 50. XX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2764-2
Publication year:
2012
Pages number:
340
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Archiwum Emigracji
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Marcin Łukasz Lutomierski

Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40. i 50. XX wieku

Kategoria produktu:

Przedmiotem niniejszej pracy jest próba uporządkowania, opisania i zinterpretowania tematów romantycznych na łamach „Wiadomości" - jednego z najważniejszych czasopism powojennej emigracji. Tematami romantycznymi nazywam różnorodne zagadnienia związane przede wszystkim z biografiami i twórczością romantyków, dziejami Wielkiej Emigracji oraz stylami zachowań romantycznych. Głównym motywem podjęcia tej rozprawy jest fakt, że tak rozumiane tematy romantyczne są stale obecne na łamach londyńskiego tygodnika: w omawianym okresie trudno byłoby wskazać numer pisma bez jakichkolwiek odwołań do romantyzmu.

Fragment rozdziału 1

 Nominacja do Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn) w kategorii: najlepsze opracowanie naukowe roku 2012 dotyczące kultury i literatury na emigracji (2013).

Słowo wstępne/ 9

Rozdział 1. Przedmiot i metoda/ 11

Charakterystyka źródeł oraz sposoby ich badania/ 11
Cele i ramy czasowe pracy/ 18
Druga Emigracja/ 19
„Polski Londyn"/ 24
Problemy terminologiczne/ 30
Stan badań/ 33

Rozdział 2. Romantyzm w publicystyce i eseistyce.

Świadectwa odbioru/ 37
Wstęp/ 37
Wypowiedzi o współczesnej emigracji polskiej/ 40
Szkice i artykuły na temat romantyzmu/ 46
Emigracyjne i krajowe publikacje poświęcone romantyzmowi/ 67
Wypowiedzi krytycznoliterackie/ 92
Podsumowanie/ 106

Rozdział 3. W kręgu zagadnień edytorstwa dzieł romantyków/ 111

Wstęp/ 111
Bieżące przedsięwzięcia wydawnicze/ 112
Edycje dzieł/ 118
Wybory pism/ 125
Edytorzy, redaktorzy, wydawnictwa/ 135
Antologie i broszury/ 146
Przedmowy i posłowia/ 151
Formy upowszechniania/ 158
Edycje krajowe/ 163
Edytorskie varia/ 164
Podsumowanie/ 180

Rozdział 4. Tematy romantyczne w utworach literackich i paraliterackich/ 183

Wstęp/ 183
„Kraj lat dziecinnych" w poezji/ 192
Wobec martyrologii/ 220
Wiersze o życiu i twórczości romantyków/ 229
Wojna i okupacja w tekstach prozatorskich/ 248
Wspomnienia z łagrów/ 253
Pozostałe nawiązania do romantyzmu/ 259
Opinie krytyków i publicystów/ 262
Podsumowanie/ 271

Rozdział 5. „Wiadomości" i style zachowań romantycznych 275

Wstęp/ 275
Wspomnienia i przeszłość/ 282
Obchody rocznicowe/ 289
Sprzeciwy i potępienia/ 298
Podsumowanie/ 309

Uwagi końcowe/ 315

Wykaz ilustracji/ 323

Bibliografia/ 325

Summary/ 325

  • prof. Zbigniew Chojnowski

    Lutomierski penetruje ruch wydawniczy emigrantów, ich utwory literackie, wywiady, listy, wspomnienia, w których, obok publikacji prasowych, krystalizowały się „tematy romantyczne”. Świetnie orientuje się w procesach i zdarzeniach pozaliterackich, w kształtowaniu się opisywanej problematyki. […] Książka jest cenna ze względu na faktografię i uporządkowanie niebagatelnego wycinka życia literackiego emigracji. Cechuje się rzetelnością w opracowywaniu materiału. Realizm poznawczy sprawia, że „tematy romantyczne” są zreferowane nieromantycznie.
    Fragment recenzji: Londyn romantyczny, "Forum Akademickie" 2012, nr 10, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/recenzje/londyn-romantyczny/

  • prof. Mariusz Zawodniak

    [...] Książka Marcina Lutomierskiego to bardzo rzetelna publikacja, omawiająca zagadnienia nierozpoznane dotąd w takim stopniu i w takim zakresie w literaturze przedmiotu, jest więc autorskim wkładem Lutomierskiego w rozwój badań nad powojenną emigracją londyńską, a zwłaszcza nad funkcjonowaniem jej czołowego pisma, jakim były londyńskie „Wiadomości". [...] Fragment recenzji wydawniczej.

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum