• Home
 • Historia
 • Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów

Cezary Kardasz, Julia Możdżeń, Magdalena Spychaj (red.)

Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2796-3
Publication year:
2012
Pages number:
259
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Cezary Kardasz, Julia Możdżeń, Magdalena Spychaj (red.)

Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów

Kategoria produktu:

Miasto i jego mieszkańcy stanowią przedmiot zainteresowania bez mała wszystkich dziedzin humanistyki. Prezentowany tom jest zbiorem prac młodych badaczy - historyków, archeologów, historyków sztuki, filologów, socjologów, etnologów i architektów krajobrazu. Dysponując narzędziami i metodami właściwymi swojej dziedzinie, podjęli próbę ukazania wieloaspektowej natury zjawiska społeczno-kulturowego, jakim było i jest miasto. Zebrane artykuły tworzą trzy bloki tematyczne, prezentujące różne aspekty zjawiska: przestrzeń miejską, toczące się w nim życie oraz postrzeganie miasta przez jego mieszkańców [...]. Wskazują także nowe, warte opracowania zagadnienia.

Ze Wstępu

Wstęp

Część I
Przestrzeń miejska

Maurycy Kustra
Potencjał poznawczy badań osadniczych nad średniowiecznymi miastami
Wielkopolski / 15

Weronika Pawlik-Kwaśniewska
Kamienica mieszczańska obrazem życia średniowiecznego miasta (na
podstawie układów przestrzennych wybranych obiektów) / 29

Andrzej Buczyło
Król patronem. Uposażenie i stan świątyń unickich w miastach królewskich
powiatu brzeskiego litewskiego w świetle wizytacji z lat 1725-1726 / 39

Barbara Maria Gawęcka
Kielce w drugiej połowie XIX w. - życie i twórczość Franciszka Ksawerego
Kowalskiego budowniczego gubernialnego / 53

Dominika Czarnecka
Przeciw gettoizacji przestrzeni miejskiej - czyli dlaczego niektórzy ludzie
nie chcą mieszkać za ogrodzeniem / 69

Marta Akincza, Urszula Knercer-Grygo
Tereny zieleni w przestrzeni miejskiej - fanaberia czy uzasadniona potrzeba? / 85


Część II
Życie miejskie

Magdalena Spychaj
„Spis o krmich" z XV w., czyli źródło do poznania kulinarnych upodobań
bogatego mieszczanina / 99

Agnieszka Malczewska
Posesjonaci szlacheccy w wybranych miastach późnośredniowiecznego
i wczesnonowożytnego Śląska (w Brzegu, Strzelinie, Ziębicach, Ząbkowicach
Śląskich i Kłodzku) / 107

Piotr Paluchowski
Przyczynek do sytuacji ekonomicznej Gdańska w latach pierwszego rozbioru
w świetle tygodnika „Wochentliche Danziger Anzeigen und dienliche
Nachrichten" / 125

Mateusz Rodak
„Biura nędzy wyjątkowej" - zakłady opieki społecznej w przestrzeni miejskiej

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
 • Cezary Kardasz

  ukończył historię, archiwistykę i zarządzanie dokumentacją współczesną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2007 roku jako doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK przygotowuje rozprawę poświęconą rynkowi kredytowemu w miastach strefy bałtyckiej w późnym średniowieczu. Stypendysta m.in. DAAD, Instytutu Herdera i Fundacji Preussischer w Berlinie.

 • Julia Możdżeń

  ukończyła studia etnologiczne i historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2009 roku jest doktorantką na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Autorka książki „Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach. W świetle kroniki Szymona Grunaua” (2010). Stypendystka Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Instytutu Herdera w Marburgu.

 • Magdalena Spychaj

  historyk, doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, członkini zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu), współautorka edycji książki Stanisława Czernieckiego „Compendium Ferculorum albo zebranie potraw”, wydanej w serii „Monumenta Poloniae Culinaria” przez Muzeum Pałac w Wilanowie.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum