Marian Grabowski

Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych

Nakład wyczerpany

Publication year:
2012
Pages number:
338
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-2810-6
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-2809-0

20,30 zł

Marian Grabowski

Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły

Kategoria produktu:

„Autor mówi o miłości wzniośle, ale nie patetycznie, z powagą, ale bez dostojeństwa, obrazowo, ale bez przerysowań. Można powiedzieć, że jest to książka o naszej zwykłej, ludzkiej miłości, w której jest coś niezwykłego i tajemniczego".

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Marka Szulakiewicza

„Niewątpliwie na polskim rynku wydawniczym, gdzie duża część publikacji na temat Karola Wojtyły i Jana Pawła II ma charakter bezkrytycznego streszczania twórczości naszego wielkiego rodaka, książka Mariana Grabowskiego jest ważnym wydarzeniem. Autor z szacunkiem podchodzi do filozoficznych dokonań autora Miłości i odpowiedzialności, ale równocześnie stara się dokonać ich krytycznej ewaluacji w celu stworzenia możliwości ich rozwoju".

Z recenzji wydawniczej o. prof. dr. hab. Jarosława Kupczaka OP

Wstęp - „miłość, ta głupia miłość" / 11

Część pierwsza: Rudymenta i preparacje 

Podstawowe rozróżnienia / 21
Pomiędzy miłością a jej wyrazami - wiara w miłość / 21
Postawy wobec miłości - wartość miłości / 25
Wybrakowanie - miłość niedojrzała / 28
Miłość nieczysta / 30
Interludium - „definicja miłości" / 35
Kategorie / 40
Schelerowska idea miłości płciowej i miłości bezpośredniej u Kierkegaarda / 40
Miłość miłosierna - agape / 48
Miłość osobowa - pokochać indywidualność / 58
Rekapitulacja / 72
Miara - uszczęśliwienie miłością / 75

Część druga: Prezentacje i interpretacje

Jan Paweł II opowiada o zakochaniu / 87
Metoda i język opowieści / 87
Wątki / 90
Strategia papieskiej narracji / 99s treści
Miłość oblubieńcza / 102
Zalążek Wojtyliańskiej koncepcji miłości seksualnej / 102
Rozkwit idei / 107
Realia / 117
Pomiędzy podnieceniem a wzruszeniem / 122
Zaskakujące zestawienie / 122
Myśleć o czułości / 125
Wzruszenie i podniecenie / 127
Etyczne zabezpieczenie: idealność obrazu / 132
Religijne aspekty teorii Wojtyły / 139
Swoistość w totalności / 139
Przed sklepem jubilera / 142
Prasakrament / 145
Dar czci / 148
Urodziny dziecka / 152

Część trzecia: Dyskusje i krytyki

Tajemnica początku miłości seksualnej - test Wojtyliańskiej teorii / 159
Problematyka wyboru / 159
Teoretyczne stanowiska / 162
Problem wyboru w świetle rozróżnienia
na miłość osobową i miłość płciową / 167
Sygnały / 172
Zakochane spojrzenie / 178
Naiwność filozofa / 182
Idealność opowieści / 182
Jan Paweł II odczytuje palimpsest / 189
Ciało: możliwy przedmiot użycia - oblubieńczy dar / 193
Miłość oblubieńcza - pierwsza kategoria węzłowa / 197
Jedyność ukochanego - czego brak w koncepcji miłości seksualnej papieża? / 204
Niepełna wizja osoby w Wojtyliańskim personalizmie / 204
Poszukiwanie tropów - miłość Tobiasza i Sary / 209
Czystość przejrzystością osoby / 216
Idea czystości seksualnej w koncepcji Wojtyły / 216
Druga kategoria węzłowa - czystość / 221

Część czwarta: Inspiracje i kontynuacje

Abraham / 235
Pokusa bałwochwalstwa w miłości / 235
Początki Abramowych miłości / 240
Śmiech / 245
W drodze / 250
Dojrzewanie miłości / 254
W kraju Moria / 257
Izaak / 261
Czystość i dojrzałość miłości oblubieńczej / 261
Spolegliwość syna Abrahama / 263
Serce Izaaka / 265
„Kopanie studzien" w 26. rozdziale Genesis / 267
Zgodzić się na rozporządzenie sobą / 272
Jakub / 275
Pełnia miłości osobowej / 275
Zawiązanie refleksji / 277
Determinanty losu / 283
Bonusy od losu / 295
Ostateczna determinanta i ostateczny bonus / 301
Jezus / 308
Czystość jako rdzeń osoby / 308
Uczta w Betanii / 309
Niewiasta przyłapana na cudzołóstwie / 312
Kobieta z alabastrowym naczyniem / 318

Nota bibliograficzna / 327
The Concept of Sexual Love by Karol Wojtyła. Summary / 329
Ilustracje / 333

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum